help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2019 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Sander \ Verdaat, Hans J.P. \ 2020
Aerial surveys to estimate the abundance of Harbour Porpoise Phocoena phocoena were conducted on the Dutch Continental Shelf in summer 2019. These surveys followed predetermined track lines in four areas: A - Dogger Bank, B - Offshore, C - Frisian Fr ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 [Boek]
Koffijberg, R. \ Boer, P. de \ Geelhoed, S.C.V. \ Nienhuis, J. \ Postma, J. \ 2020
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die in trilateraal verband representatief worden geacht voor specifieke habitats en v ...
help
Quantifying harbour porpoise foraging behaviour in CPOD data: identification, automatic detection and potential application [Boek]
Berges, B.P.J. \ Geelhoed, S.C.V. \ Scheidat, M. \ Tougaard, J. \ 2019
Harbour porpoises (Phocoena phocoena) are regularly monitored to assess how they are impacted by the construction and operation of offshore wind farms. A suitable method to do this is passive acoustic monitoring (PAM), and in particular using specifi ...
help
Feasibility of a Passive Acoustic Monitoring (PAM) network for Harbour Porpoises on the Dutch Continental Shelf [Boek]
Scheidat, M. \ Geelhoed, S.C.V. \ Noort, C.A. \ 2019
help
Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front, 2018 [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Lagerveld, S. \ Leopold, N.F. \ Verdaat, J.P. \ 2019
Het Friese Front en de Bruine Bank zijn twee nieuwe Vogelrichtlijngebieden in de Noordzee. Het Friese Front is aangewezen voor de Zeekoet. De Bruine Bank wordt waarschijnlijk aangewezen voor Zeekoet en Alk. Om te bepalen of de instandhoudingsdoelstel ...
help
Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch Continental Shelf, aerial surveys 2012-2017 \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Geelhoed, S.C.V. \ Scheidat, M. \ 2018
The harbour porpoise (Phocoena phocoena) is the most abundant marine mammal species in Dutch waters. Aerial surveys along predesigned track lines in 2012-2017 provided density and abundance estimates for the Dutch Continental Shelf (DCS) in spring (M ...
help
Feeding behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Ems estuary \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Weel, S.M.H. \ Geelhoed, S.C.V. \ Tulp, I. \ Scheidat, M. \ 2018
Passive acoustic monitoring (PAM) was used to study the occurrence and distribution of feeding behaviour of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Ems estuary, on the border between the Netherlands and Germany. Occurrence was expressed as detec ...
help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2018 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Samder \ Verdaat, Hans \ 2018
help
Gemini T-c: aerial surveys and passive acoustic monitoring of harbour porpoises 2015 [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Friedrich, E. \ Joost, M. \ Machiels, M.A.M. \ Stöber, N. \ 2018
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2017 [Boek]
Geelhoed, Steve C.V. \ Janinhoff, Nicole \ Lagerveld, Sander \ Lehnert, Linn S. \ Verdaat, Hans \ 2018
help
Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front en op de Bruine Bank, 2017 [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Lagerveld, S. \ Leopold, M.F. \ Verdaat, J.P. \ 2018
help
Reacties zeevogels in windparken bij doorvaart [Boek]
Leopold, Mardik \ Geelhoed, Steve \ Verdaat, Hans \ Kühn, Susanne \ Puijenbroek, Marinka van \ 2018
help
Investeringen energietransitie en financierbaarheid : uitdagingen met betrekking tot investeringen 2020-2040 [Boek]
Schure, K.M. \ Haan, F.H. de \ Boot, P.A. \ Boendermaker, C. \ Geelhoed, J.J. \ 2017
Met de energietransitie naar een vergaande CO2-arme samenleving gaan investeringen in het energiesysteem gepaard. In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de extra inves-teringen benodigd voor 80–95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 199 ...
help
Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front en op de Bruine Bank, 2016 [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Leopold, M.F. \ 2017
Het Friese Front en de Bruine Bank zijn twee nieuwe Vogelrichtlijngebieden in de Noordzee. Het Friese Front is aangewezen voor de Zeekoet. De Bruine Bank wordt waarschijnlijk aangewezen voor Zeekoet en Alk. Om te bepalen of de instandhoudingsdoelstel ...
help
Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard : een overzicht van status en doelstellingen [Boek]
Baptist, M.J. \ Geelhoed, S.C.V. \ 2016
Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referent ...
help
The feasibility of tagging harbour porpoises in Dutch waters [Boek]
Scheidat, Meike \ Bos, Oscar \ Geelhoed, Steve \ 2016
The tagging of harbour porpoise (Phocoena phocosena) with satellite-linked locators or time-depth recorders allows researchers to obtain data on the behaviour and ecology of this species. It is also a valuable tool to investigate the impact of human ...
help
De fuik liep dood op Texel \ Zoogdier [Artikel]
Geelhoed, S. \ Bravo Rebolledo, E. \ IJsseldijk, L. \ IJzer, J. \ Leopold, M. \ 2016
Vijf levende en een dode potvis strandden in januari op Texel. Geen van de dieren overleefde de stranding. De Texelse stranding stond niet op zich. Tussen 9 januari en 25 februari strandden in Duitsland, Denemarken, Engeland en Frankrijk nog eens 24 ...
help
Fox scavenging mutilations on dead harbour porpoises (Phocoena phocoena) [Boek]
IJsseldijk, Lonneke \ Geelhoed, Steve C.V. \ 2016
help
Potential effects of seismic surveys on harbour porpoises [Boek]
Haan, Dick de \ Benda-Beckmann, Sander von \ Geelhoed, Steve C.V. \ Lagerveld, Sander \ 2015
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.