help
Gut microbiota and feather pecking : integrating microbiota, behaviour, stress, serotonin and the immune system [Proefschrift]
Eijk, Jerine Alexandra Johanna van der \ 2019
help
Leren van klimaatinnovaties : onderzoek naar het leervermogen bij Waterschap Rijn en IJssel [Studentenverslag]
Groenhuijzen, P.F. \ Santegoets, J. \ Opdam, E. \ Eijk, P.J. van \ Engelen, M. van \ 2018
Omgaan met de effecten van klimaatverandering is al vele jaren geïntegreerd in de taken van de waterschappen. Dit betreft niet alleen de borging van hoogwaterveiligheid, maar zeker ook de omgang met extreme neerslag. De huidige inzichten laten zien d ...
help
Kustbescherming door natuurlijk mangroveherstel: ervaringen uit Demak \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Eijk, P. van \ Goot, F. van der \ Tol, S. \ Wesenbeeck, B. van \ Wilms, T. \ 2018
In Demak in Indonesië worden mangrovebossen in hoog tempo aangetast door aquacultuur, stedelijke ontwikkeling, vervuiling en infrastructuur. Met het verdwijnen van mangroven gaat biodiversiteit verloren, gaat de visserij achteruit en wordt de kust kw ...
help
Ruimtelijk adaptief waterbeheer? : een kwestie van evalu(l)eren! [Boek]
Groenhuijzen, P. \ Santegoets, J. \ Eijk, P. van \ 2018
De rollen en taken van waterschappen zijn de afgelopen decennia mede door schaalvergroting en effecten van klimaatverandering omvangrijker en complexer geworden. Naast de primaire beheertaak worden waterschappen en specifieke medewerkers steeds vaker ...
help
Geitenbiest of kunstbiest voor lammeren? \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Eijk, A. van \ 2018
Veel bedrijven maken gebruik van koeienbiest of kunstbiest voor hun lammeren, terwijl biest van eigen geiten ook gebruikt kan worden, mits de geiten droog hebben gestaan en het bedrijf ziektevrij is (CAE en CL). Wat zijn nu de verschillen tussen geit ...
help
Holland Circular Hotspot: opportunities in seven Central Eastern European countries Bulgaria [Boek]
Eijk, F. van \ Patton, J. \ 2017
Holland Circular Hotspot (HCH) focuses on companies and knowledge institutions in the waste and recycling sector that have an interest in expanding internationally (“often the first step in a circular economy”), as well as those that focus on the CE ...
help
Ruimte voor (klimaat)kanalen? [Factsheet]
Eijk, P.J. van \ 2017
Rivieren en beeksystemen hebben de afgelopen decennia relatief veel aandacht gekregen om mee te bewegen met de verandering van het klimaat. Dit wordt ruimtelijke adaptatie genoemd. In het KCNL - project Innovatieve Klimaatkanalen staat de betekenis v ...
help
Westerhout na Adriaan Snoek: Montsche en Michael \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Eijk, H. van der \ 2017
Henk van der Eijk heeft onderzocht wat de tuinarchitecten Adriaan Snoek, Johannes Montsche en Johann Georg Michael hebben bijgedragen aan de veranderingen van buitenplaats Westerhout op de grens van Haarlem en Heemstede. Zijn vermoeden is dat de vera ...
help
Laat Griend weer wandelen \ De levende natuur [Artikel]
Govers, L. \ Heide, T. van der \ Olff, H. \ Smeele, Q. \ Eijk, A. van der \ 2017
Het eiland Griend, halverwege Harlingen en Terschelling in de Waddenzee, kromp tot voor kort in omvang. In deze bijdrage wordt beredeneerd hoe Griend ‘zich gedraagt’ en waarom in 2016 200.000 kuub zand is opgeworpen om het eiland te behouden (foto 1) ...
help
Van game-ervaring naar drone brevet : onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Eijk, P. van \ Lima, R. de \ Roelsma, J. \ Berg, L. van der \ 2017
Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie van kunstwerken. Met drones kan ...
help
Viskweek in Afrika loopt achter \ Aquacultuur [Artikel]
Eijk, W. van \ 2017
Viskweek in veel Afrikaanse landen staat nog in de kinderschoenen. Veel Nederlandse organisaties zijn er werkzaam om er (beginnende) viskwekerijen te helpen met adviezen en verbeteringen. Er is voldoende potentie en er zijn enthousiaste mensen, maar ...
help
Holland Circular Hotspot: opportunities in seven Central Eastern European countries Romania [Boek]
Eijk, F. van \ Patton, J. \ 2016
Holland Circular Hotspot (HCH) focuses on companies and knowledge institutions in the waste and recycling sector that have an interest in expanding internationally (“often the first step in a circular economy”), as well as those that focus on the CE ...
help
Holland Circular Hotspot: opportunities in Seven Central Eastern European countries Poland [Boek]
Eijk, F. van \ Patton, J. \ 2016
Holland Circular Hotspot (HCH) focuses on companies and knowledge institutions in the waste and recycling sector that have an interest in expanding internationally (“often the first step in a circular economy”), as well as those that focus on the CE ...
help
Onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek \ H2O online [Artikel]
Eijk, P. van \ Lima, R. de \ Roelsma, J. \ Berg, L. van der \ 2016
Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones in het werkveld. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie ...
help
Met isotopenonderzoek de kwaliteit van ecosysteem bepalen : CSI in de ecologie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Eijk, A. van der \ Christianen, M. \ Heide, T. van der \ Govers, L. \ Smeele, Q. \ 2016
Stabiele isotopen vertellen unieke verhalen. Over wat een dier gegeten heeft, en waar hij is geweest. Het onderzoeksproject Waddensleutels bracht met stabiele isotopen het voedselweb van de Waddenzee in kaart. Een voedselwebbenadering biedt beheerder ...
help
De (A)quadruple Helix : over de duurzame ontwikkeling van watersystemen [Boek]
Eijk, Paul J. van \ 2015
De missie van het lectoraat Sustainable Water Systems (SWS) is het verkrijgen van kennis en inzicht in de praktijk van de duurzame ontwikkeling van watersystemen. Het watersysteem wordt benaderd een vanuit brongericht, gebiedsgericht en actorgericht ...
help
Harde en Evergreene heester trees, shrobbs. De catalogi en kwekerij van de achttiende-eeuwse kweker Jacobus Gans. \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Eijk, H. van \ 2015
De studie van de catalogi van kweker Jacobus Gans uit Hillegom heeft twee uitgebreide catalogi aan het licht gebracht met 608 deels uit Engeland ingevoerde bomen en heesters, die gebruikt werden voor de toen modieuze Engelsche Bosschen, Engelsche Blo ...
help
Landelijke aanpak voor analyse risico's drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijk, B. van \ Sluys Veer, L. van der \ Gielens, S. \ 2015
Het is in Nederland normaal dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven maken daarom ook al sinds jaar en dag risico-analyses, wat sinds de Drinkwaterwet van 2011 bovendien verplicht is. Dat laatste was voor de sector aa ...
help
Harmonisatie verstoringsrisicoanalyse drinkwaterbedrijven \ H2O online [Artikel]
Eijk, B. van \ Sluys Veer, L. van der \ Gielens, S. \ 2015
De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een sectorbreed te gebruiken methodiek ontwikkeld voor het maken van de verstoringsrisicoanalyse. In de verstoringsrisicoanalyse worden dreigingen en gevaren voor de drinkwatervoorziening in kaart gebrac ...
help
Overzicht van aanleg-, reparatie- en renovatietechnieken voor sanering van leidingen [Boek]
Vossen, Jojanneke van \ Eijk, Ronald van \ Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2015
Beslissingen om leidingen te vervangen dan wel te renoveren leiden tot grote investeringen voor waterbedrijven. Naast de kosten spelen andere afwegingen een rol bij deze beslissingen, zoals het oplossen van technische problemen, de omgang met omgevin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.