Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 100

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Ens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage t/m monitoringjaar 2018 [Boek]
Ens, Bruno J. \ Meer, Jaap van der \ Troost, Karin \ Winden, Erik van \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ 2019
help
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Bakker, Ronald \ Bekkema, Marijke \ Buijs, René \ Boer, Peter de \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christiaan \ Stahl, Julia \ 2019
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant : rapportage fase 2 [Boek]
Huskens, K. \ Manger, R. \ Stip, A. \ Ens, S. \ 2018
Klimaatextremen worden met de voortschrijdende klimaatverandering naar verwachting steeds gewoner. Dat betekent meer kans op zowel zomerdroogte als zware regenval. Voor het gentiaanblauwtje en andere diersoorten van de natte heide kan dat een problee ...
help
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Bakker, Ronald \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Boer, Peter de \ Buijs, René \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christian \ Stahl, Julia \ 2018
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee : deelrapport: Verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee - seizoen 2016 & 2017 - [Boek]
Ens, Bruno J. \ Winden, Erik van \ Kleefstra, Romke \ Vroom, Marjan \ Zee, Els van der \ 2018
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage tot en met monitoringjaar 2017 [Boek]
Meer, Jaap van der \ Meer, Jaap van der \ Troost, Karin \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ Ens, Bruno J. \ 2018
help
Monitoring verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee 2016 [Boek]
Ens, B. \ Kleefstra, R. \ Polwijk, F. \ Vroom, M. \ Zee, E. van der \ Rippen, A. \ Sikkema, M. \ 2017
Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) beoogt een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. De hoofdvraag van het in dat kader opgestelde monitoringplan luidt: "Heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Wa ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage tot en met monitoringjaar 2016 [Boek]
Kersten, Marcel \ Wijsman, Jeroen \ Meer, Jaap van der \ Schekkerman, Hans \ Winden, Erik van \ Rappoldt, Kees \ Ens, Bruno J. \ 2017
help
Gas and salt extraction [Boek]
Ens, Bruno \ Groot, Alma de \ Meer, Jaap van der \ Slim, Pieter \ 2016
help
De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders \ De levende natuur [Artikel]
Esselink, P. \ Ens, B. \ Lagendijk, G. \ Mandema, F. \ Nolte, S. \ Tinbergen, J. \ Klink, R. van \ Wallis de Vries, M. \ Bakker, J. \ 2016
Veel Noordwest-Europese kwelders zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, leidt in veel gevallen successie tot een ontwikkeling van een soortenarme Zeekweek-vegetatie. Plaatselijk kan de successie wellicht worden teruggeze ...
help
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels: onderzoek naar het verspreidingsgedrag van scholeksters [Boek]
Ens, B.J. \ Dokter, A. \ Rappoldt, K. \ Oosterbeek, K. \ 2015
In berekeningen aan de mogelijke effecten van bodemdaling op de wadvogels die op het drooggevallen wad naar voedsel zoeken speelt het model WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) een centrale rol (Rappoldt & Ens 2011, Rappoldt & Ens 2013a). Dit model voorspe ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag [Boek]
Ens, B.J. \ Krol, J. \ Meer, J. van der \ Piening, H. \ Wijsman, J. \ Schekkerman, H. \ Rappoldt, K. \ 2015
De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring ...
help
Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie [Boek]
Glorius, S. \ Ens, B.J. \ Rippen, A. \ Chen, C. \ Hoppe, M. van \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ 2014
Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog n ...
help
Vergelijking warmgewalste en koudgevormde damwand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ens, B. van \ Slappendel, P. \ Manen, M. van \ 2014
Een vergelijking tussen warmgewalste en koudgevormde damwandplanken wordt meestal alleen op basis van de gewicht-sterkteverhouding gemaakt. Daarbij wordt het constructieve onderscheid tussen warmgewalste en koudgevormde damwand vaak onderschat. Koudg ...
help
Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders \ Limosa [Artikel]
Boer, R. de \ Bauer, S. \ Jeugd, H.P. van der \ Ens, B.J. \ Griffin, L. \ Cabot, D. \ Exo, K.M. \ Nolet, B.A. \ Kölzsch, A. \ 2014
Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp ...
help
Conservation status of oystercatchers around the world [Boek]
Ens, B.J. \ Underhill, L.G. \ 2014
help
Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bom, R.A. \ Dokter, A.M. \ Oosterbeek, K. \ Jong, J. de \ Bouten, W. \ 2014
Dankzij hun voorkeur voor open gebieden, hun opvallende gedrag en eenvoudig te meten voedselbronnen behoren Scholeksters tot de best bestudeerde wadvogels ter wereld. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden om hun gedrag en ecologie te bestuderen ...
help
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 [Boek]
Ens, B.J. \ Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Marx, L. \ Bremer, L. van den \ Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E.A.J. van \ 2014
Vijfde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de velden Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. De rapportage omvat een analyse van de trends i ...
help
Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties : studie uitgevoerd in het kader van ANT-Oosterschelde & LTV-Natuurlijkheid [Boek]
Schellekens, T. \ Ens, B. \ Ysebaert, T. \ 2013
Er doen zich grootschalige morfologische veranderingen voor in de Zuidwestelijke Delta: in de Oosterschelde t.g.v. de zandhongerproblematiek, en in de Westerschelde ten gevolge van de vaarwegverruiming. In beide watersystemen leiden deze processen to ...
help
MOSSELWAD, onderzoeksprogramma voor het herstel van mosselbanken in de Waddenzee [thema Waddenzee] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, J.M. \ Dankers, N. \ Ens, B.J. \ 2012
MOSSELWAD, Onderzoeksprogramma voor het herstel van mosselbanken in de Waddenzee, bespiedt mosselen (Mytilus edulis) met camerapalen. Veldstudies en laboratorium experimenten tonen nieuwe inzichten in het gedrag van mosselen en hun predatoren en in d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.