help
Een mooie tuin als aantrekkelijke drachtomgeving : Drachtplanten \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Egmond, A. van \ 2020
Elke imker heeft belang bij een goede drachtomgeving. Als je de mogelijkheden hebt om een grote tuin aan te leggen, volgen hierna een aantal bruikbare aanwijzingen.
help
Pesticides in feed materials of plant origin : application of processing factors [Boek]
Meijer, Nathan \ Velde-Koerts, Trijntje van der \ Egmond, Harry van \ Bikker, Paul \ 2020
help
Quick scan intensivering natuurmaatregelen : Een eerste inschatting van potentiële effecten [Boek]
Hinsberg, A. van \ Egmond, P. van \ Hoek, D.-J. van der \ Hellegers, M. \ Bredenoord, H. \ 2020
Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van LNV een globale raming gemaakt van het potentieel effect van een extra pakket aan natuurmaatregelen van 300 miljoen euro/jaar tot en met 2030. Gevraagd is de effecten op de condities voor een gunstige s ...
help
Veel bloeiende planten in de tuin : Drachtplanten \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Egmond, A. van \ 2020
Het is midden juni. De echte zomer is in aantocht. Na de voorjaarsbloeiers komen de planten die vroeg in de zomer stuifmeel en nectar aanbieden in bloei. Ook verschijnen er volop insecten. Op een mooie zonnige dag lijkt het er rustig aan toe te gaan. ...
help
Potential presence of pesticide residues in feed, requiring single residue methods (SRM) : probability of exceedance of EU legal residue limits in feed materials imported from non-EU countries, due to differences in legislation between the EU and third countries [Boek]
Klüche, M. \ Bikker, P. \ Egmond, H.J. van \ Hoffmans, Y. \ Mol, J.G.J. \ 2020
help
Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Breman, B. \ Dirkx, J. \ Pouwels, R. \ Egmond, P. van \ Hinsberg, A. van \ 2020
De teloorgang van de natuur is alleen te stoppen wanneer we onze economie en onze samenleving fundamenteel anders inrichten. De huidige manier van natuur beschermen is niet afdoende, zeggen wetenschappers van Wageningen UR en Planbureau voor de Leefo ...
help
Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Breman, B.C. \ Egmond, P.M. van \ Hinsberg, A. van \ Pouwels, R. \ 2019
Er zijn fundamentele transities in onze economie en samenleving nodig om de teloorgang van natuur te stoppen, constateerde het IPBES eerder dit jaar. De huidige aanpak van het natuurbeleid richt zich onvoldoende op de oorzaken van biodiversiteitsverl ...
help
Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL [Boek]
Tol-Leenders, Dorothée van \ Knotters, Martin \ Groot, Willy de \ Gerritsen, Paul \ Reijneveld, Arjan \ Egmond, Fenny van \ Wösten, Henk \ Kuikman, Peter \ 2019
De 1392 locaties van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden werden na circa 20 jaar opnieuw bezocht om onder meer het gehalte aan organische stof en de dichtheid te bepalen. Het gehalte aan organische stof in de laag van 0 tot 30 cm blijkt tussen cir ...
help
Hoeveel vitamines krijgen uw koeien? : tekort aan vitamines kan problemen geven \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Egmond, R. van \ 2019
Naast de mineralen- en spoorelementenvoorziening is ook de vitaminevoorziening belangrijk. De juiste vitamines verhogen de weerstand en verlagen de kans op problemen. Weet u hoeveel vitamines uw koeien dagelijks krijgen?
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke bodemgegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) [Boek]
Walvoort, D.J.J. \ Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ 2019
De bodemgegevens in de Basisregistratie Ondergrond zullen niet altijd goed aansluiten bij de beoogde toepassingen. Dit geldt voor alle sectoren en toepassingen waarvoor bodeminformatie relevant is, zoals landbouw, natuur, ruimtelijke ordening, waterb ...
help
Egmond, R. van \ Miltenburg, H. \ Haarman, S. \ Streek, W. van de \ 2019
Waarom is het van belang om de juiste hoeveelheid seleen aan je koeien te voeren zodat ze hiervan de optimale hoeveelheid van het enzym glutathion-peroxidase (GSH-Px) kunnen maken? Dit is van belang om de afweerreactie van de koeien op bacteriën die ...
help
Ons afweersysteem : hoeder mediator en verrader [Boek]
Dissel, Jaap van \ Egmond, Marjolein van \ Everdingen, Jannes van \ Graaf, Astrid van de \ Ham, Marieke van \ Samson, Janneke \ 2018
help
Sterke klauwen, actieve koeien : klauwgezondheid \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Egmond, R. van \ Holzauwer, M. \ Waanders, M. \ 2018
Goede benen en klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien met een lange levensduur. Of een koe gezonde klauwen heeft, wordt voor een groot deel bepaald door het rantsoen. Vooral biotine, zink en mangaan spelen hierbij een belangrijke ...
help
Living on the edge: resource availability and macroinvertebrate community dynamics in relation to sand nourishment [Proefschrift]
Egmond, Emely Marie van \ Aerts, M.A.P.A. \ Bodegom, P.M.. \ Berg, M.P. \ 2018
De voornaamste doelen van dit proefschrift waren om 1) het effect van voedselbeschikbaarheid op de macro-evertebraten gemeenschapssamenstelling en ecosystemfuncties van zandstranden beter te begrijpen, en 2) het effect van een mega-zandsuppletie op d ...
help
Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study [Boek]
Egmond, F.M. van \ Veeke, S. van der \ Knotters, M. \ Koomans, R.I. \ Walvoort, D.J.J. \ Limburg, J. \ 2018
De behoefte aan actuele bodeminformatie voor bijv. ruimtelijke ordening, infrastructuur, landbouw en natuurbehoud heeft geresulteerd in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van Nederland die onder andere de 1: 50.000 Bodemkaart van Nederland bevat. C ...
help
Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata : selecteren vanuit de (onderzoeks)vraag [Boek]
Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ 2018
Een systematiek is ontwikkeld om vast te stellen of gebiedsdekkende bodemkundige informatie in de BRO voldoet aan de eisen die de gebruiker stelt voor de nauwkeurigheid en ruimtelijk detail, en om de meest efficiënte aanvullende karteermethode te se ...
help
Sensoren en gewasmodellen voor precisielandbouw : literatuuronderzoek DISAC deelproject E-pieper [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk \ Egmond, Fenny van \ Goldbach, Franck \ Polder, Gerrit \ Pronk, Annette \ Rheenen, Hans van \ 2018
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.