Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1385

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Haan
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Understanding actor perspectives regarding challenges for integrated river basin management \ International journal of river basin management / International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR), International Network of Basin Organizations (INBO) [Artikel]
Haan, R.J. den \ Fliervoet, J.M. \ Voort, M.C. van der \ Cortes Arevalo, V.J. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2019
Integrated river basin management increases technical as well as management and governance complexity. In this multidisciplinary setting, actors, from their different backgrounds, frame both issues and solutions differently. To resolve conflicts, it ...
help
Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband : scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied [Boek]
Evers, Aart \ Haan, Michelde \ Migchels, Gerard \ Joosten, Leo \ Leeuwen, Marieke van \ 2019
Voor een intensief en extensief melkveebedrijf op veengrond zijn verschillende ammoniak reducerende maatregelen doorgerekend. Het uitkopen van bedrijven om de ammoniakuitstoot te verminderen brengt grote kosten met zich mee. Een andere mogelijkheid o ...
help
Dienen en beïnvloeden; verhalen over ambtelijk vakmanschap : Paul 't Hart in gesprek met Wim Kuijken, met medewerking van Erik-Jan van Dorp : boekrecensie \ Water governance [Artikel]
Haan, J. \ 2019
Hoe kan een (top)ambtenaar, en later Deltacommissaris, goed zijn werk doen? Welke persoonlijke en professionele kwaliteiten, vanuit zijn rol binnen het politiek bestuurlijke en ambtelijk systeem, zijn daarbij helpend en nodig? Kortom: wat behelst amb ...
help
Meer euro’s onder de streep op K&K-bedrijven \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Doornewaard, G. \ Haan, M. de \ 2019
Zestien melkveebedrijven nemen deel aan het project Koeien & Kansen, gericht op verbetering van milieuprestaties zonder in te boeten op het inkomen. Dit artikel onderzoekt de economische prestaties in 2017 door de resultaten van de K&K-bedrijven te v ...
help
Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 : praktijkervaringen [Boek]
Haan, Michel de \ Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ 2019
help
Scenariostudie mono-vergisten op melkveebedrijf met veengrond [Boek]
Evers, Aart \ Buisonjé, Fridtjof de \ Melse, Roland \ Verdoes, Nico \ Haan, Michel de \ 2019
In een deskstudie zijn de effecten van mono-vergisten op een melkveebedrijf op veengrond met 150 koeien en 80 ha grasland onderzocht. De effecten van mono-vergisten op uitstoot van ammoniak en broeikasgassen (methaan en lachgas) zijn in beeld gebrach ...
help
Mineralenprestaties van de melkveehouderij in Noord-Nederland [Boek]
Timmerman, M. \ Plomp, M. \ Haan, M.H.A.de \ 2019
In deze studie zijn gerealiseerde bodemoverschotten (N en P2O5), ammoniak- en broeikasgasemissies en het percentage eiwit van eigen land van de melkveehouderij in Noord-Nederland voor de jaren 2016 en 2017 vastgesteld. De gerealiseerde waarden zijn v ...
help
Grondwater atlas van Fryslân [Boek]
Boukes, H. \ Haan, A. de \ Medenblik, J. \ Rijen, J. van \ Waaijenberg, J. \ Bonnema, F. \ Oosterhof, A. \ 2019
De Grondwateratlas Fryslân is een samenvatting van een aantal recent uitgevoerde hydrologische onderzoeken in het kader van de Strategische Grondwaterstudie Fryslân. Binnen deze onderzoeken zijn onder meer berekeningen met grondwatermodellen uitgevoe ...
help
Verlagen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden : ontwikkeling op melkveehouderij pilotbedrijven met 25% reductie als streven [Boek]
Verloop, Koos \ Verhoeff, Teus \ Meerkerk, Barend \ Haan, Michel de \ 2019
In de Proeftuin Veenweiden werden tien pilotbedrijven en zevenennegentig aangesloten ontwikkelbedrijven uitgedaagd om de ammoniakemissie op hun bedrijven te verlagen. Voor pilotbedrijven is het doel om de emissie te verlagen met 25% ten opzichte van ...
help
De wolf is terug : Wat betekent dit voor u? \ GD schaap geit [Artikel]
Haan, T. de \ 2019
Met de terugkeer van de wolf in Nederland, neemt de bezorgdheid van schapenhouders toe. Niet verwonderlijk, aangezien er in 2018 ruim 160 schapen zijn gedood door het dier. Maar welke risico’s loopt u als houder nu echt als de wolf zich bij u in de b ...
help
Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland : indicatorset en systematiek [Boek] - Versie 1.0
Hanegraaf, Marjoleine \ Elsen, Erik van den \ Haan, Janjo de \ Visser, Saskia \ 2019
help
Check rotkreupel in de herfst \ GD schaap geit [Artikel]
Haan, T. de \ 2019
Rotkreupel komt regelmatig op bedrijven voor, maar wordt toch niet altijd als rotkreupel herkend. En dat is zonde. Om beter inzichtelijk te krijgen of de dieren de bacterie die rotkreupel veroorzaakt bij zich dragen heeft GD de Rotkreupel Check ontwi ...
help
Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond : resultaten van de gangbare bedrijfssystemen van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2011-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Biologische teelt op een zuidelijke zandgrond: opbrengst, bemesting, bodemkwaliteit en stikstofverliezen : resultaten van het biologische bedrijfssysteem van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2000-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Inzicht in ammoniakemissie op veenweidebedrijven : analyse van bedrijfsresultaten van de KringloopWijzer (2013-2015) [Boek]
Plomp, Marleen \ Noord, Tim van \ Meerkerk, Barend \ Haan, Michel de \ 2018
help
BedrijfsWaterWijzer : versie 2018.01 [Boek]
Verloop, Koos \ Noij, Gert-Jan \ Hoving, Idse \ Haan, Michel de \ 2018
Dit rapport beschrijft de opzet en actuele (1-1-2018, versie 2018.01) inhoud van de BedrijfsWaterWijzer (BWW). De BWW is bedoeld om het waterbeheer op melkveebedrijven te verbeteren, om zo, samen met waterschappen te werken aan doelen van de overheid ...
help
Proeftuin persleidingen fase 2: inventarisatie en basisonderzoek [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Haan, Cornelis de \ 2018
Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21 met aanvulling van de tot begin 2018 bereikte resultaten in de proeftuin persleidingen. De proeftuin persleidingen verzamelt de praktijkervaringen met onderzoek naar de cond ...
help
Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
help
Rapport PlanMER Omgevingsplan Zeeland 2018 [Boek]
Maronier, V. \ Drenth, R. \ Held, S. den \ Poll, T. van de \ Haan, M. de \ Bouthoor, A. \ Nieborg, R. \ 2018
Het provinciaal beleid op het gebied van ruimte, milieu, water en natuur voor de Provincie Zeeland is voor het eerst samengebracht in één Omgevingsplan in 2006. Het huidige Omgevingsplan Zeeland heeft een looptijd van zes jaar, van 2012 tot en met 20 ...
help
Investigation of echosounder finger prints of Dutch pelagic freezer trawlers (SEAT II) : evaluation of the SEAT II joint-industry project [Boek]
Sakinan, Serdar \ Haan, Dick de \ Burggraaf, Dirk \ Fassler, Sacha \ 2018
The SEAT algorithm aims at classifying different fish species using relative frequency response acquired by downward looking echosounders operating at multiple frequencies. The performance of the system has been being evaluated on three Dutch freezer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.