help
Een beheerplan borgt het golfbaanontwerp \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hamelink, G. \ 2018
Terwijl in Cromvoirt de shovels rondrijden om de juiste ondulaties aan te brengen en de bomen op hun plek worden gezet, is NLadviseurs gestart met het schrijven van het beheerplan voor de nieuwe topgolfbaan Bernardus. Voorbarig? Zeker niet. Zo’n plan ...
help
Wet natuurbescherming: wat verandert, wat blijft hetzelfde? : Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet voortaan teruggebracht tot één Wet natuurbescherming \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hamelink, G. \ 2016
In 2017 verandert de Nederlandse natuurwetgeving. Samengevat: de Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 worden samengevoegd. Deze nieuwe wet gaat de Wet natuurbescherming heten. Wordt het straks makkelijker om bos te vellen of juist ...
help
Invasieve exoten op golfbanen : in het ergste geval verdwijnen bijzondere en kwetsbare biotopen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Hamelink, G. \ 2013
De laatste jaren is er steeds vaker en meer berichtgeving over exoten in de Nederlandse natuurgebieden en openbaar groen, ook golfbanen worden niet overgeslagen. In dit artikel behandelen we de meest voorkomende soorten met het karakter zich explosie ...
help
Aanpak van zwarte vaten in radijs [Boek]
Janse, J. \ Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ 2013
Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Gl ...
help
Onderzoek naar de oorzaak van 'zwarte vaten in radijs' [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ cop. 2013
Op één Nederlands radijsbedrijf treedt vanaf de herfst van 2007 een verschijnsel op, waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Uitwendig is de verkleuring niet altijd ...
help
Komkommerbontvirus en recirculatie van drainwater [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ [2013]
In het onderzoek is vastgesteld dat komkommerbontvirus via water kan worden verspreid. Lang voordat er symptomen op de plant verschijnen, kan deze verspreiding al plaatsvinden. Het is dus zaak om al het drainwater te ontsmetten om zo een verspreiding ...
help
Biologische grondontsmetting met Herbie (Bodemresetten) [Poster]
Ludeking, D. \ Streminska, M. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over biologische grondontsmetting met inzet van 'Herbie". In 2011 zijn goede resultaten behaald tegen wortelknobbelaaltjes ( Meloidogyne ) en Verticillium dahliae. In 10 dagen leverde bodemresetten een beter resultaat dan stomen. Telers geven ...
help
Komkommerbontvirus en insecten [Poster]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ [2013]
Poster over onderzoek naar de verspreiding van het komkommerbontvirus door insecten. Het onderzoek is uitgevoerd met insecten die in een komkommergewas voorkomen.
help
Aanpak ‘zwarte vaten’ in radijs [Poster]
Ludeking, D. \ Janse, J. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over een onderzoek om een oplossing te vinden voor de 'zwarte vaten' in radijs. De knollen misvormen, hebben een bossige wortelgroei, het blad verwelkt en wordt geel. Doorgesneden knollen laten een zwart vaatstelsel zien. Deze ziekte wordt ver ...
help
Bronnenonderzoek Leucocoprinus in potplanten [Poster]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ [2013]
Bij de teelt van potplanten en in het bijzonder bij de teelt van Phalaenopsis en succulenten speelt een schimmel een rol in zowel de opkweekfase als bij retailer en consument. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii kan daarvoor verantwoordelijk worden ...
help
Aanpak van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wubben, J. \ Schenk, M. \ cop. 2013
Bij de teelt van komkommer, tomaat en aubergine in uiteen lopende glastuinbouwgebieden in Nederland worden planten waargenomen in de teelt waarbij het wortelgestel een overmatige productie aan wortels laat zien. Het fenomeen dat daarom ook ‘overmatig ...
help
Onderzoek rol insecten bij overdracht komkommerbontvirus : opvallende schade van meelmijten \ Onder glas [Artikel]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ 2013
Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. Bekend is dat dit virus via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Mensen kunnen via de vele gewashandelingen het virus van plant naar plant overdragen.
help
Overleving pepinomozaïekvirus in kleding [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Ludeking, D. \ 2012
In de teelt van tomaat kunnen een aantal virussen voor problemen zorgen, waarbij pepinomozaïekvirus de belangrijkste is. Dit virus is via zaad en mechanisch overdraagbaar. Overdracht vindt plaats bij gewashandelingen als snoeien en oogsten. Ook via b ...
help
Overleving van komkommerbontvirus (CGMMV) in verschillende milieus [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ 2012
Komkommerbontvirus is een virus dat via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via sap van geïnfecteerde planten kan bij alle gewashandelingen zoals indraaien, snoeien en oogsten het virus worden overgedragen op gezonde planten. Verspre ...
help
Komkommerbontvirus en overdracht via insecten [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ 2012
Bekend is dat komkommerbontvirus (cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via de vele gewashandelingen die door mensen worden uitgevoerd is overdracht van het virus mogelijk van plant naar p ...
help
Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii : fase A [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Baars, J. \ cop. 2012
Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparas ...
help
Verspreiding van komkommerbontvirus (CGMMV) door vogels [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Ludeking, D. \ cop. 2012
Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. De afgelopen jaren heeft het zich uitgebreid naar meerdere bedrijven. Door komkommertelers worden veel verschillende maatregelen op het gebied van hygiëne doorgevoerd om het virus uit de kas te hou ...
help
Milieuzorg op golfbanen : zesde en laatste GEO-thema \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hamelink, G. \ Kristallijn, S. \ 2012
Dit artikel is onderdeel van de reeks over de verschillende thema’s van GEO en zoomt in op de zorg voor milieu en milieukwaliteit op de golfbaan. Door als golfbaan te laten zien dat er moeite wordt gedaan om zorgvuldig met lucht, water en aarde om te ...
help
Verspreiding van virusziekten en preventie [Presentatie]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Knaap, R. v.d. \ Klap, J. \ 2012
Powerpointpresentatie over de verspreiding van virussen in de glastuinbouw.
help
Impatiens-vlekkenvirus in Phalaenopsis [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Pnam, K. \ Kock, M. de \ cop. 2012
In de teelt van Phalaenopsis worden telers de laatste jaren geconfronteerd met een bladsymptoom bestaande uit concentrische kringen, vooral op de jongste bladeren. De aantasting varieert van mild (een enkele chlorotische kring) tot ernstig (afsterven ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.