help
Hoogveenregeneratie in de Peel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bossenbroek, P. \ Glopper, A. de \ Verdonschot, F. \ 2005
Met het ecohydrologisch onderzoek Deurnsepeel Mariapeel is een goede start gemaakt met herstel van deze peelgebieden. Op dit onderzoek van Oranjewoud (1993) zijn veel werken gebaseerd. De waterpeilen zijn drastisch verhoogd (Mariapeel); interne compa ...
help
De Tangkoel, restant van een oude Maasmeander. 2. Ecohydrologische herstelmogelijkheden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Wortel, L. \ Mars, H. de \ Glopper, A. de \ 2004
Niet ver van natuurgebieden als Dubbroek en Koelbroek ligt nog een ander ecologisch waardevol gebiedje in een oude Maasmeanden de Tangkoel, een verdroogd en geëutrofieerd stukje natuur met toch nog interessante botanische waarden nabij Hout-Blerick. ...
help
Natte ecologische structuur in het Gelders rivierengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Glopper, A. de \ Kierkels, H. \ 1999
Uitleg over de methodiek van het project 'Natte Ecologische Structuur', dat zich richt op de binnendijkse natuur (wateren en natte gebieden). In een netwerkbenadering worden de relaties tussen hoofdtypen, ontwikkelingsstadia, streefbeelden, omgevings ...
help
Land subsidence \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ Ritzema, H.P. \ 1994
help
Chemische rijping van de bodem in Zuidelijk Flevoland [Boek]
Glopper, R.J. de \ Minten, A.G.M. \ Winkels, H.J. \ 1992
help
Land subsidence and soil ripening [Boek]
Glopper, R.J. de \ 1989
help
The use of European marsh-accretion techniques for large-scale marsh creation in Louisiana : final report [Boek]
Dijkema, K.S. \ Glopper, R.J. de \ Mendelssohn, I.A. \ 1988
help
Bodemkundig en waterhuishoudkundig onderzoek ten behoeve van de inrichting van het militaire oefenterrein in de Marnewaard (Lauwerszee) [Boek]
Glopper, R.J. de \ 1987
help
Wadden en landaanwinning : voordrachten, gehouden voor de wetenschappelijke bijeenkomst in mei 1985 [Congresverslag]
Glopper, R.J. de \ 1986
help
Subsidence in tropical lowlands in Indonesia \ Research papers [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ Menting, G.A.M. \ Soeprapto \ Dradjad \ Sri Legowo \ 1986
help
The Lauwerszee fifteen years after closing-off : results of research and experience with development and management \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Ente, P.J. \ Glopper, R.J. de \ 1986
help
Prolonged subsidence observations in soft sediments under a sand load \ Land subsidence : proceedings of the third international symposium on land subsidence held in Venice, Italy, 19 - 25 March 1984 [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ Viergever, M.A. \ 1986
help
Subsidence in the recently reclaimed IJsselmeerpolder "Flevoland" \ Land subsidence : proceedings of the third international symposium on land subsidence held in Venice, Italy, 19 - 25 March 1984 [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ 1986
help
Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee : resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer = The Lauwerszee fifteen years closed-off : results of research and experience with development and management [Boek]
Ente, P.J. \ Glopper, R.J. de \ 1985
Samenvattend rapport over inrichting Lauwersmeergebied
help
De bodemgesteldheid \ Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee : resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer = The Lauwerszee fifteen years closed-off : results of research and experience with development and management [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ 1985
help
De bodemgeschiktheid \ Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee : resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer = The Lauwerszee fifteen years closed-off : results of research and experience with development and management [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ 1985
help
Bodemkundige en bodemtechnische aspecten van de militaire oefenterreinen \ Vijftien jaar afgesloten Lauwerszee : resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer = The Lauwerszee fifteen years closed-off : results of research and experience with development and management [Hoofdstuk uit boek]
Glopper, R.J. de \ 1985
help
De ontzilting van de gronden in de Lauwerszee \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Glopper, R.J. de \ 1984
In 1969 werd de Lauwerzee afgesloten. De in de Lauwerszee liggende gronden zijn inmiddels meer of minder ver ontzilt. Aangegeven wordt hoe de verzilting verliep van de gronden met een natuurlijke begroeiing van de bosgebieden en van de gronden in tij ...
help
Een visie op het natuurbeheer in de Lauwerszee [Boek]
Drost, H.J. \ Eerden, M.R. van \ Glopper, R.J. de \ 1983
Voorstel voor een zodanig extensief landbouwkundig beheer van het Lauwersmeergebied (met begrazing door schapen, paarden en jong rundvee) dat er zich een vegetatietype ontwikkelt zodat het gebied zijn betekenis behoudt in de trekroutes van ganzen en ...
help
Grondmechanisch en geohydrologisch onderzoek in Zuidelijk Flevoland \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Bouman, J.E.G. \ Glopper, R.J. de \ Viergever, M.A. \ 1983
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.