Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 243

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Gast
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dykes and embankments : a geostatistical analysis of soft terrain [Proefschrift]
Gast, Tom de \ Hicks, M.A. \ Vardon, P.J. \ 2019
Dit proefschrift presenteert een onderzoek naar het gebruik en de toepassing van statistische gegevens uit grondonderzoeksdata en het gebruik van deze gegevens in de analyse van dijkstabiliteit. Het werk heeft bestaan uit een uitgebreid grondonderzoe ...
help
Geschiedenis van Wageningen [Boek]
Gast, K. \ Kernkamp, B. \ cop. 2013
Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Wageningen komt men met een jubileumboek. Voor het eerst in 150 jaar verschijnt er weer een boek over de rijke geschiedenis van de stad Wageningen. Van nederzetting aan de Rijn tot Stad der Bevrijding en ...
help
Verandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2012
Na 15 jaar komt er een einde aan H2O als 2-wekelijks journalistiek vaktijdschrift. Verandering: voor de één een wenkend perspectief, voor de ander een grote bedreiging. De ene verandering is vertrouwd, hoort bij de loop van het leven: de wisseling va ...
help
Ina Adema, portefeuillehouder water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: "Niet de structuur, maar de inhoud centraal stellen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het kabinet heeft eind april 2011 een nationaal bestuursakkoord gesloten met de koepels van andere overheden: het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Een akkoord over de verdelin ...
help
Hans Berkhuizen, directeur van Vereniging Milieudefensie: "Terugdraaien subsidies door overheid zorgt voor nieuw elan" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zochten Nederlandse drinkwaterbedrijven bewust de publiciteit om de vervuiling van de Rijn en later ook de Maas aan de orde te stellen. Bezoek van ir. Cor van der Veen - van 1965 tot 1986 directeur van het to ...
help
Jan Geluk, dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta: "Veiligheidsrisico primair punt van zorg" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Eén van de jongste waterschappen in ons land is Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk, belast met het waterbeheer en de dijken in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Een apart taxibusje brengt de bezoeker van het NS-station Barendrecht naar het W ...
help
Hans van Dijk, scheidend hoogleraar drinkwater TU Delft: "Centrale drinkwatervoorziening belangrijk voor volksgezondheid" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Op 9 september 2011 houdt professor ir. Hans van Dijk, hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft, zijn uittrederede. Een man die de afgelopen 25 jaar een duidelijke stempel op de opleiding op universitair niveau in dit vakgebied heeft gezet. Z ...
help
Lars Kuipéri, directeur Brabant Water Hydrocare: "Bedrijven vragen om zekere en duurzame watervoorziening" : thema [Aqua Nederland Vakbeurs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Waar de drinkwatervoorziening in Nederland inmiddels een stabiel gebeuren is geworden, is de watervoorziening van bedrijven een markt, die allerlei ontwikkelingen vertoont. In het kader van een duurzame inrichting van hun procesvoering passen steeds ...
help
Wim Burgering en Peter Salverda van Toekomst Waterketen Gelderland: "Waterketen van onderaf laten groeien" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Hoe sluiten overheden de waterketen of zetten zij stappen in die richting? In Amsterdam gebeurde dat in korte tijd van bovenaf gestuurd door het gemeentebestuur, zo nodig in overleg met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. In Gelderland heeft ...
help
Peter Leegwater, burgemeester Wieringermeer: "Toekomst IJsselmeer leeft hier sterk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Wat blijft ons bij van alles wat wij leerden? Wat leeft voort in de geschiedenis? Soms zijn het getallen, zoals 1600 Slag bij Nieuwpoort, soms namen, zoals die van Jac. P. Thijse als grondlegger van de natuurbescherming, of Armstrong, die als eerste ...
help
Peter Schut, regioarcheoloog in Gelderland: "Romeins aquaduct in Nederland?" : [thema Infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Zonder goed functionerende infrastructuur beantwoorden onze nutsvoorzieningen niet aan hun doel. Dat is nu zo, maar dat was in vroegere tijden en bij andere culturen ook zo. In de uitgave 'Monumenten van Romeins Nederland, beschermingsagenda archeolo ...
help
Els van Grol en Herman Haas van het Platform Zoet-Zout: "deskundigen moeten elkaar ontmoeten" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De strijd tussen zoet en zout is een oude strijd met vele aspecten. In de 14e en 15e eeuw werden handel en walvisvaart bedreven vanuit steden als Alkmaar en De Rijp, toen in open verbinding met de Zuiderzee, nu al eeuwen midden in het groene land. He ...
help
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: "Met meer samenwerken nog veel te winnen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Maarten Gast dit jaar gaf Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, aan hoe de waterschappen eraan werken het imago van een ouderwetse organisatievorm kwijt te raken en te vervangen door een moderne en slagvaardige uitstraling. En dat u ...
help
Janneke Hadders, directeur Dacom: "Overmatig watergebruik door de landbouw inperken" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Binnenkort vindt in Amsterdam wederom de beurs Aquatech plaats: de tweejaarlijkse internationale presentatie van watergerelateerde producten en technieken. Reden om ook in H2O de aandacht op ontwikkelingen daarin te richten. NRC Handelsblad meldde ei ...
help
Kris Lambert en Frans Durieux, directie Veolia water Nederland:"Toekomst vereist kennis en creativiteit" : interview \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De International Water Week en Aquatech zijn voorbij. Waterbedrijven uit binnen- en buitenland hebben zich gepresenteerd. Vele lezers van dit blad hebben kennis genomen van nieuwe ontwikkelingen. Een bekende Nederlandse naam, die dit maal voor het la ...
help
Erwin Rebergen, Han van Ringelenstein en Judith Sloot, stadswerken Utrecht: "Stedelijk waterbeheer is maatwerk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Stedelijk waterbeheer heeft zowel een algemene als een lokale component. Nu de taakverdeling tussen waterschap en gemeente op dit punt bevredigend is geregeld, is vooral de situatie in de afzonderlijke steden interessant. De afgelopen jaren heeft H2O ...
help
Albert Vermuë, algemeen directeur Unie van Waterschappen: "waterschappen staan nu beter op de kaart" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Golfbewegingen behoren bij het element water. Eb en vloed, op- en neergang, toppen en dalen, heen en weer bewegen, allemaal uitingen van het proces van het golven. De golfbeweging toont zich ook in de discussie over de organisatie van het waterbeheer ...
help
Rob Heim, directeur Paques Holding bv: "Blijven investeren in productontwikkeling" : thema Proceswater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Voor dit proceswaternummer van H2O zijn wij de afgelopen jaren op bezoek geweest bij grote bedrijven, Corus (het huidige Tatasteel), Heineken, DSM en bij de papier- en suikerindustrie. Ditmaal is gekozen voor een bezoek aan één van de leveranciers va ...
help
Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente: "Te weinig interesse voor risico's van leven beneden NAP" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het waterbeheer staat deze jaren bol van de nijpende vraagstukken. De drinkwatervoorziening in de megasteden, de aanleg van goed werkende riolering, bestrijding van grote droogte, het hanteren van enorme waterafvoeren, bescherming tegen tsunami's, om ...
help
"Maatwerk met water voor en in de industrie" : Markus Flick, manager Evides Industriewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Water als uitdaging. Bijna een gemeenplaats als onze zorgen op dat punt gezet worden naast het effect van de tsunami in Japan. Wandelend langs het Nederlandse strand is een muur van water van tien meter hoog nauwelijks voor te stellen, laat staan het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.