help
Bosbeheer en Waterbuffering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, M. de \ 2020
Op 1 november 2019 was de KNBV te gast op Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen. Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering organiseerde de activiteitencommissie een excursie waarin werd ingegaan op de relatie tussen bosbeheer en hydrologie. Op Landg ...
help
Kansen voor Echt lepelblad bij vervanging oeverbeschoeiing \ H2O online [Artikel]
Jong, B. de \ Worm, T. \ Veer, R. van 't \ Dijk, G. van \ Groot, S. de \ 2020
In de Wieringermeer staat nog een florerende populatie van Echt lepelblad, een zeldzame oeverplant van brakke wateren. De beschoeiing wordt de komende jaren vervangen. De soort is niet wettelijk beschermd, maar in het kader van de zorgplicht en het b ...
help
Toepassing van de risicobenadering voor droogte \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Honigh, D. \ Versteeg, R. \ Groot, S. \ Schasfoort, F. \ Vat, M. van der \ Delsman, J. \ 2020
Binnen het Horizon 2020 onderzoeksprogramma IMPREX is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld, met als doel beleidsmakers inzicht te geven in het huidige en toekomstige droogterisico en het bepalen van de baten van zoetwatermaatregelen. In de dr ...
help
Kruiden in de veehouderij: toepassing als voedermiddel en additief [Boek]
Groot, M.J. \ 2020
help
Nestelmogelijkheden voor solitaire bijen in bodems van bloemrijke bermen : een vergelijkend onderzoek tussen ingezaaide en niet-ingezaaide bermen in de gemeente Sint Anthonis [Boek]
Sanders, Dianne \ Groot, G. Arjen de \ Goedhart, Paul W. \ Dimmers, Wim J. \ Kats, Ruud van \ Scheper, Jeroen \ Hanegraaf, Marjoleine \ Roessink, Ivo \ 2020
Er zijn sterke aanwijzingen dat zowel de aantallen als de soortendiversiteit van bestuivers de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. Een speerpunt van de Nationale Bijenstrategie is het verbeteren van het leefgebied van wilde bijen en andere ...
help
How do community-dwelling older adults perceive the usability of an embodied conversational agent? [Studentenverslag]
Groot, Sander \ 2020
help
Nederlandse notenteelt : kennis en innovatie ten behoeve van de ontwikkeling van notenteelt in Nederland [Boek]
Reuler, Henk van \ Schoutsen, Maureen \ Cuperus, Fogelina \ Groot, Marianne \ Keur, Joran \ Ravesloot, Marc \ Schepers, Huub \ Ruigrok, Thijs \ 2020
help
Natuurinclusieve landbouw : lessenserie voor het hbo [Presentatie]
Groot, D. \ 2020
help
De toepasbaarheid van ECMWF-seizoensverwachtingen voor het voorspellen van grondwaterstanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Honingh, D. \ Hurkmans, R. \ Groot, S. \ 2020
Het IMPREX Horizon-2020-onderzoeksprogramma is gericht op het verbeteren van verwachtingen van meteorologische en hydrologische extremen en hun impact. Voor betere beheersing van droogterisico’s is er behoefte aan voldoende betrouwbare langetermijnve ...
help
Dierbare hulpverleners : welzijn voor mens en dier? : samenvatting [Boek]
Groot, M. de \ 2019
Er worden in Nederland steeds meer dierondersteunde interventies uitgevoerd. Bekend zijn de training en het gebruik van hulphonden en bijvoorbeeld paardrijden met gehandicapten, maar het kan gaan om velerlei vormen van therapie, educatie, coaching of ...
help
Acquisition and regeneration of Spinacia turkestanica Iljin and S. tetrandra Steven ex M. Bieb. to improve a spinach gene bank collection \ Genetic resources and crop evolution : an international journal [Artikel]
Treuren, R. van \ Groot, L. de \ Hisoriev, H. \ Khassanov, F. \ Farzaliyev, V. \ Melyan, G. \ Gabrielyan, I. \ Soest, L. van \ Tulmans, C. \ Courand, D. \ Visser, J. de \ Kimura, R. \ Boshoven, J.C. \ Kanda, T. \ Goossens, R. \ Verhoef, M. \ Dijkstra, J. \ Kik, C. \ 2019
Spinach (Spinacia oleracea L.) is a highly nutritious leafy vegetable and an economically important food crop. The wild species S. turkestanica Iljin and S. tetrandra Steven ex M. Bieb. are inter-fertile with cultivated spinach and constitute importa ...
help
Kennisverspreiding gezondheidsbevorderende middelen : wiki Groen Kennisnet [Website]
Groot, M. \ 2019
help
Conclusies van het rapport 'Bijen op boerenland doen het beter' [Boek]
Biesmeijer, K. \ Kleijn, D. \ Reemer, M. \ Groot, A. de \ Wallis de Vries, M. \ 2019
De conclusies die het rapport van Agrifacts over het verband tussen neonicotinoïden en wilde bijen trekt zijn onterecht en hun analyse voldoet niet aan de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek. Ze gebruiken niet de best beschikbare gegevens ( ...
help
Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar onderzoek \ H2O online [Artikel]
Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
De afgelopen jaren is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico. De risicobenadering kwa ...
help
Risicobenadering voor droogte: Lessen uit 4 jaar onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een risicobenadering voor droogte, waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden tegen welke droogte we bestand zijn en welke maatregelen effectief zijn tegen welke kosten. Uit casestudies blijkt dat de gevolgen van d ...
help
Bijen in de boomgaard : werkboek voor meer biodiversiteit en een goed bestoven gewas [Boek]
Stam, Jeltje \ Groot, Arjen de \ Holster, Henri \ Winkler, Karin \ Schmidt, Anne \ Engels, Hilde \ 2019
Het werkboek start met twee inleidende hoofdstukken met achtergrond over het hoe en waarom van een bestuiver-vriendelijke boomgaard. Daarna volgen vier hoofdstukken met tips voor de fruitteler om praktisch aan de slag te gaan. Allereerst de maatregel ...
help
Herstel & benutten van biodiversiteit in de kringlooplandbouw : programmeringsstudie voor de kennis en innovatie agenda [Boek]
Doorn, Anne van \ Schutt, Jeroen \ Erisman, Jan Willem \ Kleijn, David \ Melman, Dick \ Sukkel, Wijnand \ Migchels, Gerard \ Lotz, Bert \ Westerik, Judith \ Schmidt, Anne \ Roessink, Ivo \ Groot, Arjen de \ Boonstra, Froukje \ Blijdorp, Janneke \ Hilgen, Peter \ 2019
help
Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL [Boek]
Tol-Leenders, Dorothée van \ Knotters, Martin \ Groot, Willy de \ Gerritsen, Paul \ Reijneveld, Arjan \ Egmond, Fenny van \ Wösten, Henk \ Kuikman, Peter \ 2019
De 1392 locaties van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden werden na circa 20 jaar opnieuw bezocht om onder meer het gehalte aan organische stof en de dichtheid te bepalen. Het gehalte aan organische stof in de laag van 0 tot 30 cm blijkt tussen cir ...
help
A measurement tool on food losses and waste : applied in a tomato value chain in Nigeria [Boek]
Kok, Melanie G. \ Groot, Jim, J. \ Dastoum, Sara \ Plaisier, Christine \ Dijkxhoorn, Youri \ Wagenberg, Coen P.A. \ 2019
help
Climate risk assessment services for agri-food sector [Boek]
Groot, A. \ Bruin, K. de \ Bolt, J.. \ Verwey, P. \ Daniels, E. \ Hutjes, R. \ 2019
Dit rapport beschrijft een aanpak en services die geleverd kunnen worden door medewerkers van Wageningen Environmental Research om partijen binnen agrifood ketens te helpen inzicht te krijgen in risico’s die hun business loopt als gevolg van klimaatv ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.