help
Identification of mutagenic and endocrine disrupting compounds in surface water and wastewater treatment plant effluents using highresolution effect-directed analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Zwart, N. \ Jonker, W. \ Broek, R. ten \ Boer, J. de \ Somsen, G. \ Kool, J. \ Hamers, T. \ Houtman, C.J. \ Lamoree, M.H. \ 2020
Effect-directed analysis (EDA) has shown its added value for the detection and identification of compounds with varying toxicological properties in water quality research. However, for routine toxicity assessment of multiple toxicological endpoints, ...
help
Advancements in effect-based surface water quality assessment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Baat, M.L. De \ Oost, R. Van der \ Lee, G.H. Van der \ Wieringa, N. \ Hamers, T. \ Verdonschot, P.F.M. \ Voogt, P. de \ Kraak, M.H.S. \ 2020
Legally-prescribed chemical monitoring is unfit for determining the pollution status of surface waters, and there is a need for improved assessment methods that consider the aggregated risk of all bioavailable micropollutants present in the aquatic e ...
help
Evaluatie City Deals [Boek]
Hamers, Davis \ 2017
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd het instrument City Deals te evalueren. City Deals zijn concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk (meerdere departementen), bedrijven en maatschap ...
help
Assortimentskeuze in Nederland en België : een korte geschiedenis \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Hamers, N. d' \ 2017
Het aanplanten van bomen stond vroeger niet echt op het takenlijstje van de boomverzorger. Zeker ten tijde van de boomchirurgie waren boomverzorgers specialisten die er pas bij werden gehaald als er wat fout liep met een boom. Het ontwerpen, de soort ...
help
De innovatieve stad : hoe steden met slagkracht, maatwerk en leervermogen kunnen bijdragen aan economische, groene en sociale innovaties : achtergrondstudie [Boek]
Hamers, David \ Rijn, Frank van \ 2016
help
Inventarisatie ondernemerschapsproducten voor Ondernemers Academie [Boek]
Hamers, N. \ Mensink, W. \ [ca. 2013]
Naar verwachting wordt eind 2011 de Ondernemers Academie opgericht. De Ondernemers Academie wil het ondernemerschap in Nederland versterken. Missie van de Ondernemers Academie is: De Ondernemers Academie inspireert met kennis en kunde de ondernemer i ...
help
De slakkendodende vlieg Pherbellia annulipes nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, J.T. \ Hamers, B. \ 2012
De larven van slakkendodende vliegen prederen op slakken. De vliegen zien er vaak fraai uit, met gestreepte ogen en opvallend getekende vleugels. In dit artikel wordt de soort voor het eerst in Nederland gemeld, waarmee het totaal aantal Nederlandse ...
help
De invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg Callopistromyia : annulipes nieuw voor Nederland (Diptera: Uldiidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, J.T. \ Hamers, B. \ 2011
Prachtvliegen zijn nauw verwant aan boorvliegen, waar ze vaak mee worden verward door de opvallende vleugeltekening. Het vlekkenpatroon is echter meestal duidelijk anders. Dit geldt echter niet voor de hier gemelde soort, de pauwvlieg, Callopistromyi ...
help
Wetlandscape: adaptation to climate change on the Island of IJsselmonde \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Hamers, J. \ 2010
Dit artikel beschrijft de gevolgen van eeuwenlang waterbeheer, de milieutechnische en landschappelijke problemen op een met infrastructuur doorsneden IJsselmonde en Rotterdam Zuid, en het vooruitzicht voor de toekomst als er op deze voet wordt doorge ...
help
De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland [Boek]
Hamers, D. \ Bijlsma, L. \ 2010
De rijksbufferzones in de Nationale Stedelijke Netwerken lijken bescherming te bieden tegen verandering van groen grondgebruik in rode functies; daarnaast is er een grote vraag naar recreatieve voorzieningen. Daarom ligt het voor de hand het huidige ...
help
Elektromagneet lost struvietprobleem op \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Koornneef, E. \ Koelewijn, J.W. \ Peppel, F. van \ Hamers, J. \ 2009
Sinds de ingebruikname van de centrale slibontwateringsinstallatie in 2007 op de rwzi Ede van waterschap Vallei en Eem zijn er scalingsproblemen met struviet geconstateerd, zoals het dichtslibben van pompwaaiers bij de centraatpompen en het dichtgroe ...
help
Verstedelijking in de stadsrandzone : een verkenning van de ruimtelijke opgave [Boek]
Hamers, D. \ 2009
Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren terecht in dit gebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende decenn ...
help
Wetlandscape : adaptation to climate change on the Island of IJsselmonde [Studentenverslag]
Hamers, Jeroen \ 2009
help
Dreijen regeneration study : Professional Academy 2007 [Boek]
Ankersmit, A. \ Bol, A. \ Hamers, J. \ Herrmann, A. \ Jasiorowska, M. \ Meliefste, J. \ Egebjerg Terp, A. \ Verburg, A.S. \ Xu, X. \ 2008
This year the students of the “Professional Academy”, a combined theory and design class in landscape architecture, elaborated on a vision on the campus “de Dreijen” in Wageningen. This campus will be left by the university within the coming decade, ...
help
Afgeschermde woondomeinen in Nederland [Boek]
Hamers, D. \ Noorman, N. \ 2007
Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n woonplek vanuit de behoefte aan overzichtelijkheid en geborgenheid. Dergelijke afgeschermde woondom ...
help
Beslotenheid zonder hekken \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Hamers, D. \ 2007
David Hamers (RPB) laat zien dat privaat beheer en fysieke afscherming niet automatisch hand in hand gaan. Zeker in Nederland zijn hekken rondom privaat beheerde woondomeinen eerder uitzondering dan regel. Eerder worden deze woondomeinen gekenmerkt d ...
help
Behoefte aan geborgenheid : een verkenning van de maatschappelijke achtergronden van afgeschermd wonen in Nederland \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Hamers, D. \ 2007
Enkele jaren geleden ging het nog voornamelijk over de door velen gevreesde gated communities in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Recent groeit ook de aandacht voor de ontwikkelingen in Nederland (afgeschermde woondomeinen) en Vlaand ...
help
Pro / contra : verrommeling van het landschap \ Boomblad [Artikel]
Feijter, K. de \ Hamers, D. \ 2007
Minister Cramer (VROM) wil verrommeling van het landschap tegengaan: er zullen nieuwe spelregels komen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, glastuinbouw en woningbouw. Deze bijdrage geeft een visie vanuit: Stichting Natuur en Milieu en het Ru ...
help
Grote stad: snelle inkomensstijging en snel vertrek \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Hamers, B. \ 2006
De vier grote steden kennen veel nieuwkomers en vertrekkers. Bij degenen die na een aantal jaren weer vertrekken, was het inkomen in die jaren meer gestegen dan bij degenen die blijven. Niet-westerse allochtonen hebben gemiddeld een lager inkomen dan ...
help
De prijs van migratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Latten, J. \ Nicolaas, H. \ Hamers, B. \ 2006
De leeftijden en de etnische achtergrond van degenen die naar de vier grote steden verhuizen, verschillen sterk van die van degenen die de steden verlaten. In dit artikel wordt nagegaan in welke mate de verhuisstromen wat dit betreft selectief zijn e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.