Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 132

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Grootjans
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderwaterdrainage in veenweidegebieden : Is dat wel zo'n goed idee? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Hullu, E. de \ Sevink, J. \ 2019
In de klimaatdebatten van het afgelopen voorjaar kwam de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik met een vrij spectaculaire oplossing voor het probleem van zakkende veenweidegebieden. Door een slimmere manier van draineren zouden de CO2-emissies minsten ...
help
Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa \ De levende natuur [Artikel]
Mars, H. de \ Dijk, G. van \ Weijden, B. van der \ Grootjans, A. \ Smolders, F. \ 2019
Kalktufbronnen zijn in Nederland alleen in Zuid-Limburg te vinden. Ze vormen een intrigerend type bronmilieus omdat daarin sprake is van de neerslag van kalk op alles wat met het bronwater in aanraking komt. In ons land, maar ook in de rest van Europ ...
help
Paludicultuur houdt de polder schoon - zuiveren van oppervlaktewater en uitmijnen van fosfaatrijke bodems met riet- en lisdoddeteelt \ H2O online [Artikel]
Geurts, J. \ Fritz, C. \ Lamers, L. \ Grootjans, A. \ Joosten, H. \ 2017
Door natte teelten (paludicultuur) in veenweidepolders kan een productief landschap gekoppeld worden aan groenblauwe diensten. Paludicultuur met lisdodde of riet kan op verschillende manieren bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppe ...
help
Window of opportunity of Liparis loeselii populations during vegetation succession on the Wadden Sea islands \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Grootjans, A. \ Shahrudin, R. \ Craats, A. van de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Petersen, J. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Stuyfzand, P. \ 2017
The present study aims at assessing the life span of populations of the orchid L. loeselii during successional in dune slacks on the Wadden Sea islands. An inventory of Liparis loeselii populations was carried out on 6 islands, while the population s ...
help
Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ Jansen, Peter C. \ Massop, Harry T.L. \ Grootjans, Ab P. \ 2017
De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterbergin ...
help
Eutrophication triggers contrasting multilevel feedbacks on litter accumulation and decomposition in fens \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Grootjans, A.P. \ Nfor, E.E. \ Schoelynck, J. \ Struyf, E. \ Diggelen, R. van \ 2016
Eutrophication is a major threat for the persistence of nutrient‐poor fens, as multilevel feedbacks on decomposition rates could trigger carbon loss and increase nutrient cycling. Here, we experimentally investigate the effects of macronutrient (NPK) ...
help
Towards threshold values for nutrients : petrifying springs in South-Limburg (NL) in a Northwest European context :final report [Boek]
Mars, Hans de \ Weijden, Bas van der \ Dijk, Gijs van \ Smolders, Fons \ Grootjans, Ab \ Wołejko, Lesław \ 2016
Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de maximaal toelaatbare concentraties nitraat en fosfaat in het bronwater van de zogenaamde Kalktufbronnen. Dit is een bijzonder brontype, opgenomen in de Habitatrichtlijn (H7220) en k ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Veen verschijnt en verdwijnt : grondwaterstroming en veenvorming \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ Grootjans, A. \ Meijles, E. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ 2015
Het geïntegreerde onderzoek van de laatste jaren laat zien dat het landschap van de Drentsche Aa zeer veranderlijk is. Wie de reconstructie van de tweede levensfase van het Drentsche Aa-gebied naast die uit de ijstijd legt, ziet dat ook direct. Er zi ...
help
Het grote experiment : vijftig jaar natuurbeheer \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, J. \ Everts, H. \ Grootjans, A. \ Vries, N. de \ Vries, Y. de \ 2015
Hoe draai je de gevolgen van intensief landgebruik weer terug. Zijn natuurwaarden weer te herstellen. Sinds het Gedachtenplan uit 1965 is daar veel ervaring mee op gedaan. Het natuurbeheer in het beekdal begon aarzelend en gericht op perceelsgewijs h ...
help
Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
help
Een robuust Reestdal binnen handbereik : beheeradvies O+BN Deskundigenteam Beekdallandschap [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Grootjans, A.P. \ Weeda, E.J. \ 2013
Het Drents Landschap en Landschap Overijssel hebben aan het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap gevraagd om een beoordeling uit te voeren van de natuurwaarden in het Reestdal. De vragen die zijn voorgelegd zijn: • centrale vraag: komen in het Reestd ...
help
Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
help
Ecologische gradiënten op de helling in de Brunssummerheide \ De levende natuur [Artikel]
Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Fritz, C. \ Grootjans, A.P. \ Straathof, N. \ Duinen, G.J. van \ 2012
Centraal op de Brunssummerheide ligt een hellingveen met een rijk geschakeerde veenvormende vegetatie. Het is een smal, grondwater gevoed en met veen opgevuld dal, dat tevens de bron vormt van de Roode Beek. Hoe functioneert dit hellingveen en welke ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 1A: Landschapsanalyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P. van der \ Grootjans, A. \ Kiestra, E. \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 2: Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes [Boek]
Asmuth, J. von \ Grootjans, A. \ Schaaf, S. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 3: Herkomst van CO2 voor hoogveengroei en basenverzadiging in hoogveentjes [Boek]
Tomassen, H. \ Grootjans, A. \ Smolders, F. \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
help
Weerstand en wegzijging in natte natuurgebieden : schatting via analyse van gemeten (grond)waterpeilen [Boek]
Asmuth, Jos von \ Schaaf, Sake van der \ Grootjans, Ab \ Maas, Kees \ 2010
We richten ons in dit onderzoek vooral op de niet-lineaire situatie, c.q. het splitsen van de afvoer in een oppervlakkige en een diepere, verticale component, en het schatten van de bijbehorende parameters. Voor dat doel werken we niet alleen de meth ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.