help
Eikenprocessierups en aansprakelijkheid: registratie EPR-meldingen : waarzitten die knakkers? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2020
In het afgelopen jaar, 2019, bereikte de overlast door de eikenprocessierups (EPR) een record. De EPR dreigt Nederland zo langzamerhand over te nemen. De hoeveelheid EPR in 2019 wordt geschat op drie keer zo veel als het jaar daarvoor, en driemaal dr ...
help
Wat niet weet, wat niet deert? : Meer of minder onderzoek naar de veiligheid van bomen? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2019
Het klimaat verandert. Nederland staat blijkbaar meer hittegolven en meer grote stormen te wachten. Met aanplant en behoud van bomen hoopt men nu wereldwijd dit kwade tij te keren. Bomen leveren namelijk een positieve bijdrage aan CO2-reductie. Bomen ...
help
Buurbomen : Niet de juiste boom op de juiste plaats? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2019
Het is een bekend gegeven: de burenruzie. Of beter gezegd: de bomenruzie. Buren kunnen elkaar daarmee het leven behoorlijk zuur maken. Jammer, want juist in het kader van klimaatbeheersing is een bomenrijk Nederland zo belangrijk. Ook in de openbare ...
help
Grondroerder heeft een onderzoeksplicht, maar deze is niet onbegrensd : uitspraak Hof van Amsterdam over onderzoeksplicht grondroerder heeft mogelijk belangrijke precedentwerking \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2018
Is een grondroerder altijd aansprakelijk voor de schade die hij bij graafwerkzaamheden veroorzaakt? Hoeveel vertrouwen mag een grondroerder hebben in de KLIC-tekeningen? Moet een grondroerder toch altijd de kabels opzoeken? Kan hij de netbeheerder aa ...
help
Boomwortels: de verschillende ondergrondse strategieën van bomen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Weemstra, M. \ Mommer, L. \ Goudzwaard, L. \ Mohren, F. \ Sterck, F. \ 2018
Planten kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo kunnen bomen grotere bladeren maken in de schaduw, of dikkere bij droogte. Hoe en of een boom ook de wortels kan aanpassen, is veel min- der duidelijk. Wij keken daarom in een onderzoe ...
help
Gemeente onschendbaar. Toch? : mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van gemeenten \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A. \ 2018
Op 10 december 2012 wordt de gemeente Stichtse Vecht veroordeeld wegens de dood van twee motorrijdsters. Conclusie van de Rechtbank Utrecht: dood door schuld. De gemeente wordt verweten de weg waar het ongeval gebeurde slecht te hebben onderhouden en ...
help
Gaat maatschappelijk en economisch belang voor behoud van bijzondere biotoop? : David en Goliath in de strijd voor de groene glazenmaker \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ Verhaar, J. \ 2018
Bijzondere uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) over overtreding Wet natuurbescherming – David en Goliath in de strijd voor de groene glazenmaker en de bij de soort horende biotoop, de krabbenscheer?
help
Voorpootrecht en rekenmodel boomwaarde \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2018
Welles, nietes, welles, nietes – soms is een rechtelijke uitspraak als een frisse wind, die over een fiks aantal zaken duidelijkheid geeft.
help
Groei en productie van grove den in Nederland [Boek]
Jansen, J.J. \ Mohren, G.M.J. \ Oosterbaan, A. \ Goudzwaard, L. \ Ouden, J. den \ 2018
In the Netherlands, growth and yield research on Scots pine was done from 1949 to 2002. This includes studies by Becking and by the Dorschkamp/IBN research institute. Together with the permanent sample plots from the timber prognosis system HOSP, all ...
help
Groei en productie van beuk in Nederland [Boek]
Jansen, J.J. \ Mohren, G.M.J. \ Oosterbaan, A. \ Goudzwaard, L. \ Ouden, J. den \ 2018
Van 1960 tot 1992 is in Nederland op zeer bescheiden schaal groei- en productieonderzoek bij de beuk uitgevoerd. Dat betreft de studies van Becking en de Dorschkamp/IBN. Samen met de permanente steekproeven uit de HOSP zijn 47 proefperken met 169 opn ...
help
Groei en productie van populier in Nederland [Boek]
Jansen, J.J. \ Mohren, G.M.J. \ Schmidt, P. \ Goudzwaard, L. \ Oosterbaan, A. \ Ouden, J. den \ 2018
Van 1947 tot 1998 is in Nederland groei- en productieonderzoek bij de populier uitgevoerd. Dat betreft de studies van Becking en de Dorschkamp/IBN. Samen met de permanente steekproeven uit de HOSP zijn 235 proefperken met 1808 opnamen beschikbaar. Vo ...
help
Groei en productie van es in Nederland [Boek]
Jansen, J.J. \ Goudzwaard, L. \ Oosterbaan, A. \ Mohren, G.M.J. \ Ouden, J. den \ 2018
Van 1982 tot 1998 is in Nederland groei- en productieonderzoek bij de es uitgevoerd. Dat betreft studies van de Dorschkamp/IBN en van Wageningen Universiteit. Samen met de permanente steekproeven uit de HOSP zijn 41 proefperken met 150 opnamen beschi ...
help
Velling van bomen; de adviescommissie bomen : de Houtwallencommissie, de Bomencommissie. Afweging rond gemeentelijk groen transparanter; of juist eenvoudiger; gemeentelijke bomenkap zonder rompslomp…? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2017
help
Bos, bomen en bomenkap Amelisweerd : regels en overrulen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2017
Ik geef het regelmatig aan: op iedere kubieke meter (stedelijke) omgeving in Nederland is een berg regels van toepassing. Iets dat zelfs bij mij verbazing wekt. Door de bomen het bos niet meer zien; als jurist probeer ik dat te voorkomen door met gro ...
help
Verhardingsopdruk? Onveilige bomen? Gevaarlijk? Nooit van gehoord … \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2017
Wegen en bomen gaan lang niet altijd samen. In mijn bomenpraktijk valt op dat gemeenten hun taak als weg- en boombeheerder veelal goed op het netvlies hebben staan, en weten dat verhardingsopdruk door bomen en de veiligheid van weg aandacht, inzet en ...
help
Alleen verwijzen naar Norminstituut Bomen niet voldoende : zorg dat je expliciet bent bij een inschrijving \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2017
Het is aanlokkelijk om bij een inschrijving alleen te vermelden dat je als inschrijver aan bepaalde normen vasthoudt. Bij een kort geding van mei 2017 oordeelde de rechter dat dit niet voldoende is. Als inschrijver moet je expliciet opnemen hoe jouw ...
help
Overtreden, nalaten, prioriteiten, gedogen, handhaven \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2017
Monumentale bomen illegaal en zonder omgevingsvergunning geveld. … Tja, altijd weer een zure toestand, illegaal handelen in strijd met wet- en regelgeving. Op mijn bomenbureau komt dan de vraag binnen: kunnen wij daar als gemeente iets mee? Dat is we ...
help
Overhangende takken : Bomenverordening/APV en Omgevingswet \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2017
Af en toe is er een rechterlijke uitspraak waar je allang op zit te wachten. Eindelijk eens een harde uitspraak over misbruik van het snoeirecht van gemeentebomen. En verder is er overlast/overhang door gemeenteboom, landjepik/schadevergoeding, bomen ...
help
Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten praktijkproeven: omvorming van voormalig middenbos naar gevarieerd opgaand bos [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Eichhorn, K.A.O. \ Ouden, J. den \ Waal, R.W. de \ Wallis de Vries, M.F. \ Eichhorn, L.S. \ Goudzwaard, L. \ Heijerman, Th \ Kemmers, R.H. \ Prick, M. \ Smeets, F. \ 2016
help
Après nous le déluge! Na ons de zondvloed…: of toch regels voor behoud van de fysieke leefomgeving? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Goudzwaard, A.V.K. \ 2016
Als jonge stadse schrok ik op de boerderij van de verwoestende werking van de houtkever. Met mijn gelikte Vinex-woning in het achterhoofd heel begrijpelijk. Voor de boerin echter niet; die was de oprukkende natuur gewend en citeerde opgewekt bovensta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.