help
Er zijn veel meer bestuivers dan enkel honingbijen \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Erkens, R. \ 2018
We lezen vaak over bijen die de bloemen van vele gewassen bestuiven. Honingbijen spelen hierbij meestal een belangrijke rol. Daarom nu maar eens aandacht voor andere bestuivers.
help
Er zijn veel meer bestuivers dan enkel honingbijen \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Erkens, R. \ 2018
We lezen vaak over bijen die de bloemen van vele gewassen bestuiven. Honingbijen spelen hierbij meestal een belangrijke rol. Daarom nu maar eens aandacht voor andere bestuivers.
help
Archeologische verwachtingskaart Uiterwaarden rivierengebied [Boek]
Cohen, K.M. \ Arnoldussen, S. \ Erkens, G. \ Popta, Y.T. van \ Taal, L.J. \ 2014
Het rapport biedt een overzicht van in de uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. Bij werkzaamheden in en langs de grote rivieren Heeft Rijkswaterstaat namelijk behoefte aan informatie over de mogelijk aan te treffen ...
help
Onderzoek legt oorzaken van kuilen in A32 bloot \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Erkens, S. \ Vervuurt, A. \ Houben, L. \ 2010
Verminderde draagkracht van de fundering zorgde in 2008 voor kuilen in een deel van de A32 in de richting Leeuwarden. Rijkswaterstaat was onaangenaam verrast en liet mechanisch en fysisch-chemisch onderzoek uitvoeren naar de fundering en het funderin ...
help
WODAN : de invloed van verspreidings- en vestigingsmogelijkheden op het ontstaan van biodiversiteit \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Groot, G.A. de \ Erkens, R.H.J. \ During, H.J. \ 2008
Biodiversiteit is een belangrijk beleidsthema bij het beheer van natuurgebieden in Nederland en daarbuiten. Wat de exacte mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan het ontstaan van diversiteit in ecosystemen, is echter nog steeds het onderwerp va ...
help
Het broedverloop van buizerd en havik op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Erkens, J. \ Foppen, R. \ Hallman, C. \ 2007
De Meinweg, ongeveer 1600 ha groot, is een voedselarm gebied voor de buizerd (Buteo buteo) en de havik (Accipiter gentilis). In dit artikel worden gegevens over verspreiding, aantalsverloop, broedsucces en voedsel op een rij gezet met als doel het ge ...
help
Architecture of the Holocene Rhine - Meuse delta (the Netherlands) : a result of changing external controls \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Gouw, M.J.P. \ Erkens, G. \ 2007
Five cross valley sections show distinct spatio-temporal trends in the architecture of the Holocene fluvio-deltaic wedge
help
Buiten verteerd : buitenshuis eten steeds populairder \ Index : feiten en cijfers over onze samenleving [Artikel]
Hofman, I. \ Erkens, H. \ Boelens, A. \ 2001
help
Indicatoren voor ecologische kwaliteit op bedrijventerreinen in Rotterdam [Boek]
Erkens, R. \ 2000
help
Welvaartsverschillen tussen huishoudens naar leeftijd van het hoofd, 1990 \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Erkens, H. \ 1993
De verschillen worden beschreven aan de hand van de indicatoren inkomensniveau, consumptieniveau, bezit van eigen woning, bezit van duurzame consumptiegoederen, en bestedingspatroon. Welvaart blijkt inderdaad sterk afhankelijk van de leeftijd van het ...
help
Echte minima en de eenmalige uitkering \ Supplement bij de sociaal-economische maandstatistiek [Artikel]
Huizing, M. \ Erkens, H. \ 1989
De administratie van de eenmalige uitkering vormt de enige betrouwbare bron over omvang en samenstelling van de groep echte minima. Op basis van deze bron wordt aandacht besteed aan het begrip echte minima. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkeling va ...
help
Coaching van bedrijfsvoorlichters in kleine groepen \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Erkens, A.W.A. \ 1988
Een evaluatie van deze vrij nieuwe vorm van kadertraining
help
Coaching van bedrijfsvoorlichters door specialisten: een zaak van tweerichtingsverkeer \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Erkens, A.W.A. \ 1987
Een herziene aanpak en de nieuw opgedane ervaringen zijn belicht
help
Gezinsverzorging, thuiszorg : "van konfektie naar ........maatwerk" : neerslag van 4,5 jaar 24-uurs-thuishulp en informatie over een onderzoek hiernaar, lopende van medio 1983 - medio 1985 [Boek] - 2e dr.
Erkens, C. \ Smits, H. \ 1984
help
Uitgelezen : routebeschrijving van de mooiste wandelpaden in de gemeente Renkum ...[etc.] [Boek]
Erkens, H.C.J. \ Gerlagh, G. \ [ca. 1975]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.