help
Dutch-Indonesian programme on Food Security in the livestock sector (DIFS-live): poultry meat : results of the poultry meat programme 2014-2018; main report [Boek]
Horne, Peter van \ Emous, Rick van \ Joosten, Frank \ Tacken, Gemma \ Leenstra, Ferry \ 2020
In dit rapport worden de opzet en resultaten van het pluimveevleesprogramma in het Dutch Indonesian Food Safety Programme (DIFSlive) gepresenteerd. Het programma bestond uit een consumentencampagne ter bevordering van de handel in en consumptie van g ...
help
Animal welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU with a focus on laying hens, broilers and pigs : Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines [Boek]
Bracke, Marc B.M. \ Vermeer, Herman M. \ Emous, Rick A. van \ 2019
Animal: welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU: Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines, with a focus on laying hens, broilers and pigs.---Dieren: welzijnsregelgeving ...
help
Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens [Boek]
Emous, R.A. van \ 2019
In de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet is geen specifieke categorie beschikbaar voor mini-moederdieren, die aan het einde van de productieperiode minder dan 2,4 kg wegen, van trager groeiende vleeskuikens, waardoor geen recht wordt gedaan aa ...
help
Er is toekomst voor vleeskuikenouderdieren in Nederland [Brochure]
Emous, R. van \ 2018
De vleeskuikenouderdierensector staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo willen de maatschappij en de overheid meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Binnen de sector is de verbetering van de diergezondheid en (re-) productie een speerp ...
help
Effect van split-feeding bij biologisch gehouden leghennen op de fosforexcretie en schaalkwaliteit [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Binnendijk, G.P. \ Emous, R.A. van \ 2018
Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar het effect van split-feeding op productieresultaten, eischaalkwaliteit en fosforexcretie van biologisch gehouden leghennen. Uit deze studie blijkt dat split-feeding toegepast kan worden om de f ...
help
Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 1) [Boek]
Emous, R.A. van \ Riel, J. van \ Veldkamp, T. \ Wikselaar, P. van \ Meulen, J. van der \ Jansman, A.J.M. \ 2018
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate de variatie in technische r ...
help
Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 2) [Boek]
Emous, R.A. van \ Jansman, A.J.M. \ 2018
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om een methodiek te ontwikkelen waarbij aan de hand van ...
help
Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Rese ...
help
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Binnendijk, G.P. \ 2017
help
Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken : geactualiseerde versie 2017 [Boek]
Mosquera, J. \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H. \ Dooren, H.J.C. van \ Emous, R.A. van \ Harn, J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2017
This report gives an overview of measures to reduce ammonia emissions from livestock farming systems. In addition to existing housing measures (as published in the Rav), other (not yet approved in the Rav) housing measures, as well as feed and manage ...
help
Response of broilers on incremental dietary P content and consequences for P- requirements [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Dekker, R.A. \ Emous, R.A. van \ Bikker, P. \ Bruininx, E.M.A.M. \ Lee, A.G. van der \ 2016
Dit experiment is uitgevoerd met als doel de behoefte aan opneembaar fosfor (oP) bij huidige vleeskuikens vast te stellen op basis van een dosis-respons studie. Deze studie geeft aan dat het voer voor het realiseren van maximale dierprestaties in fas ...
help
Phytate degradation in broilers [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Emous, R.A. van \ Spek, J.W. \ Kwakernaak, C. \ 2016
help
Effect van strooiselverwijdering bij leghennen in volièrehuisvesting op de emissie van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof [Boek]
Mosquera, J. \ Emous, R.van \ Hattum, T. van \ Nijeboer, G. \ Hol, J.M.G. \ Dooren, H.J. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
help
Risicobeoordeling waterverstrekking aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren [Boek]
Jong, I.C. de \ Harn, J. van \ Koene, P. \ Ellen, H. \ Emous, R.A. van \ Rommers, J.M. \ Brand, H. van den \ 2016
Dit rapport beschrijft de wijze van water verstrekken in de commerciële houderij van vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren en de mogelijke impact daarvan op het dierenwelzijn (inclusief diergezondheid). Het geeft een overzicht van natuurlijk drinkge ...
help
Effects of rye inclusion in grower diets on immunity-related parameters and performance of broilers [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Borgijink, S. \ Schokker, D. \ Vastenhouw, S. \ Bree, F.M. de \ Bossers, A. \ Fabri, T. \ Bruijn, N. de \ Jansman, A.J.M. \ Rebel, J.M.J. \ Smits, M.A. \ Emous, R.A. van \ 2015
An experiment was conducted to investigate the effects of dietary inclusion of three levels (0, 5, and 10%) of rye between 14 and 28 days of age on gut health and performance in broilers. A total of 960 one-day-old male Ross 308 chicks were allocated ...
help
Effect van verschillende energie/eiwit verhoudingen in het voer tijdens de opfok- en legperiode op lichaamssamenstelling, productie, bevedering, gedrag en nakomelingen van vleeskuikenouderdieren = Effect of different energy/protein ratios of the diet during rearing and laying on body composition, performance, feather cover, behaviour, and offspring of broilers breeders [Boek]
Emous, R.A. van \ Krimpen, M.M. van \ Kwakkel, R.P. \ 2014
In deze studie is het effect van verschillende energie/eiwit verhoudingen van het voer tijdens de verschillende levensfases bij Ross 308 vleeskuikenouderdieren onderzocht. Tijdens de opfokperiode (2-22 weken leeftijd) werden twee voeders met verschil ...
help
Meer energie gunstig \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2014
Livestock Research heeft onderzoek verricht naar de effecten van een hoger energiegehalte van het voer in de tweede fase van de legperiode bij vleeskuikenouderdieren.
help
Gering effect ouder-kind \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Emous, R. van \ 2014
De invloed van ouderdierenvoeding op kuikenprestaties en voetzoollaesies was nog onbekend. Livestock Research deed daarom onderzoek.
help
Advies houdt stand \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2014
Livestock Research bekeek de effecten van een lager en hoger energieniveau in foktoom 1-voer ten opzichte van het huidige advies in de eerste legfase van vleeskuikenouderdieren.
help
Monitoring koppels met onbehandelde snavels [Presentatie]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ Jong, I. de \ Emous, R. van \ [2013]
Presentatie over monitoring koppels met onbehandelde snavels.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.