help
Voersystemen in de melkveehouderij = Feeding systems on dairy farms [Boek]
Hollander, C.J. \ Blanken, K. \ Gotink, A. \ Duinkerken, G. van \ Dijk, G. \ Lenssinck, F. \ Koning, K. de \ 2005
Het voersysteem bestaat uit de voerstrategie en de voermethode. De verschillende verstrekkingssystemen zijn vanuit de literatuur op rij gezet. Middels een enquete onder melkveehouders is een inventarisatie gemaakt van de gebruikte voerverstrekkingsme ...
help
Perspectief van eiwitrijke krachtvoedergewassen voor rosékalveren : een deskstudie = Prospects for protein-rich crops as concentrates substitutes for pink veal calves : a desk study [Boek]
Gotink, G.J. \ Animal Sciences Group \ 2003
Bij de wijziging van de Meststoffenwet (september 2000) hebben rosékalveren eigen forfaitaire N-normen gekregen. Als vervolg hierop zullen naar verwachting rosé vleeskalverbedrijven met een verfijnde mineralenaangifte worden geconfronteerd. Via manag ...
help
Met bierborstel hoge stikstofefficiëntie haalbaar \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Gotink, A. \ Hollander, C.J. \ 2003
Een snijmaïsrijk rantsoen met 18 kilogram bierbostel geeft een hoge berekende stikstofefficiëntie ondanks een relatief hoger melkureumgetal. Dit kan geconcludeerd worden op basis van een vergelijkende voederproef waarbij snijmaïsrijke rantsoenen werd ...
help
Teelt eiwitrijke voeders biedt geen perspectief : maïs enige alternatief voor rosékalverhouders \ De kalverhouder [Artikel]
Gotink, G.J. \ Heeres-van der Tol, J.J. \ 2003
In een studie zijn als krachtvoervervanging de teelten van erwten, veldbonen en lupinen vergeleken met die van snijmais, waarbij een aantal varianten is doorgerekend om de invloed op de mineralenbalans na te gaan
help
Eiwitaanvulling : eiwit benutten uit mergkool, erwten en veldbonen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Gotink, G.J. \ 2002
Om in de eiwitbehoefte van het melkvee in de biologische veehouderij te voorzien wordt hier erop gewezen dat erwten en veldbonen als krachtvoerteelt en mergkool als ruwvoerteelt een interessante aanvulling kunnen vormen op eiwitarme gras/klaverkuil
help
Versneld naar Minas-eindnormen - Dl. 2: Vee in balans : diermanagement (voeding, gezondheid), graslandmanagement (beweiding) [Boek]
Galama, P.J. \ Evers, A.G. \ Gotink, G.J. \ Haan, M.H.A. de \ Hollander, C.J. \ Laarhoven, G.C.P.M. van \ Smolders, E.A.A. \ 2002
De Koeien en Kansen bedrijven hebben alle een verschillende strategie om versneld de Minas-eindnormen te halen door verschillen in bedrijfsomstandigheden en managementvoorkeuren. Grote verschillen zijn er in mate van beweiding, beweidingsysteem, gevo ...
help
Minder biggen heeft financiele gevolgen voor varkenshouder : TEA-cijfers 1991 zeugen- en vleesvarkenshouderij \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Gotink, A. \ 1992
Ingegaan wordt op de cijfers, die verzameld zijn via de deelboekhouding TEA-2000, van landelijke gemiddelden en resultaten per regionaal werkend DLV-team
help
Democratisering en participatie bij sociale verhuurders [Boek]
Gotink, A.K. \ Roerdink, W.H.M. \ 1990
help
De organisatie en realisatie van bouwstromen in de kleine dorpen van Weststellingwerf [Boek]
Gotink, A.K. \ 1989
help
Bewonersparticipatie in Papendrecht : een samenvatting van het evaluatieonderzoek van het eksperimentele woningbouwproject Molenvliet in Papendrecht [Boek]
Gotink, A. \ 1979
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.