Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 375

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Faber
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie : inventarisatie bij de waterbeheerders [Boek]
Simons, Gijs \ Klerk, Martijn de \ Schaper, Pier \ Peerdeman, Kees \ Aberson, Willem \ Luijtelaar, Harry \ Faber, Willem \ Heijkers, Joost \ 2019
Dit rapport geeft een overzicht van de kennisbehoefte van waterbeheerders op het gebied van meteorologische en klimatologische data en informatieproducten. De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde meteorologische en klimatologische informatieproducte ...
help
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen [Boek]
Faber, J. \ Penninkhof, J. \ Vetten, L. de \ Boosten, M. \ 2019
Voor u ligt het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Dit protocol heeft tot doel om een uniforme aanpak te bieden waarmee verspreiding van Aziatische duizendknopen wordt voorkomen. Het protocol is in 2019 in samenspraak met een brede gebruike ...
help
Genome analysis : annotation transfer within pangenomes [Studentenverslag]
Faber, Nicky \ 2019
help
Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis : waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen [Boek]
Cuperus, Fogelina \ Smit, Elsbeth \ Faber, Jelle \ Casu, Flavia \ Schütt, Jeroen \ Rooij, Sabine van \ Doorn, Anne van \ Hondebrink, Merel \ Wagenaar, Jan Paul \ Sloot, Peter \ 2019
help
Logistiek in een circulaire economie [Boek]
Akkerman, Renzo \ Beames, Alistair \ Faber, Coen \ Heideveld, Antoine \ Haven, Carien van der \ Dijkstra, Aranka \ 2019
De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. Daarnaast is er een grote uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 en 2050 te behalen. Een circulaire economie kan hieraan een b ...
help
Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland \ Nature Today [Artikel]
Faber, J. \ 2018
25-APR-2018 - In Groningen is de eerste ruigpootbuizerd uitgerust met een GPS-zender. Daarmee hopen we meer te weten te komen over het habitatgebruik en de trekroutes van deze zeldzame wintergast. De zender bevestigt wat uit veldobservaties al bleek: ...
help
De discussie over vet gaat door \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Faber, M. \ Brouwer, I.A. \ 2018
Diëtist Mariëlle Faber reageerde op het overzichtsartikel Vetten in de voeding en gezondheid (NTVD nummer 4, 2017). Omdat het onderwerp bij veel diëtisten speelt, laten we de discussie nog even doorgaan. Ook prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer geeft haar ...
help
Biomass and Biogas: Potentials, Efficiencies and Flexibility [Factsheet]
Hofstede, G. \ Wouterse, B. \ Faber, F. \ Nap, J.P. \ [ca. 2018]
In the field ‘renewable energy resources’ is formation of biogas an important option. Biogas can be produced from biomass in a multistep process called anaerobic digestion (AD) and is usually performed in large digesters. Anaerobic digestion of bioma ...
help
KPB Themadag : veteraanbomen voor de toekomst \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Faber, T. \ Muijs, G.J. \ 2018
Themadag zaterdag 14 oktober is een mooie herfstdag en begint vroeger dan normaal; dit vanwege het 35-jarig bestaan van de KPB. De groep aanwezigen, circa 150 deelnemers, wordt in twee groepen gesplitst. De eerste groep krijgt twee lezingen op het IP ...
help
Overheidsmaatregelen biokerosine : mogelijkheden om de vraag naar biokerosine te stimuleren en de effecten op de luchtvaart en de economie [Boek]
Faber, Jasper \ 2017
De maatregel met het grootste potentieel om CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van brandstoffen met lage emissies over de levenscyclus, zoals bijvoorbeeld geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van residuen uit de bos- en land ...
help
CBBE docentendag Biobased praktijkonderzoek in het onderwijs [Presentatie]
Tolsma, A. \ Heeres, A. \ Kuipers, C. \ Noordenne, C. van \ Faber, F. \ 2017
Presentaties van de CBBE docentendag Biobased praktijkonderzoek in het onderwijs op 14 juni 2017, te Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden
help
Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland [Boek]
Bruyn, Sander de \ Hers, Sebastiaan \ Vergeer, Robert \ Nelissen, Dagmar \ Faber, Jasper \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Cherif, Sofia \ 2017
Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie ...
help
Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
help
Recht doen aan klimaatbeleid : kosteneffectief naar 25% reductie in 2020 [Boek]
Warringa, G.E.A. \ Croezen, H.J. \ Schroten, A. \ Naber, Nanda \ Rooijers, Frans \ Faber, Jasper \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ European Climate Foundation. \ ENECO. \ 2016
help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
De circulaire economie: achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende business modellen [Boek]
Jonker, Jan \ Stegeman, Hans \ Faber, Niels \ 2016
De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen? Of is de kern het efficiënter omgaan met grondst ...
help
Aandacht voor de regenworm \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pulleman, M.M. \ Frazão, J.F.T.A. \ Faber, J.H. \ Goede, R.G.M. de \ Groot, J.C.J. \ Brussaard, L. \ 2016
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al. ...
help
Nog maar weinig koeien hebben horens \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Faber, Z. \ 2015
Anno 2015 koeien met of zonder horens. Het is al sinds begin jaren tachtig dat er nog maar weinig koeien zijn die nog horens hebben, of ‘de horens nog hebben’. Fokken op hoornloosheid neemt toe in populariteit. Hebben we zicht op de verschillen tusse ...
help
Waterkwaliteit in beeld \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Faber, I. \ 2014
De laatste jaren is er veel aandacht voor voersamenstelling, additieven en de effecten daarvan op de (darm)gezondheid van het varken. Maar het belang van kwalitatief goed drinkwater wordt nog weleens over het hoofd gezien.
help
Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field [Boek]
Smith, H.E. \ Greeff, A. de \ Faber, I. \ Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Kluivers, M. \ Troquet, L.M.P. \ 2014
In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.