help
Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn [Boek]
Gerritzen, Marien \ Verkaik, Jan \ Reimert, Henny \ Gunnink, Henk \ Hattum, Theo van \ Jong, Ingrid de \ 2019
help
Modules for Welfare Quality® laying hen protocol : modules voor het Welfare Quality® protocol voor leghennen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Gunnink, H. \ Wijhe-Kiezebrink, M. \ Pickhard, M. \ 2018
To get more information out of the Welfare Quality assessment, three modules are developed, to get more detailed information on three aspects. These detailed scores fit on the original WQ-scores, so that the overall welfare assessment according to th ...
help
Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Rese ...
help
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Binnendijk, G.P. \ 2017
help
Monitoring van het helingsproces van de navelstrengen van geitenlammeren [Boek]
Verkaik, Jan \ Dixhoorn, Ingrid van \ Gunnink, Henk \ Hattum, Theo van \ Ouweltjes, Wijbrand \ 2016
help
Wat is anno 2014/2015 bekend over het beheer van essentaksterfte? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Gunnink, J. \ 2015
Nederland heeft al sinds 2010 te maken met essentaksterfte. In 2011 is een eerste landelijk advies uitgebracht door het voormalig Bosschap. Dit advies gaf aan hoe het best met essentaksterfte om te gaan. In 2013 volgde een verbeterde versie: Praktijk ...
help
Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Eeman, S. \ Baaren, E.S. van \ Vermue, E. \ Delsman, J.R. \ Pauw, P.S. \ Stemon, B. \ Gunnink, J. \ Post, V.E.A. \ 2015
In zoute kwelgebieden zijn dunne regenlenzen van groot belang voor de landbouw omdat ze vaak de enige zoetwaterbron zijn en voorkomen dat (te) zout kwelwater de wortelzone bereikt. Veldonderzoek in Zeeland heeft voor het eerst in beeld gebracht hoe d ...
help
Eindrapportage implementatie welzijnsmonitor vleeskuikens : rapportage voor deelnemende vleeskuikenhouders, slachterijen en dierenartspraktijken [Boek]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2015
Dit rapport is de eindrapportage van het project welzijnsmonitor vleeskuikens voor de deelnemende vleeskuikenhouders, slachterijen en dierenartspraktijken. In het rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde: praktische ervaringen: welke metinge ...
help
Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013 [Boek]
Visser, K. \ Ouweltjes, W. \ Neijenhuis, F. \ Lourens, S. \ Werf, J. van der \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ Verkaik, J. \ Binnendijk, G. \ Gerritzen, M. \ 2014
Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de ...
help
Behaviour of heifers during long distance transport : comparison between two different transportation schemes [Boek]
Visser, K. \ Werf, J. van der \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ Riel, J. van \ Dixhoorn, I. van \ Gerritzen, M. \ 2014
This current study aimed to test if the welfare of heifers transported in commercial transports and under Cattle Cruiser conditions was increased if animals were allowed a 9-hour overnight stop (feeding and resting) on the vehicle compared to the com ...
help
Snel protocol werkt \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2014
In 2013 is uit onderzoek van Livestock Research gebleken dat de welzijnsmonitor vleeskuikens eenvoudiger kan en sneller. In 2014 kijkt het onderzoek vooral naar de bruikbaarheid als managementinstrument.
help
Goed in de veren blijven \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Rodenburg, B. \ Haas, E. de \ 2014
Is jong geleerd oud gedaan? WUR Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar het belang van strooisel en huisvesting in de opfok voor veren pikken in de vroege leg.
help
Schadevrij op slachterij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ 2014
Een juist management op het legbedrijf kan dierschade bij vangen en vervoer van uitgelegde hennen tegen gaan, zo blijkt uit onderzoek in de winterperiode.
help
Welzijn van uitgelegde hennen tijdens vangen en vervoer in de winterperiode [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Gunnink, H. \ Reuvekamp, B.F.J. \ 2014
24 koppels uitgelegde leghennen zijn gevolgd vanaf het moment van vangen tot het moment van slachten en diverse welzijnsaspecten zijn vastgelegd gedurende het vervoer in de winterperiode.
help
Implementation of the Welfare Quality broiler assessment protocol – final report : overview of outcome-based measurement of broiler welfare and a general discussion on the Welfare Quality broiler assessment protocol [Boek]
Jong, I.C. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2014
Dit rapport bediscussieert twee onderwerpen in relatie tot het onderzoek naar de implementatie van de Welfare Quality® vleeskuikenassessment protocol. Als eerste worden dierkenmerken, die op dit moment onderdeel zijn van het Welfare Quality® vleeskui ...
help
Uitkomen kuikens in een traditionele vleeskuikenstal [Boek]
Harn, J. van \ Lourens, S. \ Gunnink, H. \ 2014
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de effecten van het laten uitkomen van kuikens in een traditionele vleeskuikenstal op de technische resultaten, slachtrendementen, strooiselkwaliteit, uitwendige kuikenkwaliteit (v ...
help
Voorzichtig positief \ De pluimveehouderij [Artikel]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ 2014
Livestock Research heeft twee reguliere leghennenbedrijven gevolgd die zijn begonnen ervaring op te doen met niet-snavelbehandelde hennen.
help
Monitoring koppels met onbehandelde snavels [Presentatie]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ Jong, I. de \ Emous, R. van \ [2013]
Presentatie over monitoring koppels met onbehandelde snavels.
help
Monitoring van onbehandelde vleeskuikenmoederdieren op een praktijkbedrijf [Boek]
Jong, I.C. de \ Gunnink, H. \ Emous, R.A. van \ 2013
Dit rapport beschrijft het effect van het niet behandelen van de snavels van vleeskuikenmoederdieren op gedrag en veerschade, gemeten op een praktijkbedrijf.
help
Onbehandeld gaat goed \ De pluimveehouderij [Artikel]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ 2013
Twee reguliere bedrijven zijn gestart met het houden van leghennen zonder snavelbehandeling. De koppels zijn nog volop in productie. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.