Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Graveland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The SEEA EEA carbon account for the Netherlands [Boek]
Lof, Marjolein \ Schenau, Sjoerd \ Jong, Rixt de \ Remme, Roy \ Graveland, Cor \ Hein, Lars \ 2017
The carbon account provides a comprehensive overview of all relevant carbon stocks and flows. The carbon account for the Netherlands was developed within the scope of the ‘System of Environmental Economic Accounts – Experimen tal Ecosystem Accounting ...
help
Green growth in the Netherlands 2015 [Boek]
Baas, Kees \ Baldé, Kees \ Delahaye, Roel \ Denneman, Arthur \ Graveland, Cor \ Jong, Rixt de \ Keller, Krista \ Klein, Paul \ Kremer, Anne Miek \ Meijer-Cheung, Wai King \ Poot, Martin \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Velzen, Marcel van \ Ven, Karin van der \ Verweij, Richard \ Vroom, Jurriën \ 2015
Green growth strategies focus on ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. In 2011 Statistics Netherlands pro-actively published its first edition of Green growth in the Netherlands (Statistics Net ...
help
Watergebruik steeds efficiënter \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Baas, K. \ 2013
Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het bedrijfsleven verbeterde de ...
help
Staat van zoönosen 2012 [Boek]
Graveland, H. \ Roest, H.-J. \ Stenvers, O. \ Valkenburgh, S. \ Friesema, I. \ Giessen, J. van der \ Maassen, K. \ 2013
Het rapport geeft een overzicht van het voorkomen van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Het thema dit jaar is zoönosen die in Nederland voorkomen bij wilde dieren. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de opmerkelijke v ...
help
Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Baas, K. \ 2011
In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking. Door besparingsmaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon met gemiddeld 0,5 procen ...
help
MRSA-dragerschap bij vleeskalverhouders, hun familieleden en dieren : thema MRSA \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Graveland, H. \ Heederik, D. \ Wagenaar, J.A. \ 2011
In 2007 is Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) voor het eerst bij vleeskalveren en vleeskalverhouders in Nederland aangetoond. Sinds de eerste waarnemingen van dragerschap zijn meerdere studies uitgevoerd, die samengevat worden in dit ...
help
Deltaprogramme Rijnmond-Drechtsteden: Towards adaptive water management and spatial planning to prepare for different scenarios of climate change [Presentatie]
Graveland, J. \ 2010
Delta Session DS 7: Rhine Delta, Deltaprogramme Rijnmond-Drechtsteden: Towards adaptive water management and spatial planning to prepare for different scenarios of climate change, Jaap Graveland, Waterdienst, the Netherlands (2010). Presented at the ...
help
Adapting to climate change in The Netherlands: an inventory of climate adaptation options and ranking of alternatives \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Wetenschappelijk artikel]
Bruin, K. de \ Dellink, R.B. \ Ruijs, A. \ Bolwidt, L. \ Buuren, A. van \ Graveland, J. \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P.J. \ Reinhard, S. \ Roetter, R.P. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A. \ Ierland, E.C. van \ 2009
In many countries around the world impacts of climate change are assessed and adaptation options identified. We describe an approach for a qualitative and quantitative assessment of adaptation options to respond to climate change in the Netherlands. ...
help
Watergebruik in Nederland neemt af \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Baas, K. \ 2008
Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent leidingwater per jaar te besparen. Ook hebben bedrij ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 3: A qualitative assessment of climate adaptation options and some estimates of adaptation costs [Boek]
Ierland, E.C. van \ Bruin, K. de \ Dellink, R.B. \ Ruijs, A. \ Bolwidt, L. \ Buuren, A. van \ Graveland, J. \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P. \ Nillesen, E.E.M. \ Platteeuw, M. \ Reinhard, S. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A. \ Roetter, R. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2007
The Routeplanner project aims to provide a ‘systematic assessment’ of potential adaptation options to respond to climate change in the Netherlands in connection to spatial planning. The study is the result of a policy oriented project that took place ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 2: Quickscan kennisaanbod en -leemten in klimaatbestendigheid : effecten, adaptatiestrategieën en maatschappelijke inbedding [Boek]
Veraart, J. \ Opdam, P. \ Nijburg, C. \ Makaske, B. \ Brinkman, S. \ Pater, F. de \ Luttik, J. \ Meerkerk, J. \ Leenaers, H. \ Graveland, J. \ Wolsink, M. \ Klijn, E.H. \ Neuvel, J. \ Rietveld, P. \ 2006
Deze quickscan geeft een overzicht van kennisontwikkeling over adaptatie aan klimaatverandering binnen de (BSIK)-programma’s en gerelateerd onderzoek die lopen bij kennisinstellingen. Dit wordt gedaan ten behoeve van het Adaptatieprogramma Ruimte en ...
help
Milieuvervuiling huishoudens niet toegenomen \ CBS webmagazine [Artikel]
Delahaye, R. \ Graveland, C. \ Rossum, M. van \ Schenau, S. \ 2006
De afgelopen jaren heeft de toename van de consumptieve bestedingen meestal niet geleid tot meer milieuvervuiling door huishoudens. De consumptieve bestedingen stegen tussen 1995 en 2005 met 29 procent. De directe vervuiling van de lucht door huishou ...
help
De transparantie van de benchmark \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graveland, T. \ 2005
Eind vorig jaar is op wat euforische wijze de derde benchmark van de drinkwaterbedrijven ('Water in Zicht 2003') gepresenteerd. Deze kenschetste de kwaliteit van het Amsterdamse drinkwater als het beste in Nederland, maar tegelijkertijd moesten de ga ...
help
Putting nature on the EU political agenda : a review of four policy dossiers [Boek]
Rheenen, T. van \ Bavel, M. van \ Graveland, C. \ Selnes, T. \ 2005
Nature and landscape goals are increasingly receiving a prominent place in the political debate within the EU. Governments all over the world are more and more aware that international agreements influence their national policy-making processes. The ...
help
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde : wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul? [Boek]
Graveland, J. \ 2005
Aan het RIKZ is gevraagd om aan te geven wat de huidige stand van zaken is betreffende de beschikbaarheid en kwaliteit van de (systeem)kennis van hydrodynamica, (geo)morfologie en estuariene ecologie. De inzet van de modellen op dit terrein gericht o ...
help
Jaarlijks bijna een miljard euro voor natuur \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Mark, R. van der \ 2005
In 2003 waren de totale kosten voor natuur en landschapsbeheer 974 miljoen euro. Dit is 3 procent minder dan in 2001, maar wel beduidend meer dan in 1999 (+ 30 procent). Voor 2002 zijn de kosten niet geanalyseerd
help
Deelnamebereidheid en continuïteit van het agrarisch natuurbeheer [Boek]
Leneman, H. \ Graveland, C. \ 2004
help
Meer ruimte voor natuurlijke processen in het Schelde estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Graveland, J. \ 2004
Kenmerkend voor het Westerschelde estuarium is het grote getijdenverschil (tot 5 m bij Antwerpen), het meergeulenstelsel, met eb- en vloedgeulen. Het gebied is van internationaal belang als foerageergebied en broedgebied voor steltlopers en kustbroed ...
help
Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen [Boek]
Meininger, P.L. \ Witte, R.H. \ Graveland, J. \ 2003
Rond 1900 kwamen in de Westerschelde ca. 1000 Gewone Zeehonden (6000-11 000 in het hele Deltagebied) en honderden Bruinvissen voor. Tegenwoordig is het aantal Zeehonden beperkt tot ca. 50 (ca. 150 in de Delta) en komt de Bruinvis slechts sporadisch, ...
help
Ecologische effecten van peilbeheer en waterberging in zoute en brakke binnenwateren \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
Gotjé, W. \ Graveland, J. \ Broersen, K. \ 2002
Peilbeheer in zoute en brakke wateren heeft vooral invloed via het effect op het zoutgehalte; calamiteitenberging van zoet water is ongunstig
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.