help
Variatie op de kwelder door beweiding : een handreiking aan natuurbeheerders [Boek]
Esselink, P. \ Duin W.E. van \ Wielemaker, A. \ 2019
Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek. Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de bi ...
help
Beheeradvies De Schorren, Texel : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Esselink, Peter \ Groot, Alma de \ Lofvers, Ernst \ Bakker, Chris \ Temmink, Ralph \ Heide, Tjisse van der \ Terlouw, Sander \ 2017
help
Potato storage research at Wageningen University & Research [Video]
Esselink, J. \ 2017
Wageningen University & Research studies the effectiveness of resources for potato storage research at four of its facilities in Valthermond, Westmaas, Lelystad and Nagele. Scientist Joop Esselink shows how the storage research is carried out.
help
De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders \ De levende natuur [Artikel]
Esselink, P. \ Ens, B. \ Lagendijk, G. \ Mandema, F. \ Nolte, S. \ Tinbergen, J. \ Klink, R. van \ Wallis de Vries, M. \ Bakker, J. \ 2016
Veel Noordwest-Europese kwelders zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, leidt in veel gevallen successie tot een ontwikkeling van een soortenarme Zeekweek-vegetatie. Plaatselijk kan de successie wellicht worden teruggeze ...
help
Megaschade door minimonsters : schade al meer dan € 80 miljoen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Esselink, W. \ Oppewal, J. \ Poelsma, B. \ 2015
Een ongekende veldmuizenplaag teistert Friesland. Nu bestrijden heeft amper zin, zeggen deskundigen. Een volgende ramp voorkomen is de boodschap. Maar hoe?
help
Van polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech [Boek]
Esselink, P. \ Bos, D. \ Daniels, P. \ Duin, W.E. van \ Veeneklaas, R.M. \ [2015]
In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In ...
help
Gezinsbedrijf blijft dominant : Nederlandse landbouw niet bevoordeeld \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ Oppewal, J. \ 2014
Landbouwinkomens blijven sterk verschillen binnen en tussen sectoren, inkomsten van buiten het bedrijf goed voor een derde van totale inkomen.
help
Derogatie: voordeel met nare bijsmaak \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Engwerda, J. \ Esselink, W. \ Vermaas, M. \ 2014
Inclusief een verbod op fosfaatkunstmest als derde aanscherping is derogatie een feit. Boeren die derogatie willen, kunnen zich tot 14 juni 2014 aanmelden.
help
Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren [Boek]
Wesenbeeck, B.K. van \ Esselink, P. \ Oost, A.P. \ Duin, W.E. van \ Groot, A.V. de \ Veeneklaas, R.M. \ Balke, T. \ Geer, P. van \ Calderon, A.C. \ Smale, A. \ 2014
In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandge ...
help
Rem op groei zonder grond : mest verwerken moet beperkte optie worden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ Vermaas, M. \ 2014
Melkveehouders gaan extra fosfaat door groei niet zelf verwerken. Kamerleden, LTO, NMV en NZO willen grondloze groei alsnog beperken.
help
LEI moet effect melkveewet opnieuw berekenen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2014
Column over het rapport van het LEI over de effecten van de nieuwe melkveewet. In de wet, die op 1 januari 2015 van kracht moet gaan, is groei van de melkveehouderij mogelijk op basis van grond maar ook op basis van volledige verwerking van het overs ...
help
Lagere prijzen, fors lager inkomen : LEI hamert op risicomanagement \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2014
De inkomens in de akkerbouw en in de vleesvarkenshouderij dalen fors, blijkt uit LEI-inkomensramingen over 2014. De daling in de melkveehouderij valt nog mee.
help
Melkveehouders: nog maanden afwachten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ Vermaas, M. \ 2014
Staatssecretaris Dijksma stelt een beslissing over grondgebonden uitbreiden van melkveebedrijven uit tot in 2015. Het LEI heeft drie scenario’s doorgerekend.
help
Monitoring effecten van verkweldering in de Bildtpollen 2009–2013 : eindrapport [Boek]
Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Esselink, P. \ 2014
Binnen Noard-Fryslân Bûtendyks zijn buitendijkse zomerpolders aanwezig die It Fryske Gea graag om wil vormen tot een grootschalig kweldergebied. Nadat het eerste verkwelderingsproject in het Noarderleech succesvol was verlopen, is een nieuw verkwelde ...
help
Scherpere regels zijn geen garantie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2013
De affaire rond paardenvlees speelt in de hele EU. De roep om scherpere regels klinkt, ook al sluit dat geknoei met etikettering van vlees niet uit.
help
Greep in boerenknip : heffingen dreigen voor landbouw \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
Meerdere partijen willen dierrechten voor varkens en kippen behouden in 2015 en ze invoeren voor melkvee. Linkse partijen willen het GLB-budget gebruiken voor natuur.
help
Mestbeleid: de tijd dringt : uitwerking kan nog enkele maanden duren \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
Mestverwerking is basis van het nieuwe mestbeleid. Het precentage per veebedrijf en regio, uitzonderingen en de verhandelbaarheid zijn nog onduidelijk.
help
Schappen weg, taken blijven : meeste taken blijven in nieuwe organisatie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
De productschappen zouden moeten verdwijnen, vindt een kamermeerderheid. Overheveling van hun taken naar de overheid is echter zeer onwaarschijnlijk.
help
Grote omslag in landbouwbeleid : productschappen weg, EHS terug \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
EU-landbouwsubsidies moeten omlaag, productschappen verdwijnen in 2014, de EHS wordt toch aangelegd inclusief verbindingszones en er wordt fors bezuinigd de komende jaren. De Commissie Van Doorn wordt de basis voor dierenwelzijn. Dit zijn punten uit ...
help
Natuurgebied van de kaart : veel vragen ondanks uitspraak Raad van State \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ Welink, M. \ 2012
De Raad van State heeft de plannen voor het Oostvaarderswold vernietigd. Beoogde natuur blijft landbouwgrond. De provincie lijdt een miljoenenstrop.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.