help
Van eigen bodem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groen, B. \ Naaijen, C. \ 2019
Leuk, zo’n Rondhoutveiling, maar wat gebeurt er met het hout, vroegen we ons af. Zes vaste veiling-klanten geven een beeld van wat er allemaal kan met hout van eigen bodem. Lokaal georganiseerd vraag-en-aanbod, duidelijke herkomst, maatwerk, hoogwaar ...
help
Oevers voor vissen : Effectiviteit van natuurvriendelijke oevers onderzocht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Groen, M. \ Verhofstad, M. \ 2019
Om de natuurwaarden te verbeteren, hebben waterbeheerders in Nederland ruim 2.500 kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om te evalueren in hoeverre natuurvriendelijke oevers bijdragen aan de gewenste verbeteringen in de visstand is in Noord ...
help
Samen voor de Aal : Resultaten en analyse Zuid-Holland 2015-2018 [Boek]
Schiphouwer, M. \ Ploegaert, S. \ Groen, M. \ 2019
‘Samen voor de Aal’ is in Zuid-Holland gestart in 2015. Het monitoringsprogramma is gericht op glasaal en driedoornige stekelbaars. Doel is inzicht krijgen in de aantallen in ruimte en tijd ten behoeve van prioritering van vismigratiemaatregelen, het ...
help
Beslisboom Amerikaanse vogelkers : bestrijden, uitfaseren, integreren en bos weerbaar maken [Boek]
Nyssen, Bart \ Koopmans, Gerard \ Ouden, Jan den \ Groen, Barbara \ Nyssen, Bart \ Koopmans, Gerard \ Ouden, Jan den \ Groen, Barbara \ 2019
help
Grondel ten onder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Groen, M. \ Spikmans, F. \ Dorenbosch, M. \ 2019
In relatief korte tijd heeft de zwartbekgrondel het Nederlandse water gekoloniseerd – zozeer zelfs dat het tegenwoordig in veel wateren een van de meest voorkomende vissoorten is. Toch lijkt de lokale aanwezigheid van dit exotische visje de laatste j ...
help
Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn & IJssel [Boek]
Kranenbarg, J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Bruin, A. de \ Groen, M. \ 2019
Waterschap Rijn & IJssel aan heeft aan RAVON gevraagd om middels een analyse van de beschikbare visgegevens inzicht te verschaffen in het voorkomen van de verschillende vissoorten binnen haar beheersgebied in relatie tot omgevingsfactoren als stromin ...
help
Presentaties circulair congres 14 en 15 maart 2018 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ Yilmaz, G. \ Junginger, M. \ Dafnomillis, I. \ Aken, T. van \ Sousa, J. \ Smedema, F. \ Himbergen, J. van \ Scheerder, C. \ Tietema, M. \ Aranda, G. \ Adriaanse, M. \ Wild, P. de \ Groen, J. \ Gielen, D. \ Douma, T. \ Hundebol, I. \ Demmers, M. \ Sederel, W. \ Jong, E. de \ Elbersen, W. \ Stupak, I. \ 2018
Presentaties van het circulair congres Biobased Economy op 14 en 15 maart 2018. Inhoud: Welkom, Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy, Development of Dutch biomass infrastructure, the building blocks of a biobased ...
help
GO-FRESH: valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening : rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving [Boek]
Oude Essink, G. \ Pauw, P. \ Baaren, E. van \ Zuurbier, K. \ Louw, P. de \ Veraart, J. \ McAteer, E. \ Schoot, M. van der \ Groot, N. \ Cappon, H. \ Waterloo, M. \ Hu-a-ng, K. \ Groen, M. \ 2018
In delen van de Zuidwestelijke Delta is aanvoer van extern zoet water niet mogelijk. Het systeem is zodoende kwetsbaar voor droge periodes, zoals de zomer van 2018. Sinds 2012 worden binnen het project GO-FRESH een drietal veldproeven uitgevoerd om d ...
help
Van gevoel naar cijfers voor grasland : tools voor omweiden en standweiden getoetst in Amazing Grazing : onderzoek & beleid : achtergrond \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Stienezen, M. \ Teune, J. \ Neplenbroek, M. \ Quint, M. \ Groen, P. \ Philipsen, B. \ 2017
De praktijktoets in het project Amazing Grazing bevestigt de ervaring uit het veld dat het gebruik van tools in het graslandmanagement niet vanzelfsprekend is. De wekelijkse tijdsinvestering, het meten van de grashoogte, doen veehouders pas wanneer z ...
help
Tools voor omweiden en standweiden getoetst in Amazing Grazing Van gevoel naar cijfers voor grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Stienezen, M. \ Teune, J. \ Neplenbroek, M. \ Quint, M. \ Groen, P. \ Philipsen, B. \ 2017
De praktijktoets in het project Amazing Grazing bevestigt de ervaring uit het veld dat het gebruik van tools in het graslandmanagement niet vanzelfsprekend is. De wekelijkse tijdsinvestering, het meten van de grashoogte, doen veehouders pas wanneer z ...
help
Welke ondernemerschapscompetenties heb jij nodig? [Video]
Groen, A. \ 2017
Aard Groen (hoogleraar innovatief ondernemerschap aan Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit Twente) laat ons ervaren wat modern ondernemerschap is. Hoe ga je als student om met sterk flexibele carrières. Wat is ondernemendheid? Waarom zou je als p ...
help
De effecten van een heidebrand op de adderpopulatie \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Groen, J. \ 2017
Op 13 maart 2015 vond in het Fochteloërveen een grote brand plaats, waarbij ongeveer honderd hectare aan heidevegetatie in vlammen opging (Nijhof & Bouma, 2015). De verbrande heide beslaat een groot deel van het onderzoeksgebied, waar reeds enkele ja ...
help
Brasem uit balans \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Groen, M. \ Spierts, I. \ 2017
De brasem (Abramis brama) is een vissoort die weinig eisen aan zijn leefomgeving stelt en daarom een van de meest algemeen voorkomende vissoorten in Nederland is. Tijdens visserijkundige onderzoeken worden verhoudingsgewijs steeds vaker grote exempla ...
help
Groundwater salinity patterns along the coast of the Western Netherlands and the application of cone penetration tests \ Journal of hydrology [Artikel]
Pauw, P.S. \ Groen, J. \ Groen, M.M.A. \ Made, K.J. van der \ Stuyfzand, P.J. \ Post, V.E.A. \ 2017
Submarine groundwater discharge is an important part of the hydrological cycle, but remains under-investigated for confined aquifers with no surface outcrop at the beach. This paper considers the offshore directed flow of fresh groundwater in the unc ...
help
De beplante wadi : blijvende utopie of nieuw aspect in de openbare ruimte [Studentenverslag]
Verkade, K. \ Koopman-Kuipers, E. \ Groen, K. \ 2017
Het afkoppelen van regenwater is een onderwerp dat momenteel veel gemeenten in Nederland bezig houdt. Eén van de opties is om regenwater te laten infiltreren in het openbaar groen middels wadi’s: een verdieping in het landschap, meestal ingezaaid met ...
help
Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
help
Spaarwater : eigen watervoorziening : gewasbeschermingsmiddelen : deelrapport 2013-2015 : gewasbeschermingsmiddelen in Spaarwater pilot Breezand [Boek]
Groen, K. \ Kreuk, H. de \ Burger, S. \ Velstra, J. \ 2016
Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Gewasbeschermingsmiddelen’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. Binnen dit project is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbestrijdingsmiddelen op de pi ...
help
Spaarwater : eigen watervoorziening : vastlegging en afbraak van nutriënten en bacteriën : deelrapport 2013-2015 : ondergrondse opslag - kwaliteitsaspecten [Boek]
Kruisdijk, E. \ Groen, K. \ Tolk, L. \ Waterloo, M. \ Burger, S. \ 2016
De ondergrondse wateropslag heeft voordelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het ondergronds opgeslagen water. Door het opvangen en opslaan van drainagewater worden de nutriënt fluxen naar het oppervlaktewater vermindert. Deze nutri ...
help
Het wankele evenwicht tussen wetenschap en beleid : foodFirst Vijverbergsessie 24 augustus 2016 [Brochure]
Groen, H. \ 2016
help
Ons microbioom : wat betekenen bacteriën voor onze gezondheid? [Boek]
Kleerebezem, Michiel \ Hoekstra, Wiel \ Graaf, Astrid van de \ Baarlen, Peter van \ Belzer, Clara \ Bitter, Wilbert \ Bogaert, Debby \ Brummer, Robert-Jan \ Budding, Dries \ El Aidy, Sahar \ Feskens, Edith \ Groen, Bert \ Hijum, Sacha \ Hooiveld, Guido \ Kleerebezem, Robbert \ Keijser, Bart \ Knol, Jan \ Lebeer, Sarah \ Nieuwdorp, Max \ Reijngoud, Dirk-Jan \ Roeselers, Guus \ Samson, Janneke \ Schaik, Willem van \ Schalkwijk, Joost \ Vos, Willem de \ Weele, Cor van der \ Wells, Jerry \ Zeeuwen, Patrick \ Zoetendal, Erwin \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.