help
Online grocery shopping : which products do consumer segments prefer to buy in an online supermarket? [Studentenverslag]
Geluk, J. \ 2018
The adoption of online grocery shopping is growing rapidly at the moment. Studies have shown that the adoption of online grocery shopping by consumers differs across categories. In this study, 167 participants were asked to indicate their preferences ...
help
De mens in het midden: biodynamische landbouw tussen hemel en aarde [Boek]
Geluk, P. \ [2015]
Het planetarium van Artis en het nieuwe museum Micropia vormen het decor voor het congres “Microkosmos – macrokosmos” op woensdag 30 september 2015 in Amsterdam, over biodynamische landbouw tussen hemel en aarde. Dit is het derde jaar dat de Stichtin ...
help
Help humus - eet de grond gezond! : De bodem: weten, eten en geweten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mansvelt, J.D. van \ Geluk, P. \ 2015
Als consumenten - en wetenschappers horen daar ook bij - verliezen we vaak uit het oog dat alles wat we eten ooit ergens uit de grond kwam. Grond die door een boer bewerkt wordt. Zo goed bewerkt als hij kan, voor het geld dat wij er voor betalen. Daa ...
help
Capelle kiest bij ophoging voor behoud van bomen : ophogen van de bodem is in het westen van Nederland een bedreigende activiteit voor bomen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Geluk, P. \ Koppelaar, E. \ Doornenbal, D. \ 2014
In Capelle aan den IJssel liggen van oorsprong moerassige veengebieden waar later woonwijken zijn gebouwd. Om woningbouw mogelijk te maken, verlaagde men de (grond)waterspiegel. Dit heeft echter één belangrijk nadeel: er komt meer zuurstof in de bode ...
help
Centuries of experience taking care of the future: what regional water authorities do to help making cities resilient to climate change [Presentatie]
Geluk, J. \ Waals, H. \ Ouden, M. den \ Jong-Schmitz, M. de \ 2014
Deltas in Practice Theme 7: Session DP 7.7: Centuries of experience taking care of the future: What regional water authorities do to help making cities resilient to climate change, Jan Geluk, Regional Water Authority Hollandse Delta, the Netherlands ...
help
Zoutmeren en - zeeën in de Nederlandse ondergrond \ Grondboor en hamer [Artikel]
Geluk, M.C. \ 2010
Nederland is een zoutland bij uitstek. Zoutafzettingen komen voor in grote delen van de Nederlandse ondergrond in met name de afzettingen van het perm en de Trias. Zout werd zowel afgezet uit zeewater als in continentale zoutmeren. Zout wordt in Nede ...
help
Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden [Boek]
Geluk, C. \ Verlijsdonk, B. \ 2009
Op 21 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS) vastgesteld. De IGS is samen met de provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk gebied van het Ministerie van LNV opge ...
help
Gunstige prijsontwikkeling verwacht : graszaadoogst [1997] later dan vorig jaar \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Geluk, W.H. \ 1997
help
Het landschap van Leidsche Rijn \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Geluk, C. \ 1996
help
Stratigraphy and tectonics of the Roer Valley Graben \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Geluk, M.C. \ Duin, E.J.T. \ Berg, M.W. van den \ 1994
On April 13, 1992 a major earthquake with a local magnitude of 5.9 on the Richter scale caused considerable damage in the Netherlands, Belgium and Germany. The epicentre was situated 7 km southwest of Roermond. The earthquake was generated by dip-sli ...
help
In de bodem van Salland en Twente : geologie - archeologie - excursies [Boek]
Rappol, M. \ Gaemers, P.A.M. \ Geluk, M.C. \ Huissteden, J. van \ 1993
help
Belemnites from the Lower Maastrichtian of Limburg, Aachen and Liege [Boek]
Keutgen, N. \ Tuuk, L.A. van der \ Amerom, H.W.J. van \ Paquier, H.J.M. \ Geluk, M. \ 1990
help
Goethe en de wetenschap : toenadering en verwijdering \ Mikrokosmos : jaarboek van de Werkgroep Fenomenologie van de Medische en Biologische Basisvakken [Artikel]
Geluk, P. \ 1984
Historical review of the place of Goethe's work within the scientific development. The author states that Goetheanistic phenomenology can be a useful methodological replenishment of biological sciences
help
De Erfgooiers [Studentenverslag]
Geluk, H.E.J. \ 1968
help
De hulpverlening aan de landbouw in Zeeland na de ramp van 1953 : rapport van de herstelcommissie [Boek]
Geluk, A.M. \ 1956
Herstel na de watersnood
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.