Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Gubbels
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring van vismigratie met eDNA [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Leerdam, Ton van \ Kamp, Marloes van der \ Wullings, Bart \ Atsma, Guido \ Gubbels, Rob \ Koole, Matthijs \ Tolkamp, Harry \ Bogert, Tom van den \ 2017
Waterbeheerders moeten periodiek de toestand van hun visbestand bepalen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afhankelijk van het watertype bepalen ze, naast de soortensamenstelling, ook de dichtheid van vissoorten in aantallen of biomassa. Ni ...
help
Veilig met de stroom mee : verbetering stroomafwaartse vismigratie in de Roer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gubbels, R. \ Belgers, T. \ 2016
Honderden jaren moet de migratie van vissen in de Roer en tussen Roer en Maas verstoord zijn geweest. In 2007 kwam hieraan een einde. Ter plaatse van de ECI-waterkrachtcentrale in Roermond is een vispassage met een visweer- en visgeleidingsysteem geb ...
help
Gewässerökologische Bewertung eines Gewässersystems bei zusätzlicher Wasserkraftnutzung \ Die Wasserwirtschaft : Zeitschrift fuer das Gesamtgebiet der Wasserwirtschaft des Wasserbaues und des Erdbaues [Artikel]
Anderer, P. \ Gubbels, R. \ Maanen, B. van \ Reitz, A. \ Schugard, I. \ Verschoor, G. \ 2016
Das Geul-Einzugsgebiet verfügt über eines der ökologisch wertvollsten Bachsysteme in den Niederlanden. Für die Bewilligung der Inbetriebnahme von Wasserkraftanlagen wurde eine praktische Entscheidungshilfe (Prüfschema) entworfen, in der sowohl die vo ...
help
Vismigratie in de benedenloop van de Roer in de periode 2009-2014 : soortspecifieke migratiekarakteristieken en - patronen : resultaten van zes jaar monitoring bij de ECI waterkrachtcentrale te Roermond [Boek]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ Jochims, H.-J. \ 2016
In voorliggende rapportage zijn de resultaten van de zes onderzoeksjaren geaggregeerd. Na beknopte inleidingen over de Roer, de ECI waterkrachtcentrale, de vispassage, het visweersysteem en de vangconstructies volgt een uitgebreide beschrijving van d ...
help
Moving from vulnerability to resilience in Africa \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Gubbels, P. \ 2014
In August 2012, the Seidu family had to cope with the bad harvest. Like many farming families in northern Ghana, they had to adopt the ‘one-zero-one’ strategy for the children and the ‘zero-zero-one’ strategy for themselves. ‘One’ represents a meal, ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 5. Een gestaag herstel naar een nieuwe vislevensgemeenschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
Rond 1900 kwamen 29 soorten vissen in de Geleenbeek voor. In de eerste helft van de 20e eeuw daalde het aantal soorten dramatisch totdat in 1970 alleen de Driedoornige stekelbaars was overgebleven. In 2012 werden echter weer 20 vissoorten aangetroffe ...
help
Waarnemingen aan de voortplanting van Vuursalamanders in het Bunderbos gedurende het voorjaar van 2009 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
Sinds 1984 wordt de populatie Vuursalamanders (Salamandra salamandra) in het Bunderbos gevolgd (Gubbels, 1992; Gubbels, 2009). In 2009, na 25 jaar monitoren, werd besloten om in dat jaar de populatie zeer frequent te bezoeken. De achterliggende gedac ...
help
Monitoring van de vismigratie in de benedenloop van de Roer : waargenomen vissoorten en migratiekalender [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ 2013
In 2007 werd in de Roer, ter plaatse van de ECI waterkrachtcentrale te Roermond, een vispassage aangelegd. Hiermee werd de ECI voor het eerst sinds meer dan een eeuw passeerbaar voor vissen die vanuit de Maas de Roer willen opzwemmen. Bovendien werd ...
help
Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
help
Prikken in het stroomgebied van de Roer : verspreiding en voortplantingsfenologie van Beekprik, Rivierprik en Zeeprik in de Roer en zijbeken [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
De Roer geniet landelijke bekendheid als 'prikkenrivier'. Voor zover bekend is het de enige rivier in Nederland waar niet alleen alle drie de Nederlandse soorten voorkomen, maar waar ook met zekerheid bij alle drie de voortplanting is vastgesteld. Pr ...
help
Erfelijk gehandicapte rashonden: oorzaak - onmacht - oplossing [Presentatie]
Gubbels, E.J. \ 2013
Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 15 mei 2013 het Studium Generale 'Liefde maakt blind: Ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij' plaats. Erfelijke afwijkingen komen in alle (dier)soorten meestal hooguit in enkele procenten voor, ...
help
Denken over dierenwelzijn [Boek]
Gubbels, E.J. \ Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit \ 2012
Wanneer het over dierenwelzijn gaat, blijken daar erg veel mensen ideeën over te hebben. De projectgroep Positieflijsten PVH acht het nuttig om eerst te proberen vast te stellen wat dieren aan hun leven beleven, en waar hun belangen liggen.
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 4. De bemonsterde visstand in de Geleenbeek in de jaren 1990, 1995, 2002 en 2007 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2012
In dit artikel worden de habitatontwikkelingen die in de periode 1990 - 2007 in het Geleenbeeksysteem hebben plaatsgevonden beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de visfauna
help
Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
help
Larven van prikken in twee Midden-Limburgse beken : zijn mitigerende maatregelen zinvol? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Brouwer, T. \ Zweep, W. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
In 2007 en 2008 zijn door het Waterschap Roer en Overmaas in de Rode Beek (Vlodrop) en Vlootbeek (Linne) herstelmaatregelen uitgevoerd. Enerzijds werden enkele genormaliseerde stukken beek herinrichting tot vrij meanderende beektrajecten, anderzijds ...
help
Gestippelde alver na 80 jaar terug in de Nederlandse Roer? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Groot was de opwinding onder visminnend Nederland toen in 1995 door de Vissenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg enkele exemplaren van de Gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus- bloch, 1783) werden gevangen in de Geul (Cromb ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. 1. Karakteristiek van de huidige Geleenbeek en de manier waarop de historische visfauna is gereconstrueerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Waarschijnlijk is er in Nederland geen tweede beeksysteem te vinden dat in ruim honderd jaar tijd aan zoveel antropogene invloeden onderhevig is geweest als het Geleenbeeksysteem. Dat deze invloeden een enorme weerslag hebben gehad op de visfauna mag ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900 - 2007. Dl. 2. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1900: soortenrijk maar niet geheel natuurlijk \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Historische waarnemingen van de visfauna in de Geleenbeek anno 1900 zijn slechts in geringe mate aanwezig en hebben betrekking op een beperkt aantal soorten. Het is niet mogelijk om louter op basis van dat geringe aantal waarnemingen een goed beeld t ...
help
Opmerkelijke opmars van de Elrits in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R. \ Binnendijk, E. \ Zweep, W. \ 2011
In de verspreidingsatlas van Limburgse beekvissen wordt de Geul gepresenteerd als hét bolwerk van de Elrits (Phoxinus phoxinus L.,1758) in Limburg. In de jaren 90 van de vorige eeuw was dat beeld zeker terecht. In de gehele Geul was een florerende po ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 3. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1970 : op sterven na dood \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Nadat rond 1900 diverse steenkolenmijnen in het stroomgebeid van de Geleenbeek waren geopend, ging de waterkwaliteit van deze beek snel bergafwaarts. Dit kwam enerzijds door afvalwater van de mijnen zelf en anderzijds door de toename van de bevolking ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.