help
Telemetry for migratory bats : a feasibility study [Boek]
Lagerveld, Sander \ Janssen, René \ Manshanden, Jasper \ Haarsma, Anne-Jifke \ Vries, Simon de \ Brabant, Robin \ Scholl, Michaela \ 2017
help
Pilotonderzoek vleermuizen vangen en volgen over zee [Boek]
Janssen, René \ Haarsma, Anne-Jifke \ Lagerveld, Sander \ 2016
help
Wat bepaalt de verspreiding van Europese vleermuizen? : een nieuwe kijk op verspreidingspatronen \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Siepel, H. \ 2015
Wat bepaalt welke vleermuis waar voorkomt? Is het de bouw van een soort in combinatie met de aanwezigheid van voedsle, water en woonplaatsen? Of zijn er nog andere factoren die een rol spelen? In dit artikel wordt een nieuwe kijk op verspreidingspatr ...
help
Dynamics of extra-tropical transition of tropical cyclones hitting Western Europe in a warmer climate [Presentatie]
Haarsma, R. \ 2014
Deltas in Depth Theme 1: Changing weather and impacts, Session DD 1.3: Dynamics of extra-tropical transition of tropical cyclones hitting Western Europe in a warmer climate, Dr. Rein Haarsma, KNMI, the Netherlands (2014). Presented at the Internation ...
help
Vleermuizen in Limburgse mergelgroeven \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A. \ 2014
Mergelgroeven zijn belangrijk als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Maar wat bepaalt eigenlijk de geschiktheid van een mergelgroeve voor vleermuizen, welke eisen stellen de vleermuissoorten aan een groeve en in hoeverre heeft menselijk medegebru ...
help
Hoe beschermen we de meervleermuis? \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A.-J. \ Twisk, P. \ 2013
In verschillende projecten die tussen 2002 en 2011 plaatsvonden is veel informatie verzameld over de meervleermuis in Nederland. We weten nu veel meer over aantallen en gedrag van dit dier, een soort die de zwaarste vorm van wettelijke bescherming ge ...
help
Halsbandparkieten, een bedreiging voor Rosse vleermuizen? \ De levende natuur [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Graaf, C. van der \ 2013
Net als vleermuizen maken Halsbandparkieten zelf geen holtes, maar maken ze gebruik van bestaande boomholtes. Nu deze exoot met name in West-Nederland steeds vaker wordt waargenomen, zou hij daarom een nieuwe concurrent van de boombewonende vleermuiz ...
help
Hollandse Meervleermuizen in winterslaap \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Haarsma, A-J. \ 2011
Langs de Hollandse kust, tussen Scheveningen en Wassenaar, liggen de belangrijkste winterslaapverblijven van Meervleermuizen (Myotis dasycneme) in Nederland. De Meervleermuis is een van de meer zeldzame vleermuissoorten van Nederland. In de winter ke ...
help
Drier Mediterranean soils due to greenhouse warming bring easterly winds over summertime central Europe \ Geophysical research letters [Wetenschappelijk artikel]
Haarsma, R.J. \ Selten, F.M. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Hazeleger, W. \ Wang, X. \ 2009
Western European summers become more continental in simulations for the 21st century. Anomalously large summer warming over the Mediterranean area in concert with drier soils and a reduced surface pressure can explain this change. The warming is enha ...
help
An ensemble study of extreme North Sea storm surges in a changing climate \ Ocean science [Wetenschappelijk artikel]
Sterl, A. \ Brink, H. van den \ Vries, H. de \ Haarsma, R. \ Meijgaard, E. van \ 2009
The height of storm surges is extremely important for a low-lying country like the Netherlands. By law, part of the coastal defense system has to withstand a water level that on average occurs only once every 10,000 years. The question then arises wh ...
help
Stormklimaat en hoogwaters \ Meteorologica [Artikel]
Sterl, A. \ Brink, H. van den \ Haarsma, R. \ Vries, H. de \ Meijgaard, E. van \ 2009
Voor een laag liggend land als Nederland is de hoogte van (toekomstige) stormvloeden extreem belangrijk. We onderzoeken hier de vraag of en hoe de klimaatverandering de hoogte van extreme waterstanden tijdens stormvloeden beïnvloedt. We hebben het hi ...
help
An overview and evaluation of methodologies for locating the summer roosts of pond bats (Myotis dasycneme) in the Netherlands = Een overzicht en evaluatie van methoden om zomerverblijfplaatsen van de meervleermuis (Myotis dasycneme) op te sporen \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Tuitert, A.H. \ 2009
Gedurende een langlopend en intensief onderzoek naar de meervleermuis (Myotis dasycneme), uitgevoerd op verschillende plaatsen in Nederland, hebben we 5 onderzoeksmethoden toegepast om verblijfplaatsen te vinden: kerkzolderinspectie, telemetrie, het ...
help
Partial baldness in relation to reproduction in pond bats in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Alphen, J. van \ 2009
Meervleermuizen (Myotis dasycneme) vertonen vaak opvallende kale plekken op de rug. Aan de hand van data van meer dan 2200 gevangen meervleermuizen tussen 2003 en 2008 hebben we de mogelijke sociale, eologische en fysiologische oorzaken achter dit fe ...
help
Chin-spot as an indicator of age in pond bats \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Alphen, J. van \ 2009
Tijdens ecologisch veldonderzoek is het vaak nuttig om de leeftijd van een dier te kunnen bepalen. Bij de watervleermuis (Myotis daubentonii) kan de verkleuring van de kinvlek gebruikt worden om de leeftijd van het individu te bepalen. In dit artikel ...
help
Tubing, an effective technique for capturing pond bats above water = Drijven in een band: een effectieve techniek om vleermuizen boven het water te vangen \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Alphen, J. van \ 2009
Verschillende soorten vleermuizen jagen voornamelijk boven water. Onderzoekers die deze vleermuizen voor wetenschappelijk onderzoek willen vangen doen dit meestal door een mistnet onder een brug te plaatsen en dit na elke vangst omhoog te hijsen via ...
help
Meervleermuizen in Fryslân \ De levende natuur [Artikel]
Schut, J. \ Kuijper, D. \ Haarsma, A.J. \ Ouwehand, J. \ Limpens, H.J.G.A. \ Dullemen, D. van \ 2009
In Nederland zijn verschillende gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied voor de Meervleermuis (Myotis dasycneme), waarvan er vijf in Fryslân liggen. Maar zijn de aangewezen gebieden wel de juiste? En wat zijn de effecten van kunstlicht op de 'vlee ...
help
White-Nose Syndrome, ook in Europa? : waakzaam voor gevreesde vleermuisschimmels \ Zoogdier [Artikel]
Korsten, E. \ Haarsma, A. \ Bosch, T. \ Dijkstra, V. \ Dekker, J. \ 2009
Al enkele jaren lang is massale sterfte onder vleermuizen in de Verenigde Staten, als gevolg van het White-Nose Syndrome. Dit is een schimmelinfectie, waarbij rond de neus en oren witte schimmelgroei optreedt. Ook in Europa is de schimmel gemeld. De ...
help
Future changes in internal variability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Drijfhout, S.S. \ Hazeleger, W. \ Selten, F.M. \ Haarsma, R.J. \ 2008
The response of the internal variability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (MOC) to enhanced atmospheric greenhouse gas concentrations has been estimated from an ensemble of climate change scenario runs. In the model, enhanced greenh ...
help
De meervleermuis: ver weg of dichtbij in de winter? \ Zoogdier [Artikel]
Haarsma, A.J. \ 2006
Tot nu toe werd altijd aangenomen dat vrouwtjes en mannetjesvleermuizen in de zomer gescheiden leefden en in de winter samenleefden. Ringonderzoek lijkt echter tot andere conclusies te komen
help
Vernieuwend achter vleermuizen aan! \ De levende natuur [Artikel]
Limpens, H.J.G.A. \ Wansink, D.E.H. \ Haarsma, A.J. \ 2006
Het inventariseren van vleermuizen is een verhaal van voortdurende ontwikkeling van technieken. Steeds modernere technische hulpmiddelen leiden tot nieuwe inzichten in het gedrag en verspreiding van vleermuizen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.