help
De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB [Boek]
Berkhout, Petra \ Doorn, Anne van \ Geerling-Eiff, Floor \ Meulen, Harold van der \ Tacken, Gemma \ Venema, Gabe \ Vogelzang, Theo \ 2019
Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze be ...
help
EU agriculture and innovation: what role for the cap? [Boek]
Détang-Dessendre, Cécile \ Geerling-Eiff, Floor \ Guyomard, Hervé \ Poppe, Krijn \ 2018
help
Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen [Boek]
Lauwere, Caroline de \ Bock, Bettina \ Broekhuizen, Rudolf van \ Candel, Jeroen \ Geerling-Eiff, Floor \ Koeijer, Tanja de \ Rougoor, Carin \ Termeer, Katrien \ 2016
Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid, ofwel de mate w ...
help
Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio's : syntheserapportage 2012-2015 [Boek]
Geerling-Eiff, F.A. \ Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. \ 2015
Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennis ...
help
GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo [Boek]
Verkerke, W. \ Geerling-Eiff, F. \ 2015
Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd b ...
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014 [Boek]
Dolmans, N. \ Derkx, R. \ Geerling-Eiff, F. \ 2015
In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en ...
help
Europees lobbyen voor Nederlandse agrokennis [Boek]
Schaik, L. van \ Geerling-Eiff, F. \ Meijnders, M. \ Rood, J. \ Poppe, K. \ 2015
Dit rapport is geschreven door Instituut Clingendael en LEI Wageningen UR voor het Ministerie van Economische Zaken (meer specifiek voor de Directie Agro- en Natuurkennis (DANK)). Het hoofddoel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in hoe D ...
help
Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio's : management summary [Boek]
Geerling-Eiff, F.A. \ Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. \ 2015
De management summary ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot ...
help
Tuinbouwkennis en -innovatie in Greenportregio Westland-Oostland en de rol van de Innovatie en Demonstratie Centra : analyseverslag interviews [Boek]
Geerling-Eiff, F.A. \ 2015
Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportr ...
help
Publiek-private samenwerking in het agrarisch kennis- en innovatiesysteem [Boek]
Hermans, F. \ Geerling-Eiff, F. \ Potters, J. \ Overbeek, G. \ 2014
Dit onderzoek bestudeert de sterke en zwakke punten van de toepassing van publiek-private partnerschappen om duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouwsector te bevorderen. In de twee cases Duurzame (intensieve) veehouderij ...
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: tweede tussenrapportage resultaten monitoringstudie [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Potters, J. \ Derkx, R. \ 2014
In deze tweede tussenrapportage staan de tussentijdse resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis - en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s Noord - Holland Noord, Betuwse Bloem, Westland - Oo ...
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014 [Boek]
Geerling-Eiff, F.A. \ 2014
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor ...
help
Study on investment in agricultural research: review for The Netherlands [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Linderhof, V. \ Poppe, K. \ 2014
This report forms the Dutch part of the deliverables from a project called "IMPRESA" which has been awarded financial support by the European Commission under the 7th Framework Programme. The project aims to evaluate the impact of research on agricul ...
help
Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: regionale aanpak gouden driehoek [Presentatie]
Geerling-Eiff, F. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ 2014
Het doel van het mk-onderzoek is tweeledig: 1. monitoren van het proces om te komen tot goed functionerende regionale kennis- en innovatiesystemen. Om de regio’s zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘b ...
help
Leren en Innoveren in Noord-Holland Noord : koppeling tussen AgriVizier en het onderwijs [Boek]
Os, G. van \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Geerling-Eiff, F. \ 2013
Deze brochure is een publicatie van onderzoeksthema T&U Methodieken kennisoverdracht (BO-28). Het thema levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, door integrale kennisketens en een effectieve ...
help
Impactmeting: Greenportregio Boskoop als collectief agrarisch kennis- en innovatienetwerk [Boek]
Derkx, R. \ Jong, W. de \ Geerling-Eiff, F. \ 2013
In het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop wordt gewerkt aan het realiseren van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor het stimuleren van ken ...
help
Geleerde lessen van kennisstrategieën: een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Derkx, R. \ 2013
In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de respectievelijke kennisactiviteit Geleerde lessen van kennisstrategieën. Wageningen UR is gevraagd om kennisstrategieën elders (groen en niet-groen, regionaal en niet-regionaal) in kaart te bre ...
help
Regio aan Zet: monitoring van 6 kenniswerkplaatsen [Presentatie]
Beers, P.J. \ Dijkshoorn, M. \ Geerling-Eiff, F. \ [ca. 2013]
Verslag over het onderzoek Regio aan zet over het ondersteunen van de ontwikkeling van 6 kenniswerkplaatsen. Ook de successen en knelpunten van de kenniswerklaats als arrangement voor regionale transitie (regioleren) worden inzichtelijk gemaakt. dit ...
help
Tussenrapportage Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: eerste resultaten monitoringstudie [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Potters, J. \ Jong, W. de \ 2013
In deze tussenrapportage staan de tussentijdse (eerste) resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis- en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s: Noord- Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenst ...
help
Kom naar de Kas met Kennis: strategieën voor kennisvalorisatie [Boek]
Derkx, R. \ Geerling-Eiff, F. \ Splinter, G. \ 2013
De internationale concurrentiekracht neemt toe in de tuinbouwsector. Ondernemers innoveren zodat ze internationale uitdagingen aan kunnen gaan. (Toekomstige) ondernemers moeten hierbij niet alleen verstand hebben van telen, maar ook van marketing, lo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.