help
Lysine requirement of growing-finishing pigs: a dose-response study [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Bruininx, E. \ Gerritsen, R. \ Binnendijk, G.P. \ Bikker, P. \ 2020
help
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2019 : een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden [Boek]
Schekkerman, H. \ Gerritsen, G. \ Hooijmeijer, J. \ 2020
In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schattingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de o ...
help
Natuur en landbouw verbinden : achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact [Boek]
Gerritsen, Alwin \ Aalbers, Carmen \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ 2020
Dit technical report doet verslag van het onderzoek achter de bevindingen en informatie over de rol van de landbouw bij de ontwikkeling en het behoud van het Natuurnetwerk in de Evaluatie van het Natuurpact 2020. Dit geldt specifiek voor de ambities ...
help
Eiwittransitie in perspectief : Duurzaam en gezond eten \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Peters, S. \ Gerritsen, J. \ Valkenburg, J. \ Singh-Povel, C. \ Huppertz, T. \ 2020
De Schijf van Vijf is hét advies van de overheid voor gezond en duurzaam eten in Nederland. Maar de overheid wil het voedselsysteem verder verduurzamen en stuurt daarom aan op een eiwittransitie: minder eiwit eten, waarvan een groter deel plantaardig ...
help
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij : tweede rapportage [Boek]
Folkert, Rob \ Bouwma, Irene \ Kuindersma, Wiebren \ Hoek, Dirk-Jan van der \ Gerritsen, Alwin \ Kunseler, Eva \ Buijs, Arjen \ Broekhoen, Saskia van \ Knegt, Bart de \ Aalbers, Carmen \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Klaassen, Pim \ Wit-de Vries, Esther de \ Roelofsen, Hans \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ Frissel, Joep \ Donders, Josine \ Verwoerd, Lisa \ Giesen, Paul \ Sanders, Marlies \ Goossen, Martin \ Nuesink, Nienke \ Arnouts, Rikke \ Boer, Tineke de \ Dam, Rosalie van \ 2020
help
Voedselbewerking: de balans tussen veiligheid en gezondheid \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Peters, S. \ Gerritsen, J. \ Huppertz, T. \ 2019
Volgens een recent onderzoek hangt de consumptie van ultra-bewerkt voedsel samen met een toename van overgewicht en welvaartsziekten. Kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad - zoals NOVA - consumenten helpen om gezondere keuzes te ...
help
Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL [Boek]
Tol-Leenders, Dorothée van \ Knotters, Martin \ Groot, Willy de \ Gerritsen, Paul \ Reijneveld, Arjan \ Egmond, Fenny van \ Wösten, Henk \ Kuikman, Peter \ 2019
De 1392 locaties van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden werden na circa 20 jaar opnieuw bezocht om onder meer het gehalte aan organische stof en de dichtheid te bepalen. Het gehalte aan organische stof in de laag van 0 tot 30 cm blijkt tussen cir ...
help
International multi-species action plan for the conservation of breeding waders in wet grassland habitats in Europe (2018-2028) [Boek]
Leyrer, Jutta \ Brown, Daniel \ Gerritsen, Gerrit \ Hötker, Hermann \ Ottvall, Richard \ 2018
help
Het ideale BD-bedrijf \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Gerritsen, S. \ 2018
Jonge boeren met nieuwe ideeën worden oud. Net zoals niet ieder kiempje uitgroeit tot een volwassen plant, worden ook lang niet alle idealen verwerkelijkt die je als jonge BD bedacht. Ex-BD boer Sake Gerritsen (64) kijkt terug, en vooruit, vanuit het ...
help
Aanpak evaluatie stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer : uitgangspunten en opties voor een beleidsevaluatie [Boek]
Boonstra, F.H. \ Melman, Th.C.P. \ Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ 2018
Dit rapport beschrijft methodische uitgangspunten, overwegingen en opties die benut kunnen worden bij het ontwikkelen van een concrete aanpak voor een ex post evaluatie van de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer. Geconcludeerd wordt dat een ler ...
help
Condities voor natuurinclusief handelen : analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Gerritsen, A.L. \ Donders, J.L.M. \ Langers, F. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke condities bepalen of maatschappelijke initiatieven van bedrijven en burgers meer natuurinclusief worden en welke opties er zijn om de kansen voor opschaling te vergroten. Het onderzoek heeft zich beperk ...
help
Instrumenten voor maatschappelijke betrokkenheid : overzicht en analyse van vier cases [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit technical report wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de manieren waarop overheden maatschappelijke betrokkenheid bij publieke doelen bevorderen. Het onderzoek focust op hoe instrumenten van overheden maatschappelijke betrokkenheid bij ...
help
Van meerdere kanten bekeken : een meervoudig analyse- & evaluatiekader voor beleid gericht op maatschappelijke betrokkenheid bij natuur : op maat te maken met behulp van kaarten [Boek]
Westerink, J. \ Kamphorst, D.A. \ Wit, E. de \ Heide, C.M. van der \ Boer, T.A. de \ Gerritsen, A.L. \ 2018
Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is een doel geworden in het natuurbeleid. Om beleid te kunnen evalueren dat daarop is gericht, is het nodig te reflecteren op aannames onder beleid en evaluatiemethodes. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat doe ...
help
European nature in the plural : finding common ground for a next policy agenda [Boek]
Zeijts, Henk van \ Prins, Anne Gerdien \ Dammers, Ed \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Pouwels Rogier \ Beusen, Arthur \ Hartman, Mirjam \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Janse, Jan \ Knol, Onno \ Kok, Marcel \ Ludwig, Kathrin \ Petz, Katalin \ Puijenbroek, Peter van \ Smorenburg, Ineke \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Veerkamp, Clara \ Wiertz, Jaap \ Clement, Jan \ Gerritsen, Alwin \ Knegt, Bart de \ Pedroli, Bas \ Schelhaas, Mart-Jan \ Sluis, Theo van der \ Schulp, Nynke \ Fleming, Bernie \ 2017
European landscapes contain a rich natural diversity that is cherished by many citizens. Protection of this diversity is laid down in policy strategies on European and national levels. Nevertheless, a recent review of the EU Biodiversity Strategy sho ...
help
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2016: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden [Boek]
Schekkerman, H. \ Gerritsen, G. \ Hooijmeijer, J. \ 2017
help
De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid : achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Fontein, R.J. \ Duinhoven, G. van \ Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beleidsvernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid. Het is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations : background report [Boek]
Dammers, Ed \ Ludwig, Kathrin \ Puijenbroek, Peter van \ Tisma, Alexandra \ Tol, Sandy van \ Vonk, Marijke \ Bouwma, Irene \ Farjon, Hans \ Gerritsen, Alwin \ Pedroli, Bas \ Sluis, Theo van der \ Hartman, Mirjam \ Prins, Anne Gerdien \ Smorenburg, Ineke \ Zeijts, Henk van \ Vader, Janneke \ Frissel, Joep \ Knegt, Bart de \ 2017
Throughout Europe, people experience and value nature in various ways, but they also experience the decline in biological diversity. Although successes have been achieved, nature policies have not been effective in all respects. Halting biodiversity ...
help
Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd? \ H2O online [Artikel]
Gerritsen, H. \ Tuinenburg, A. \ Putter, P. de \ 2016
In de praktijk komt het voor dat grote industriële grondwateronttrekkingen na jaren of zelfs decennia worden verminderd of stopgezet. Als gevolg van die stopzetting kan er op sommige plekken wateroverlast en schade optreden. Het gezag kan hier op ant ...
help
Goed voor elkaar : over omgaan met krachtenvelden en lerend beheren in het nieuwe stelsel ANLB [Boek]
Nieuwenhuizen, Wim \ Westerink, Judith \ Gerritsen, Alwin \ Och, Renze van \ 2016
Deze brochure is gemaakt ten behoeve van het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
help
Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie [Boek]
Broekmeyer, Mirjam \ Pleijte, Marcel \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Gerritsen, Alwin \ Grashof-Bokdam, Carla \ Henkens, René \ Schmidt, Anne \ Kistenkas, Fred \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.