help
Sedimentbalans Waddenzee : Synthese ten behoeve van Technisch Advies Kustgenese 2.0 [Boek]
Elias, E. \ Wang, Z. \ 2020
Het zandverlies vanuit het kustfundament naar de Waddenzee is een belangrijke term voor de sedimentbehoefte van het kustfundament. In het kader van het Kustgenese 2.0 onderzoek “lange termijn kustontwikkeling” is de grootte van deze term – in miljoen ...
help
Understanding the morphological processes at Ameland Inlet : Kustgenese 2.0 synthesis of the tidal inlet research [Boek]
Elias, E. \ Pearson, S. \ Spek, A. van der \ 2020
Het doel van dit Kustgenese 2.0 rapport is het huidige begrip van de rol van de buitendelta van het Zeegat van Ameland in het kustsysteem en de processen die ten grondslag liggen aan de mesoschaal buitendeltadynamiek samen te vatten. Deze kennis is n ...
help
BENEFIT Partnership - 2019 annual report : bilateral Ethiopian-Netherlands effort for food, income and trade partnership [Boek]
Alemu, Dawit \ Koomen, Irene \ Schaap, Mirjam \ Ayana, Amsalu \ Borman, Gareth \ Elias, Eyasu \ Smaling, Eric \ Getaw, Helen \ Becx, Gertjan \ Sopov, Monika \ Terefe, Geremew \ Schrader, Ted \ Tafere, Tewodros \ Vonk, Remko \ 2020
help
Technisch Advies Sedimentbehoefte Kustfundament : Ten behoeve van het beleidsadvies Kustgenese 2.0 [Boek]
Nolte, A. \ Oeveren-Theeuwes, C. van \ Werf, J. van der \ Tonnon, P.K. \ Grasmeijer, B. \ Spek, A. van der \ Elias, E. \ Wang, Z. \ 2020
Belangrijk doel van Kustgenese 2.0 is beantwoording van de beleidsvraag: “Wat is de sedimentbehoefte van het kustfundament om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging?”. Dit rapport geeft het antwoord op deze beleidsvraag voor twee tijdvakken, ...
help
Erosie op Ameland Noordwest : modelstudie: simulaties met Delft3D en XBeach [Boek]
Nederhoff, Kees \ Elias, Edwin \ Vermaas, Tommer \ 2016
Ameland NW kent al langere tijd problemen met structurele erosie van de eilandkap. Naast de structurele erosie met bijhorende BKL-overschrijdingen heeft meer recent de Sinterklaasstorm van 2013 in grote duinafslag geresulteerd tussen raai 300 en 400. ...
help
Centen verdienen met afmesten : invloed van de slachtleeftijd op het financieel rendement is veel bepalender dan het rantsoen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Rabeux, V. \ Elias, E. \ 2015
Afmesten op een slachtleeftijd van 18 maanden is de beste optie voor een optimaal financieel rendement, blijkt uit een voerproef. Dat komt door een betere voederconversie met een gelijke vleeskwaliteit. Uit de proef blijkt ook dat het type rantsoen m ...
help
Beheerbibliotheek Terschelling : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust [Boek]
Elias, Edwin \ Vergouwen, Sophie \ Oeveren, Claire van \ 2015
De beheerbibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en omvat een beschrijving van de geomorfologische systeemwerking. Verder bevat de beheerbibliotheek een overzicht van het uitgevoerde kustbeheer, met nadruk op de eerder uitgevoerde suppleti ...
help
Het sedimentdelend systeem als ruggengraad van de Waddenkust [Presentatie]
Valk, B. van der \ Oost, A. \ Wang, Z.B. \ Elias, E. \ Spek, A van der \ 2014
Valk, B. van der, Oost, A., Wang, Z.B., Elias, E., Spek, A. van der, et al (2014). Het sedimentdelend systeem als ruggengraad van de Waddenkust, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. De Waddenzee als onderdeel van het NL kustsysteem dat sediment ui ...
help
Morfologische veranderingen van de Westelijke Waddenzee : een systeem onder invloed van menselijk ingrijpen [Presentatie]
Elias, E. \ 2013
Dynamiek van geulen en platen, en hun effect op de ontwikkeling van de eilandkusten. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Perenbladvlo bestrijden met biologische middelen PT-project : 14040, periode 2010-2012 : verslag project-onderdeel 1 : populatie-dynamica en monitoring perenbladvlo op biologische en geïntegreerde percelen [Boek]
Elias, E. \ 2012
Verslag van projectonderdeel 1 : Populatie-dynamica en monitoring perenbladvlo op biologische en geïntegreerde percelen. Het perenbladvloproject onderdeel 1 bestaat uit twee hoofdthema’s: 1. De verschillen in de populatiedynamica tussen gangbare en b ...
help
Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch Wadden Sea over the last century \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Elias, E.P.L. \ Spek, A.J.F. van der \ Wang, Z.B. \ Ronde, J. de \ 2012
The availability of nearly 100 years of bathymetric measurements allows the analysis of the morphodynamic evolution of the Dutch Wadden Sea under rising sea level and increasing human constraint. The historically observed roll-over mechanisms of land ...
help
Kommaschildluis in opmars : red de sluipwesp \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Elias, E. \ 2010
De populatie schildluizen en met name de kommaschildluis in de Nederlandse en Belgische Fruitteelt neemt de laatste jaren sterk toe. Natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, zouden een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren in het bestrijden ervan. Sl ...
help
San Francisco Bay: preparing for the next level [Boek]
Raalten, D. van \ Laan, T. van der \ Wijsman, P. \ Boeije, L. \ Schellekens, E. \ Dircke, P. \ Pyke, B. \ Moors, E. \ Pelt, S. van \ Elias, E. \ Dijkman, J. \ Travis, W. \ McCrea, B. \ LaClair, J. \ Goldbeck, S. \ 2009
This report provides new insights on the impacts climate change poses on San Francisco Bay, the opportunities this challenge brings and some potential guidelines on how to move forward, as the Bay Area continues to position itself in leading the way ...
help
Geschiedenis van Amersfoort : 'Bruit van d'Eem' [Boek]
Alberts, L. \ Kemperink, R. \ Elias, B. \ cop. 2009
Amersfoort kreeg in 1259 het stadsrecht, maar daar ging een lange ontwikkeling aan vooraf. De vroegst bekende vermelding van de naam dateert van 1028, al was toen nog niet van een nederzetting sprake. Amersfoort is geworden tot een middelgrote plaats ...
help
Klimaat en plukmoment van grote invloed op witte waas \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Elias, E. \ 2009
Witte waas is een gist - dus een schimmel - die een witte laag op vruchten veroorzaakt en vaak pas tijdens of na de bewaring zichtbaar wordt. De witte laag lijkt op residu en is dus voor handel en consumenten meer dan slechts een optisch kwaliteitsve ...
help
Witte waas op appel: onderzoek naar stimulerende factoren Een coöperatie van PT en SymBio [Boek]
Elias, E. \ 2008
In een veldproef op ‘Elstar’ werd vanaf juli tot oogst 2008 twee verschillende spuitschema’s toegepast. Schema “A“ bevat: MAP (monoamoniumphosfaat), MKP (monokaliphosfaat), Ureum, zinksulfaat, kalsalpeter, Solubor en bitterzout. Schema “B”: Aminocal, ...
help
Morphodynamics of Texel Inlet [Proefschrift]
Elias, E. \ 2006
Texel inlet, the largest inlet in the Dutch Wadden Sea, has undergone drastic changes in the morphology of its back-barrier basin, ebb-tidal delta and adjacent coastlines after the closure of the Zuiderzee (1926-1932). As a result large sand losses w ...
help
Morfologische analyse van de ontwikkeling van het Nieuwe Schulpengat en de aangrenzende kust [Boek]
Elias, E. \ Cleveringa, J. \ 2003
In dit rapport staat een analyse van de interactie van de buitendelta van het Zeegat van Texel met de aanliggende kust van Noord-Holland. Het studiegebied omvat het kustgedeelte vanaf Den Helder tot Julianadorp, waarbij de interactie tussen de geul N ...
help
Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment : seventh conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB), Liblice (Czech Republic), 22-24 September 1998 [Congresverslag]
Elias, V. \ Littlewood, I.G. \ 2000
help
Process studies in agricultural catchments \ FRIEND : Flow Regimes for International Experimental and Network Data, projects H-5-5- and 1.1 = FRIEND : projets H-5-5 et 1.1 [Hoofdstuk uit boek]
Warmerdam, P.M.M. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Elias, V. \ Rooij, G.H. de \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.