help
Niet uit de lucht gegrepen : Eerste rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof [Boek]
Hordijk, L. \ Erisman, J.W. \ Eskes, H. \ Hanekamp, J.C. \ Krol, M.C. \ Levelt, P.F. \ Schaap, M. \ Vries, W. de \ 2020
Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is in december 2019 begonnen aan de eerste fase van zijn opdracht om advies te geven over de wetenschappelijke kwaliteit van de Nederlandse systematiek voor het meten van en rekenen aan stikstofverbinding ...
help
Stikstoftransitie kan geld opleveren \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Erisman, J.W. \ Engelsman, V. \ 2020
In de voorgestelde maatregelen om de stikstofuitstoot terug te brengen, ontbreekt een langetermijnperspectief en de verbinding met andere doelen zoals klimaat. Jan Willem Erisman en Volkert Engelsman pleiten daarom voor een andere aanpak.
help
De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Doorn, A. van \ Melman, D. \ Erisman, J.W. \ Eekeren, N. van \ 2020
Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een cen ...
help
Meer meten, robuuster rekenen : Eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof [Boek]
Hordijk, L. \ Erisman, J.W. \ Eskes, H. \ Hanekamp, J.C. \ Krol, M.C. \ Levelt, P.F. \ Schaap, M. \ Vries, W. de \ 2020
help
Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030 : Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek [Boek]
Erisman, J.W. \ Verhoeven, F. \ 2020
help
Herstel & benutten van biodiversiteit in de kringlooplandbouw : programmeringsstudie voor de kennis en innovatie agenda [Boek]
Doorn, Anne van \ Schutt, Jeroen \ Erisman, Jan Willem \ Kleijn, David \ Melman, Dick \ Sukkel, Wijnand \ Migchels, Gerard \ Lotz, Bert \ Westerik, Judith \ Schmidt, Anne \ Roessink, Ivo \ Groot, Arjen de \ Boonstra, Froukje \ Blijdorp, Janneke \ Hilgen, Peter \ 2019
help
Kringlooplandbouw in de praktijk : analyse en aanbevelingen voor beleid [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Verhoeven, Frank \ 2019
help
Natuurinclusieve landbouw op Schiermonnikoog \ De levende natuur [Artikel]
Erisman, J.W. \ 2019
Het Waddeneiland Schiermonnikoog is geliefd vanwege zijn rust en ruimte. Het grootste gedeelte van dit veelzijdige eiland valt onder Nationaal Park Schiermonnikoog, met volop natuur, duinen, strand, bossen, wad en polder. De landbouw op Schiermonniko ...
help
Verzuring bossen niet alleen door stikstof \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rotgers, G. \ Weijden, W. van der \ Erisman, J. \ 2018
De bodems van veel bossen op zandgronden zijn verzuurd door verlies aan kalkachtige stoffen en het verzuringsproces is nog altijd niet gestopt. Verzuring heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bodem en daarmee op de biodiversiteit. In de vo ...
help
Verzuring van bossen niet alleen door stikstof \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rotgers, G. \ Weijden, W. van der \ Erisman, J.W. \ 2018
De bodems van veel bossen op zandgronden zijn verzuurd door verlies aan kalkachtige stoffen en het verzuringsproces is nog altijd niet gestopt. Verzuring heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bodem en daarmee op de biodiversiteit. In de vo ...
help
Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Doorn, Anne van \ 2018
help
Biodiverse akkerbouw : verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw [Boek]
Koopmans, Chris J. \ Erisman, Jan Willem \ Zanen, Marleen \ Luske, Boki \ 2017
Het doel van deze studie is om een eerste aanzet te geven voor mogelijke KPI’s voor de akkerbouw. Deze verkenning wordt benut om aan te geven waar nog verder uitzoekwerk en ecologische onderbouwing noodzakelijk is en hoe een stappenplan eruit kan zie ...
help
Measures for nature-based agriculture [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Eekeren, Nick van \ Doorn, Anne van \ Geertsema, Willemien \ Polman, Nico \ 2017
This memorandum provides a definition of nature-based agriculture and an overview of measures that contribute to it. Nature-based agriculture is a form of sustainable agriculture which makes optimal use of ecological processes and integrates them int ...
help
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Eekeren, Nick van \ Doorn, Anne van \ Geertsema, Willemien \ Polman, Nico \ 2017
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landb ...
help
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument : expert judgement [Boek]
Bestman, Monique \ Erisman, Jan Willem \ 2016
In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de me ...
help
Natuurinclusieve landbouw of landbouwinclusieve natuur? \ Nature Today [Artikel]
Erisman, J.W. \ Oerlemans, N. \ Koks, B. \ 2016
Landbouw is verreweg de belangrijkste uitvinding van de mensheid. Zonder deze uitvinding had de menselijke beschaving zich nimmer kunnen ontwikkelen tot wat hij nu is. De laatste decennia legt de intensivering van de landbouw echter steeds groter bes ...
help
Symposium 'Hoe een koe een haas vangt' Jan Willem Erisman bij CAH Vilentum [Video]
Erisman, J.W. \ 2016
21 april 2016 vond het symposium 'Hoe een koe een haas vangt' (over nieuwe onderzoek ideeën) plaats bij CAH Vilentum in Dronten. De toespraak van Prof. dr. ing. Jan-Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut) tijdens dit symposium.
help
Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico’s: het conceptueel kader getest op Schiermonnikoog: resultaten van een haalbaarheidsstudie [Boek]
Erisman, Jan Willem \ Hofstee, Herman \ Hagen, Johan \ Talsma, Rutger \ Visser, Peter \ 2016
Melkveehouders van Schiermonnikoog beseffen dat regelgeving en economische randvoorwaarden op de lange termijn het risico vergroten op problemen bij de huidige landbouwpraktijk. Het risico is niet alleen aanzienlijk voor agrarische ondernemers, maar ...
help
Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf [Brochure]
Erisman, J.W. \ Eekeren, N.J.M. van \ Cuijpers, W.J.M. \ Wit, J. de \ 2016
Biodiversiteit is een relatief onbekend begrip, dat niet gemakkelijk te definiëren is. Biodiversiteit staat voor de rijkdom en diversiteit van al het leven op aarde. Daarbij gaat het niet alleen over individuele soorten, maar juist over de diversitei ...
help
Nitrogen : too much of a vital resource [Boek]
Erisman, J.W. \ Galloway, J.N. \ Dise, N.B. \ Sutton, M.A. \ Bleeker, A. \ Grizzetti, B. \ Leach, A.M. \ Vries, W. de \ 2015
It is now clear that the nitrogen problem is one of the most pressing environmental issues that we face. But in spite of the enormity of our influence on the N cycle and consequent implications for the environment and for human well-being, there is s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.