help
Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2018 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Barbry, J. \ France, P. \ Dewaele, K. \ Delanote, L. \ 2019
Rassenkeuze blijft het belangrijkste instrument in de biologische preiteelt om ziekten en sleet onder controle te houden. Vitalis brengt met Cherokee een sterk biologisch ras aan voor de herfst. Ook het ras onder nummer is beloftevol. Daarnaast beves ...
help
Rassenproef knolselder biologische teelt 2018 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ France, P. \ Delanote, L. \ De Ceuleners, K. \ 2019
Het areaal biologische knolselder in Vlaanderen is de voorbije jaren sterk gegroeid. Mits een strakke onkruidbestrijding is een goed resultaat mogelijk. Echter kan selderroest (Septoria apiicola) op het einde nog roet in het eten gooien. Een efficiën ...
help
Rassenproef winterprei biologische teelt 2018 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ France, P. \ Delanote, L. \ De Ceuleners, K. \ 2019
De late herfstrassen hielden in het droge en zachte seizoen 2018-2019 goed stand en haalden een hoge opbrengst (30 ton / ha) met goede kwaliteit. Cherokee was de topper gevolgd door Nunton. Pluston en Poulton haalden een gelijke opbrengst, maar waren ...
help
Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2017 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ France, P. \ Delanote, L. \ 2018
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. Biologisch beschikbare rassen bewijzen zich als alternatief ...
help
Rassenproef prei winter biologische teelt 2017 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ France, P. \ 2018
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. In de winterprei haalde de biologische Cherokee een prima r ...
help
Vaste rijpaden op breed spoor bewijzen meerwaarde in moeilijk seizoen 2016 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Delanote, L. \ France, P. \ Decuypere, T. \ 2017
In het voorjaar 2016 startte Inagro met een pilootproject ‘vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biolo-gische landbouw. Na het moeilijke seizoen 2016 is de evaluatie globaal positief. Een proefopzet in prei onderbouwt deze conclusie.
help
Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2016 : biologische hybrides weerstaan moeilijk groeiseizoen \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ France, P. \ Delanote, L. \ 2017
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2016 was het niet de ziektedruk maar de weers- en bodemomstandigheden die de groei beheersten. Biologisch beschikbare rassen dienen zich ...
help
Rassenproef prei winter biologische teelt 2016 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ France, P. \ 2017
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Ondanks de droogte in het begin van de teelt was de opbrengst van deze rassenproef winterprei goed. Aylton en Keeper presteerden goed en ook ...
help
Rassenproef prei winter biologische teelt 2015 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ France, P. \ 2016
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De droogte in het begin van de teelt en de hoge ziektedruk door roest in het najaar waren in 2015 mede bepalend voor de opbrengst van deze r ...
help
Planttype en plantkwaliteit late herfstprei : zaaibed of tray: ga uit van een kwalitatieve plant \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Delanote, L. \ Dewaele, K. \ France, P. \ 2016
Een aantal biologische telers kweekt zelf zijn preiplanten op in volle grond of koopt planten met naakte wortel aan bij een collega-teler of bij een plantenkweker. Daarnaast bieden verschillende plantenkwekers preiplanten aan in tray. Zowel bij de ei ...
help
Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2015 : bio hybriden doorstaan roest en droogte \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ France, P. \ 2016
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2015 was roest alomtegenwoordig. Enkele biologische hybriderassen deden het goed onder de droge omstandigheden.
help
Monitoren als basis voor de aanpak van emelten en ritnaalden in de biologische teelt \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Temmerman, F. \ France, P. \ 2014
Ritnaalden en emelten komen vaak voor in biologische akkers en kunnen verschillende gewassen aantasten. Het niveau van aantasting kan echter sterk verschillen. Jaar-, perceels- en rotatiegebonden factoren spelen hierbij een rol en bepalen het risico ...
help
Rassenproef Butternutpompoen 2012 biologische teelt [Boek]
Delanote, L. \ France, P. \ [2013]
Er is een vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk in beeld. In de praktijk zijn de ervaringen met deze pompoen echter zeer wisselend. Inagro vergeleek in een rassenproef een ti ...
help
Allemaal een maatje kleiner : rassenproef pompoen 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Delanote, L. \ France, P. \ 2012
Kleine oranje pompoenen noemen we vaak 'Hokkaido's' of 'Uchiki kuri'. Ze nemen een vrij belangrijk marktaandeel in in de biologische verse markt. Verschillende zaadhuizen bieden biologische zaden aan. In deze proef worden zes oranje en twee groene ra ...
help
Probleemplagen in biologische groenteteelt : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Temmerman, F. \ France, P. \ 2011
Emelten, aardrupsen en bonenvlieg zijn plagen die meerdere groentegewassen aantasten en in bepaalde gevallen kan dat leiden tot een aanzienlijke plantuitval. Vooral in de biologische teelt kunnen ze een probleemplaag zijn omdat de gewassen geen chemi ...
help
Gebruiken we binnenkort insectendodende nematoden in de groenteteelt? : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Brusselman, E. \ Nuyttens, D. \ Pollet, S. \ Callens, D. \ France, Ph. \ Temmerman, F. \ Delanote, L. \ 2011
Milieuvriendelijk plaaginsecten bestrijden kan in de toekomst misschien met insectendodende nematoden. Het ILVO, UGent en Inagro werken sinds drie jaar samen aan deze vorm van biologische bestrijding. Na het op punt zetten van de spuittechniek voor n ...
help
Bloemenranden helpen bladluizen bestrijden : thema biologische en geïntegreerde teelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Temmerman, F. \ France, Ph. \ Liberloo, M. \ 2011
In april 2011 zijn op drie akkerbouwbedrijven in Vlaanderen opnieuw bloemenranden ingezaaid om natuurlijke vijanden van plaaginsecten te bevorderen. Hiermee gaat het derde jaar onderzoek naar bloemenranden in akkerbouw van start. Onderzocht wordt of ...
help
Beheersing van plagen in de biologische groenteteelt [Boek]
Temmerman, F. \ France, P. \ 2010
Aardrupsen, bonenvlieg en wortelvlieg zijn plaagsoorten die meerdere groentegewassen aantasten en in bepaalde gevallen voor een aanzienlijke plantuitval kunnen zorgen. Vooral in de biologische teelt kunnen ze een probleemplaag zijn omdat de gewassen ...
help
Bodemgeschiktheid voor witloofteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Mestdagh, I. \ France, P. \ Vanderschelden, C. \ Vandepitte, H. \ 2009
In tabellen de gegevens van overzicht van de stalen, evolutie van het koolstofgehalte, analyseresultaten van de percelen bemonsterd voor geschiktheidsindex.
help
Iedere variëteit heeft zijn ideale forceerperiode : internationaal rassenonderzoek 2007-2008 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ France, P. \ 2009
Door witlofwortels van diverse nieuwe en bekende variëteiten uit te wisselen tussen drie onderzoeksstations en ze gedurende verschillende perioden te forceren, kan de invloed van zowel de groeiplaats (wortelherkomst) als de forceerplaats in kaart wor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.