help
Op weg naar een natuurinclusieve landbouw : de Graasboerderij [Factsheet]
Deinum, W. \ Deinum, S. \ Ensing, J. \ 2018
De Graasboerderij is de biologisch-dynamische melkveehouderij van Welmoed Deinum, Sierd Deinum en Joke Ensing. Het bedrijf ligt in Gaasterland en beslaat 50 hectare. Daarnaast pacht hij een 35 hectare grote zomerpolder van Staatsbosbeheer. Hij melkt ...
help
Verkenning Beheer Milieuruimte Rijnmond [Boek]
Ensing, J. \ Nijs, T. de \ Klerkx, R. \ Wilmot, M. \ Baumann, B. \ 2016
help
Antibioticagebruik deels afhankelijk van bedrijfsvoering \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Kuipers, A. \ Ensing, C. \ Koops, W. \ 2012
Het antibioticagebruik op bedrijven varieert in hoge mate. De verschillen blijken deels afhankelijk van de bedrijfsvoering. De melkveehouder met een wat groter quotum, lager celgetal en hogere gezondheidsstatus gebruikt meer. Dit is in feite de ‘succ ...
help
Farm and herd factors influencing antibiotics use on Dutch dairy farms [Studentenverslag]
Ensing, C. \ [2011]
The amount of used antibiotics is a large problem concerning human health. More and more resistance has occurred during the last years. The Dutch government has announced lowering of used antibiotics in the Netherlands has to be reached. The amount o ...
help
Leerlingbegeleiding en kwaliteitszorg \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Ensing, R. \ 1997
help
Landbouwen aan de toekomst : sociaal - ecologische perspectieven voor de landbouw [Boek]
Basset, P. \ Ensing, B. \ Kuppens, J. \ Leeuwen, T. van \ Verhoef, T. \ 1994
A compilation of articles on the relationship between agriculture and environment, and the social and economic perspectives within Europe
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Het verband tussen de vegetatie-ontwikkeling : de frequentie van bodemmaaien en de waterstroming in een sloot [Studentenverslag]
Ensing, J. \ 1988
help
Je hebt boeren en plannenmakers : de relaties tussen landbouw en natuur in de streek rond Westbroek ; projekt Westbroek [Studentenverslag]
Deinum, A. \ Dorp, H. van \ Ensing, J. \ 1987
help
Onderzoek naar het gasverbruik op glastuinbouwbedrijven : het gasverbruik in de rozenteelt van 5 december 1982 tot 2 mei 1983 verzamelde gegevens [Boek]
Ensing, M.E. \ Rijssel, E. van \ 1983
help
Voorlopige resultaten van de landelijke inventarisatie van de stevigheid van grasland bij stambuizen [Boek]
Ensing, P.W.J. \ 1981
help
Het gebruik van de computer in de rundveehouderij : verslag van een studiereis naar rekencentra in W. Duitsland en Denemarken [Boek]
Benedictus, N. \ Boonman, D.C.M. \ Ensing, A. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.