help
Using geodesign tools in adaptation workshops [Presentatie]
Eikelboom, T. \ 2014
Deltas in Depth Theme 11: Visualisation and mapping, Session DD 11.6: Using geodesign tools in adaptation workshops, MSc Tessa Eikelboom, VU University Amsterdam, Institute for Environmental Studies, the Netherlands (2014). Presented at the Internati ...
help
Using Geodesign to Develop a Spatial Adaption Strategy for South East Friesland [Presentatie]
Janssem, R. \ Eikelboom, T. \ 2014
Janssen, R., Eikelboom, T. (2014). Using Geodesign to Develop a Spatial Adaption Strategy for South East Friesland, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart
help
Interactive geodesign tools [Presentatie]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2014
Eikelboom, T., Janssen, R. (2014). Interactive geodesign tools, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Demo van ondersteunende instrumenten voor ruimtelijke planning. Het publiek wordt gevraagd nummers van percelen te noemen d ...
help
Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mens, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
Verhoging en versterking van dijken is niet het enige mogelijke antwoord op extreem hoge afvoeren van rivieren. Men kan ook kijken naar de 'robuustheid' van het systeem: is een gebied als geheel - en dus niet alleen de dijk - voorbereid op het vele w ...
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Boek]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
help
Interactive design of regional adaptation strategies [Boek]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Interactive spatial tools for the design of regional adaptation strategies \ Journal of environmental management [Wetenschappelijk artikel]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Waarom deltadijken bijdragen aan een robuust systeem \ H2O online [Artikel]
Mens, M.J.P. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
Klimaatverandering vraagt om een klimaatbestendige gebiedsinrichting. Voor gebieden met een overstromingsrisico betekent dit vaak dat dijken moeten worden versterkt en/of verhoogd. Daarnaast komt er met Meerlaagsveiligheid meer aandacht voor ruimteli ...
help
Verslag workshops Friese veenweidevisie [Boek]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
help
Interactive spatial tools to support the development of regional adaptation strategies [Poster]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2012]
The development of regional adaptation strategies is closely linked to land use planning.The planning process includes several stages. In this project the decision-making framework of Willows and Connell (2003) is used to link these stages to plannin ...
help
Meerlaagsveiligheid buitendijks : uitkomsten van de workshop in regio Rotterdam Drechtsteden [Boek]
Huizinga, J. \ Moel, H. de \ Eikelboom, T. \ Vreugedenhil, H. \ Koene, W. \ 2012
Tot nu toe werden buitendijkse gebieden vaak opgehoogd, maar dit is lastiger in bestaand bebouwd gebied. Bovendien kost het ophogen van de (deel ondergrondse) infrastructuur veel. Daarnaast is wonen aan het water aantrekkelijk. Daarom wordt er steeds ...
help
Interactive spatial tools to support the development of regional adaptation strategies [Factsheet]
Eikelboom, T. \ 2012
In past years the urgency to incorporate adaptation in regional planning has grown (Runhaar et al., 2012). As the effects of mitigation measures, such as emission reduction, take several decades to have effect. Adaptation measures are seldom a respon ...
help
Zevenblokken en Fochteloërveen : workshopverslag [Boek]
Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Verhoeven, J. \ [2011]
Voor de veengebieden liggen grote uitdagingen in het verschiet. Maaivelddaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor natuur en landschap. ...
help
Workshopverslag peilvakalternatieven voor veenweidepolders in Friesland [Boek]
Eikelboom, Te. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Kosten, S. \ Brouns, K. \ 2011
Voor de veenweidegebieden liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Bodemdaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor de natuur en he ...
help
Klimaat en de toekomst van de veenweide: Hoe lossen we het op? [Presentatie]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
Gevelbeplanting [Presentatie]
Eikelboom, J. \ Schotanus, M. \ [ca. 2010]
Presentatie van een onderzoek naar het effect van gevelbeplanting op beeldkwaliteit en beleving en welke mogelijkheden er zijn er om nieuwe innovatieve ideeën te ontwikkelen
help
Nederlandse forten komen tot leven! : onderzoek rondom functieveranderingen van forten [Studentenverslag]
Eikelboom, J. \ Graaf, A. van der \ Schotanus, M. \ 2010
Een verdedigingslinie is een aaneenschakeling van vestingen, forten en kastelen, die Nederland vanaf de 80 jarige oorlog beschermden tegen de vijand. Nederland heeft ongeveer 21 verdedigingslinies. Vandaag de dag zijn de militaire verdedigingslinies ...
help
Gevelbeplanting : onderzoeksrapportage naar verticale tuinen [Studentenverslag]
Eikelboom, J. \ Schotanus, M. \ 2009
Centrale vraag in dit studentenonderzoek is: 'wat is het effect van de gevelbeplanting op beeldkwaliteit, duurzaamheid en beleving en welke mogelijkheden zijn er om nieuwe innovatieve ideeën te ontwikkelen?' Alleen niet grondgebonden systemen zijn on ...
help
Horizontale meetmethoden voor uitloging van bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eikelboom, R. \ Sloot, H. van der \ Dijkstra, J. \ 2004
Beoordeling van materialen op uitloging van potentieel schadelijke stoffen krijgt steeds meer aandacht. Het speelt in vele sectoren, waaronder het waterbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld voor emissies vanuit bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewat ...
help
Europese normalisatie van milieumeetmethoden voor bodem, slib, compost en bouwproducten : horizontale normalisatie milieumeetmethoden [thema Europees beleid en onderzoek] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Sloot, H.A. van der \ Eikelboom, R.T. \ 2004
Europa ziet in dat onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens en afstemming tussen diverse vakgebieden essentieel zijn en ontwikkelt daarom eigen standaarden binnen het HORIZONTAL-project. Bespreking van twee Europese ontwikkelingen die vergaande 'hor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.