help
Tussenevaluatie Grondig boeren voor Water : fase 2: 2017 - 2018 [Boek] - 0.1/Finale versie
Korevaar, Hein \ Gielen, Jaap \ Bos, Albert-Jan \ Domhof, Bianca \ Essen, Everhard van \ Brink, Cors van den \ 2019
Door intensieve begeleiding van deelnemers wordt gestreefd naar schoner grondwater als bron voor drinkwater. Hierbij staan centraal: doelbereik met betrekking tot nutriënten in het bovenste freatische grondwater in de intrekgebieden van de Drentse gr ...
help
Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018 [Boek]
Wesselink, Marie \ Verhoeven, John \ Schooten, Herman van \ Essen, Everhard van \ 2019
Naar aanleiding van de opgestelde veenweidevisie door de provincie Friesland is het project Maisteelt en bodemdaling op veenweide in Friesland in het voorjaar van 2017 van start gegaan. Het doel van het project was om te onderzoeken op welke manieren ...
help
Eindrapportage Grondig boeren voor Water [Boek]
Korevaar, H. \ Gielen, J. \ Bos, A.-J. \ Domhof, B. \ Essen, E. van \ Brink, C. van den \ 2019
Door intensieve begeleiding van deelnemers wordt gestreefd naar schoner grondwater als bron voor drinkwater. Hierbij staan centraal: doelbereik met betrekking tot nutriënten in het bovenste freatische grondwater in de intrekgebieden van de Drentse gr ...
help
Rapport ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT) : op zoek naar de bronnen van antibioticaresistentie bij de mens [Boek]
Mevius, Dik \ Heederik, Dick \ Duijkeren, Engeline \ Veldman, Kees \ Essen, Alieda van \ Kant, Arie \ Liakopoulos, Apostolos \ Geurts, Yvon \ Pelt, Wilfrid van \ Mughini Gras, Lapo \ Schmitt, Heike \ Dierikx, Cindy \ Hoek, Angela van \ Evers, Eric \ Roda Husman, Annemaria de \ Blaak, Hetty \ Dissel, Jaap van \ Smid, Joost \ Dohmen, Wietske \ Dorado-Garcia, Alejandro \ Havelaar, Arie \ Hordijk, Joost \ Wagenaar, Jaap \ Fluit, Ad \ Bunt, Gerrita van den \ Bonten, Marc \ Velthuis, Annet \ Heuvelink, Annet \ Buter, Rianne \ Gonggrijp, Maaike \ Santman-Berends, Inge \ Lam, Theo \ Urlings, Bert \ Heres, Lourens \ Bouwknecht, Martijn \ Groot, Jacques de \ 2018
help
Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : jaarrapportage 2017 [Boek]
Wesselink, M. \ Verhoeven, J.T.W. \ Essen, E. van \ 2018
help
Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos [Boek]
Smeenge, H. \ Kieskamp, A.A.M. \ Horsthuis, M.A.P. \ Duijn, B. van \ Waal, R. de \ Koop, H \ Essen, E, van \ Buijs, R. \ 2017
Het Smoddebos is een bijzonder bos op leemgrond met een soortenrijke ondergroei die gebonden is aan vochtige gebufferde omstandigheden. Het gebied is eigendom van dhr. Hobbelink en Natuurmonumenten. De kern (Natuurmonumenten) is in 1997 aangewezen al ...
help
Opheffen en kwantificeren bodemverdichting [Poster]
Essen, E. van \ Booij, J. \ [2017]
Het risico op bodemverdichting bij huidig landgebruik in de veenkoloniën is groot tot zeer groot. Ook zorgen veenlagen voor beperkingen voor de teelt van akkerbouwgewassen.
help
Adviescommissie water : 2004-2018 : breed kijken, smal adviseren [Boek]
Goossen, W.J. \ Essen, K. van \ Hoogeveen, A. \ Bos, M. \ 2017
Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Wat ...
help
Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer [Boek]
Wal, Annemieke van der \ Lijster, Elisa de \ Dijkman, Wim \ Zanen, Marleen \ Essen, Everhard van \ Sukkel, Wijnand \ Boer, Wietse de \ Akker, Jan van den \ Reijneveld, Arjan \ Ros, Gerard \ Korthals, Gerard \ Rutgers, Michiel \ 2016
help
Grondsoort en grondprijs [Brochure]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ Kuiper, P.P. \ Essen, E. van \ 2016
help
Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën [Factsheet]
Booij, J. \ Essen, E. van \ [2015]
Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
help
Projected biofuel consumption in the Dutch transport sector for 2020 and 2030 [Boek]
Grinsven, Anouk van \ Essen, Huib van \ 2015
In 2014 PBL, ECN, CBS and RVO have published the Nationale Energie-verkenning (NEV, National Energy Exploration) for the first time. The NEV, commissioned by the Ministry of Economic Affairs, describes current trends in energy supply and consumption ...
help
Driving renewable energy for transport : next generation policy instruments for renewable transport (RES-T-NEXT) [Boek]
Essen, Huib van \ Aarnink, Sanne \ Grinsven, Anouk van \ Schroten, Arno \ Otten, Matthijs \ Hoen, Maarten 't \ Kampman, Bettina \ Klein, Tammy \ Niznik, Paul \ Nurafiatin, Lucky \ Soares-Pinto, Maelle \ 2015
Renewable energy sources in transport (RES-T) are crucial for avoiding climate change. As transport is currently almost fully dependent on conventional fuels and, as such, has a significant share in global emissions, the transition to RES-T is an imp ...
help
Modelbeschrijving REST-NL : model voor het maken van energie-scenario’s voor verkeer in Nederland [Boek]
Hoen, M. 't \ Essen, H. van \ 2014
Met het REST-NL-model kunnen scenario’s voor de energiemix van de verkeerssector worden doorgerekend. Het model geeft per scenario inzicht in de uitstoot van broeikassen (zowel tank-to-wheel (TTW) als well-to-tank (WTT)), luchtvervuilende emissies, k ...
help
Verzamelde kennisnotities t.b.v. de visie duurzame brandstoffenmix [Boek]
Koornneef, G. \ Essen, H. van \ Londo, M. \ 2014
In de eerste helft van 2014 heeft een intensief traject plaatsgevonden om tot een gezamenlijke visie voor een duurzame brandstoffenmix te komen. Deze visie is een actie vanuit het Energieakkoord voor Duurzame Groei, is opgesteld vanuit een brede groe ...
help
Nudging study : a verbal encouragement to increase protein consumption among hospitalized patients [Studentenverslag]
Essen, H. van \ [2014]
Studies have repeatedly shown that when you are ill, your body needs additional nutrients for recovery. In particular, proteins are of great importance in recovery. However, recent studies are showing the prevalence of protein-energy undernutrition i ...
help
Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream [Boek]
Holster, H. \ Opheusden, M. van \ Gerritsen, A. \ Kieft, H. \ Kros, H. \ Plomp, M. \ Verhoeven, F. \ Vries, W. de \ Essen, E. van \ Sonneveld, M. \ Venekamp, A. \ 2014
Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. St ...
help
Maak je eigen apps [Boek]
Beer, S. de \ Essen, A. van \ 2013
Dit boek helpt je op weg om je eigen apps te kunnen maken. Technology coach Serge de Beer en nieuwe media expert Annemarie van Essen, nemen je mee in de wereld van het maken van apps. Aan de hand van heldere instructies, die geen specifieke voorkenni ...
help
Houdt landbouw schaapjes op het droge? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Arts, M. \ Essen, E. van \ 2013
Extreem weer plaatst het waterbeheer in het landelijk gebied voor steeds grotere uitdagingen. Het treffen van louter technische maatregelen schiet tekort om deze het hoofd te bieden. Aanvullend kan vooral participatie van agrariërs en kennisoverdrach ...
help
Is peilverhoging in een kleipolder agrohydrologisch neutraal te realiseren? : toepassing van klassieke agrohydrologische kennis op een modern vraagstuk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Schaap, J.D. \ Essen, E.A. van \ 2013
Hoogheemraadschap Rijnland is van plan in polder De Noordplas, ten noordwesten van Gouda, het peil op te zetten om daarmee de interne belasting met brakke/zoute kwel terug te dringen. Peilverhoging heeft tot gevolg dat in de lage delen de drains onde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.