help
Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree! [Boek]
Ellinger, L. \ Baars, E. \ Baars, T. \ Eekeren, N. van \ 2006
Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft ...
help
Reactie op de kritiek van Lumeij en anderen op het rapport 'homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree' \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ellinger, L. \ 2006
De schrijfster geeft een reactie op de ontvangen kritiek van Lumeij en co-auteurs op haar rapport. Ze gaat in op de onderzoeksopzet, -methode, wetenschappelijke criteria en de schijn van commerciële belangen
help
Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelinge, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem [Boek]
Deru, J. \ Ellinger, L. \ Baars, T. \ 2006
Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkre ...
help
Homeopathie bij geiten : ervaringen van biologische geitenhouders [Boek]
Deru, J. \ Ellinger, L. \ Eekeren, N. van \ 2005
In dit rapport zijn ervaringen van geitenhouders met homeopathische middelen verwerkt en op basis daarvan conclusies getrokken. De auteurs maken een voorbehoud bij de algemene toepasbaarheid van de resultaten. Gezien het individuele karakter van home ...
help
Handboek uiergezondheid "Voorkomen is beter dan genezen" : behandelen vanuit een biologische benadering [Boek]
Smolders, G.W. \ Baars, T. \ Sol, J. \ Wemmenhoven, H. \ Plomp, M. \ Ellinger, L. \ Plomp, J. \ 2004
Het Praktijkboek uiergezondheid geeft een overzicht van de benadering van ziekte in de biologische veehouderij, kiemen die een rol spelen bij mastitis, preventieve maatregelen en complementaire behandelingen van zieke dieren en bij droogzetten. In de ...
help
Het cliché: homeopathie is kwakzalverij! : ervaringsevaluaties en eerste experimenten wijzen uit dat homeopathie werkt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Baars, T. \ Ellinger, L. \ 2004
In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk ...
help
De grutto gemolken en de miljoenen verdwenen : relaas van een gruttofotograaf \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ellinger, D. \ 2004
Uit intensieve observaties en uitgebreid onderzoek van een natuurfotograaf blijkt dat de huidige praktijken in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer geen enkel nut hebben voor het bevorderen van de weidevogelstand. Agrarische natuu ...
help
Gezondheidszorg \ Themaboek biologische varkenshouderij 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Eijk, I. \ Gulick, P. van \ Ellinger, E. \ 2002
De gezondheidszorg op biologische varkensbedrijven vraagt op een aantal punten een andere benadering. Het geven van een uitloop, het gebruiken van strooisel en ruwvoer en het niet preventief gebruik maken van stoffen ter bevordering van de gezondheid ...
help
MKZ en homeopathie [Brochure]
Ellinger, L. \ 2001
Vlugschrift over de mogelijkheden om met homeopathische geneesmiddelen epidemische ziekten als MKZ te bestrijden.
help
Veel gestelde vragen over de homeopathische behandeling [Brochure]
Ellinger, L. \ 2001
Vlugschriften over de meestgestelde vragen hoe het met hulp van homeopathische geneesmiddelen mogelijk is het MKZ-virus te bestrijden.
help
Qualitaet produzieren und erhalten : Interpoma (3) \ Monatsschrift : Magazin für den Gartenbau-Profi [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
Beschrijving van de jodiumtest (indicator voor het plukstadium van appel) en andere kwaliteitsnormen en kwaliteitsindexen voor hardfruit
help
Der Apfel in der Welt :Interpoma (2) \ Monatsschrift : Magazin für den Gartenbau-Profi [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
Samenvattingen van lezignen gehouden op het Interpoma-congres in Bozen over de wereldmarkt, wereldproductie en sortimentskeuze
help
Von der Streuobstwiese zur Superspindel \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
De ontwikkeling van de fruitteelt in Duitsland (periode 1948-1998)
help
Kernobsternte 1998 \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
De appelproductie in de EU (periode 1994-1998), de appelproductie in de EU per ras (periode 1994-1998) en de appel- en perenproductie per ras en regio in Duitsland (periode 1994-1998)
help
Prognosfruit '98 \ Monatsschrift : Magazin für den Gartenbau-Profi [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
Raming van de appelproductie in EU-landen (periode 1992-1998) en Duitsland (periode 1994-1998)
help
Apfelvorraete am 1. November \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
Overzicht van het appelaanbod in Duitsland, Frankrijk en de EU (periode 1994/95-1997/98)
help
Preisdruck bei Mostaepfeln und Konzentrat - wie lange noch? \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
help
Apfelmarkt : gute Qualitaet und schlechte Preise \ Monatsschrift : Magazin für den Gartenbau-Profi [Artikel]
Ellinger, E. \ 1998
Oorzaken prijsdaling appels in Europa
help
Apfelsaftkonzentrat - wichtiges Exportgut Polens \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1998
help
Pflaumen / Zwetschen : Ernteausfaelle in den meisten, aber nicht allen Laendern \ Obstbau [Artikel]
Ellinger, W. \ 1997
De produktie van pruimen in de EU (periode 1994-1997) en de afzet, prijsontwikkeling en consumptie in Duitsland (periode 1992-1996)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.