Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Frijns
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Assessing the governance arrangement for subsurface rainwater storage \ Water governance [Artikel]
Dorssen, A. van \ Smith, H. \ Frijns, J. \ 2019
The horticulture sector in the Netherlands is a global trendsetter and of fundamental importance to the export position of the Netherlands. Stimulated by changing societal expectations, horticulturalists and policy makers have engaged in improving th ...
help
Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland [Boek]
Clevers, Sharon \ Hup, Kay \ Dorland, Edu \ Vossen, Jojanneke van \ Verschoor, Anthony \ Emke, Erik \ Frijns, Jos \ 2019
Het doel van deze studie is om een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit die drinkwaterbedrijven tot hun beschikking hebben om perioden van droogte en/of onvoldoende waterkwaliteit te kunnen overbruggen. Hoofdstukken 2 en 3 geven respect ...
help
Achtergrond chloridenormering en analyse effecten van overschrijding van de norm [Boek]
Vossen- van den Berg, J. \ Cirkel, D.G. \ Nijhuis, N.J. \ Mesman, G.A.M. \ Huiting, H. \ Frijns, J.A.G. \ 2019
Tijdens de zomer van 2018 zijn een aantal drinkwaterproductielocaties geconfronteerd met hogere chlorideconcentraties dan gebruikelijk, tot zelfs boven de drinkwaternorm (Andijk). Chlorideconcentraties hoger dan de huidige drinkwaternorm hebben poten ...
help
Bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer: implicaties van de Omgevingswet [Boek]
Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2018
Identificatie van kansen en knelpunten voor de positie van bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer helpt de drinkwatersector beter aan te sluiten de ontwikkelingen die worden ingezet door de Omgevingswet. Dat blijkt uit een studie waarin op grond ...
help
Gezamenlijke visie Zeeuwse waterketen \ H2O online [Artikel]
Riel, W. van \ Frijns, J. \ 2018
Water in Zeeland: betrouwbaar voor iedereen en overal. Dat is de kernboodschap van de ‘Visie Zeeuwse waterketen’, opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf. De visie beoogt een klimaatbestendige en duurzame ...
help
Toekomstvisies op de circulaire economie [Boek]
Hessels, L.K. \ Alphen, H.J. van \ Frijns, J. \ Schalkwijk, Bart \ 2018
Uit onderzoek onder acht sleutelspelers in de circulaire economie blijkt overeenstemming over het beeld van de circulaire economie, maar verschil van inzicht over de weg ernaartoe. Bestudering van visiedocumenten en gesprekken met betrokken professio ...
help
Citizen science en lood [Boek]
Brouwer, S. \ Slaats, N. \ Laarhoven, K. van \ Frijns, Jos \ 2018
In samenwerking met Dunea-klanten is op ruim 100 adressen het drinkwater geanalyseerd op lood, op 20 van die adressen is lood in de binnenhuisinstallatie aangetroffen. Een combinatie van visuele inspectie en drinkwatermonsters aan de keukenkraan blee ...
help
Research agenda setting: experiences in the water sector [Boek]
Hessels, Laurens \ Segrave, Andrew \ Frijns, Jos \ 2018
Onderzoeksagendering vraagt om een gezonde combinatie van systematiek en flexibiliteit. Dat blijkt uit een inventarisatie waarbij voor zes wateronderzoeksprogramma’s is onderzocht hoe zij inhoudelijke prioriteiten afwegen. Het agenderen van onderzoek ...
help
European regulatory frameworks in relation to chemicals of emerging concern [Boek]
Baken, Kirsten \ Frijns, Jos \ 2018
Het aantal nieuwe stoffen dat wordt geproduceerd en in drinkwaterbronnen wordt aangetroffen neemt toe, en zal naar verwachting blijven toenemen. Voor Vewin is een inventarisatie gemaakt van de relevante Europese regelgeving rond de toelating van chem ...
help
Drinkwateraspecten van een gezonde bodem [Boek]
Loon, Arnaut van \ Frijns, Jos \ 2018
Met bodemmaatregelen kan de droogtegevoeligheid van landbouwbodems worden verminderd. Ook maken zulke maatregelen verlaging van de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater mogelijk. Dit blijkt uit een literatuurstudie ...
help
Synopsis interviews en symposium Post-feitenmaatschappij [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Frijns, Jos \ 2018
In de zomer van 2017 voerde KWR in opdracht van de Themagroep Trends een Impactstudie uit naar de Post-feitenmaatschappij. Op basis van interviews met experts uit wetenschap en praktijk is een symposium georganiseerd waar met professionals uit de wat ...
help
Indicator voor biofilm in het drinkwaterdistributiesysteem [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Duuren, Diederik van \ Koop, Stef \ Frijns, Jos \ 2018
Technologieën voor decentrale watervoorziening vormen nog een niche, maar een scenariostudie laat zien dat er op de lange termijn (2050) veel potentie voor is. De socio-technische scenario’s Let It Flow en Aqua Minimal vormen twee radicale, maar plau ...
help
Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid : het perspectief voor de drinkwatersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Frijns, Jos \ 2017
Op basis van een screening van literatuur zijn negen typen gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid geïdentificeerd. Deze maatregelen variëren van nieuwe toepassingen van reeds bewezen maatregelen, tot potentiële innovaties die nog niet in de pr ...
help
Diepte-artikel Trends [Boek]
Segrave, Andrew \ Frijns, Jos \ 2017
Binnen de trendanalyses voor waterbedrijven zijn vier terugkerende thema’s geïdentificeerd: (1) burgerbetrokkenheid, (2) transparantie, (3) circulaire economie en (4) data. Dit is de uitkomst van een kwalitatieve analyse van de resultaten van vijf ja ...
help
Stakeholderverwachtingen Vitens [Boek]
Brouwer, Stijn \ Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2016
Verwachtingen van stakeholders over de performance van de infrastructuur biedt Vitens handvatten voor het vormgeven van de nieuwe Lange Termijn Visie (LTV). Daarnaast helpt inzicht in stakeholderverwachtingen het waterbedrijf richting te geven aan de ...
help
Citizen involvement in water issues: an exploration of case studies around the world [Boek]
Büscher, Chris \ Maas, Timo \ Brouwer, Stijn \ Frijns, Jos \ 2016
Een studie waarin acht internationale cases van burgerbetrokkenheid met elkaar zijn vergeleken biedt de Nederlandse watersector niet slechts stof tot lering, maar met name inspiratie voor de wijze waarop burgerparticipatie in de praktijk van ons wate ...
help
iWater: Public Involvement in Knowledge Generation : citizen science opportunities in the Dutch water sector [Boek]
Brouwer, Stijn \ Maas, Timo \ Frijns, Jos \ 2016
Burgerbetrokkenheid bij het doen van onderzoek is in opkomst. In het afgelopen decennium zagen we zowel in de private als de publieke sector een snelle toename van citizen science projecten, waarbij de burger actief betrokken wordt bij het vergaren, ...
help
Organisatiecultuur essentieel voor goed assetmanagement \ H2O online [Artikel]
Büscher, C. \ Frijns, J. \ Roorda, J. \ 2016
Ervaringen in andere sectoren laten zien dat voor een goede operationalisering van assetmanagement, factoren die raken aan de organisatiecultuur minstens net zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker, zijn dan data en ICT-tools. Voor assetmanagement in ...
help
The effect of size ratio on the binary glass transition [Studentenverslag]
Frijns, Raoul A.M. \ Higler, Ruben \ Sprakel. Joris \ 2016
help
Smartphone-based chemical and microbiological analyses for citizen science applications in the water sector [Boek]
Kronemeijer, Auke Jisk \ Frijns, Jos \ 2015
In het afgelopen decennium zijn smartphones wijdverspreid geraakt in de samenleving. Recente ontwikkelingen bieden perspectief om burgers zelf met behulp van een smartphone chemische en microbiologische parameters in water te laten bepalen. De wetens ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.