help
Het gebruik van vangmiddelen door muskusrattenbeheer in relatie tot vismigratie [Boek]
Heuts, P. \ Buurman, T. \ Mulder, A. \ Hagoort, J. \ Vogel, J. \ Kraanen, T. \ Prins, A. \ 2013
Voorliggend rapportage beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar het effect van muskusrattenbeheer op de vismigratie. Tevens wordt de visstand in het beheergebied nader toegelicht. Er wordt beschreven in welke periode migratie plaa ...
help
Merendeel vrouwen verdient minder dan partner \ CBS webmagazine [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 telde ons land 2,7 miljoen vrouwen (25-54 jaar) in paren. De vrouwen met inkomsten verdienden gemiddeld de helft van wat hun partners verdienden. Slechts een vijfde van deze vrouwen verdiende meer dan haar partner
help
Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun partners verdienden. Naarmate het opleidingsniveau van vrouwen hoger is en zij meer uren per week werken, zijn hun inkomsten uit arbeid hoger. Eén op ...
help
Naamvorming van Arkemheense microtoponiemen [Rede]
Hagoort, W. \ 2006
De polder Arkemheen ligt aan de voormalige Zuiderzee en vormt thans een gedeelte van de Gelderse gemeenten Nijkerk en Putten. De ca. 2500 microtoponiemen zijn afkomstig uit diverse archiefbronnen en een mondelinge enquête. De Arkemheense microtoponie ...
help
The neighbourhood rules : land-use interactions, urban dynamics and cellular automata modelling [Proefschrift]
Hagoort, M.J. \ 2006
help
Man-vrouw maatschap fiscaal gunstig \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hagoort, M. \ 1991
De fiscale voordelen worden aan de hand van voorbeelden nader toegelicht
help
Toename gebruik IJsselmeer en Markermeer : watersporter maakt dikwijls korte tochten \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Hagoort, E.F. \ 1986
help
Plaatsnamen in Drenthe : o.a. geillustreerd met de Drentse gemeentewapens [Boek]
Hagoort, W.J. \ 1971
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.