help
Op de bres voor de laatste bes : jeneverbes op de brakkenberg: terug van weggeweest? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ Hillegers, H.P.M. \ 2000
Dankzij een aantal oude prentbriefkaarten kon een voormalige jeneverbespopulatie op de zuidelijke Geuldalhelling worden gelokaliseerd. Deze oude prenten geven namelijk een fraai beeld van het landschap, het landgebruik en de vegetatie aan het begin v ...
help
20 Jaar plantenstudiegroep (1979-1999) [themanummer] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1999
Het ontstaan; het doel; excursies; bijeenkomsten en publicaties zijn belicht
help
De botanische nalatenschap van August de Wever [themanummer] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1999
help
Een reduit voor muurbloem en stengelomvattend havikskruid : consolidatie van een stadswal in Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kruyntjens, B. \ Graatsma, B.G. \ 1997
help
Naar een historische referentie voor de flora en de vegetatie van Zuid-Limburg : ontsluiting historisch waarnemingen archief NHG \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1997
help
250.000 waarnemingen! \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Boer, J. den \ Graatsma, B. \ 1994
Over het electronische waarnemingenarchief van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
help
Limburg 1802 - 1807 : landschap en vegetatie in kaart gebracht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1993
De Tranchotkaart als historische informatiebron
help
Jeneverbes in Zuid-Limburg : een populatie op papier \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Willems, J.H. \ Graatsma, B.G. \ 1993
Oude prentbriefkaarten als bron van informatie over de vroegere verbreiding van planten
help
Limburg 1802 - 1807 : landschap en vegetatie in kaart gebracht : de Tranchotkaart als historische informatiebron [Boek]
Graatsma, B.G. \ 1993
help
Levende muren : de muur als groeiplaats voor wilde planten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1989
Muurplanten met hun habitat
help
De flora van de Sint-Pietersberg : een grensgeval \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Graatsma, B.G. \ 1985
Aan de hand van een selectie uit de omvangrijke hoeveelheid oude botanische literatuur die er over dit gebied bekend is alsmede de in de flora-atlassen van Nederland en Belgie bijeengebrachte plantenverspreidingsgegevens, is getracht enige gevolgen a ...
help
Droge stroomdalgraslanden langs de Maas [Boek]
Dijk, H.F.G. van \ Graatsma, B.G. \ Rooy, J.N.M. van \ 1984
Inventarisatie, in 1980, van de huidige vegetatietoestand van het droge stroomdalgrasland in het stroomgebied van de Maas tussen Roermond en slot Loevestein en vergelijking van de verkregen gegevens met die uit een eerdere inventarisatie in de period ...
help
De toestand van droge stroomdalgraslanden langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dijk, H. van \ Graatsma, B. \ Rooy, J. van \ 1983
De konditie van de droge graslanden in de vallei van de Maas rivier is besproken en vergeleken met de situatie van 25 jaar geleden. Het weilandgebied is sindsdien sterk achteruitgegaan en de nog bestaande graslanden hebben veel van hun karakteristiek ...
help
De toestand van droge stroomdalgraslanden langs de Maas van Roermond tot Loevestein in 1980 [Studentenverslag]
Dijk, H. van \ Graatsma, B. \ Rooy, J. van \ 1981
help
Onderzoek naar plantengeografische verschillen binnen Twente : mei-september 1979 [Boek]
Dijk, H. van \ Graatsma, B. \ Hoedt, A. ten \ 1980
help
De Zilvensche heide : een bodem- en globale vegetatiekartering [Studentenverslag]
Claessen, I. \ Graatsma, B. \ Hoedt, A. ten \ 1978
Bodemkartering Universiteit Nijmegen
help
Broedvogel- en kleine zoogdiereninventarisatie in proefboomgaard de "Schuilenburg" en het natuurreservaat de "Oude Rijnloop nabij Tollenburg" te Lienden (Betuwe) [Boek]
Rijksen - Graatsma, A.G. \ 1968
Vogelinventarisatie RIVON
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.