help
Productief loof tot aan de oogst \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2020
Het loof productief houden tot aan de oogst is het doel en de grote uitdaging in de bladschimmelbeheersing. De laatste jaren neemt de druk van met name cercospora toe. Door hier op in te spelen is een goede bladschimmelbeheersing toch mogelijk.
help
Achterhaal oorzaak van valplekken \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Raaijmakers, E. \ Hanse, B. \ Frijters, L. \ Valen, A. van \ 2020
De oorzaak van valplekken in suikerbieten is goed zichtbaar zodra suikerbieten gesloten zijn. Het advies is om binnen en buiten deze valplekken planten eruit te halen en boven- en ondergronds te bekijken. Op die manier kan men wellicht het probleem v ...
help
Herken de diverse oorzaken van wortelrot \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2019
Bij de oogst van suikerbieten kan wortelrot als onaangename verrassing tevoorschijn komen omdat de kop en het loof bij rotte suikerbieten het langste gezond blijven. Wortelrot kan onder meer veroorzaakt worden door rhizoctonia, violetwortelrot, steng ...
help
Gewassenresten en tarragrond bron van ziekten en plagen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Raaijmakers, E. \ Hanse, B. \ 2019
Bij de oogst van suikerbieten blijven gewasresten en tarragrond achter op het perceel en de laadplaats. Deze restanten bevatten vaak veel ziekten en plagen. Het advies is om hier bewust mee om te gaan zodat ziekten en plagen uit deze resten geen bron ...
help
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de details \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2019
Elk seizoen krijgen we te maken met bladschimmels in suikerbieten. Omdat deze voor behoorlijke opbrengstderving kunnen zorgen, is het nodig ze te beheersen. De schadedrempel ligt voor alle bladschimmels in alle rassen op de eerst waarneembare aantast ...
help
Zet aphanomyces een agronomische hak \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2019
Aphanomyces is een waterminnende bodemschimmel die in Nederland, vooral op lichte zavel-, zand- en dalgronden algemeen voorkomt. De schimmel voelt zich bij een lagere pH en eventueel een minder goede structuur op zijn best, mits er voldoende vocht aa ...
help
Achterhaal de reden van plantwegval \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Raaijmakers, E. \ 2018
Zodra de bieten gezaaid zijn gaan de zaadjes zich ontwikkelen. Soms komen planten niet boven of vallen ze na opkomst weg. Andere staan een poosje stil in de ontwikkeling maar groeien er later door heen. Belangrijk is om de reden hiervan zo vroeg moge ...
help
Herken rhizomanie aan haar symptomen! \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2018
Een aantal varianten van het rhizomanievirus (zoals AYPR, TYPR en VYPR) doorbreken de standaardresistentie van de suikerbietenrassen. De meest gebruikte resistentie tegen rhizomanie (Rz1) in suikerbietenrassen is bij deze varianten onvoldoende. Daard ...
help
Kleine vlekjes, grote gevolgen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2018
Eén van de zekerheden in het bietenseizoen is dat bladschimmels vroeger of later, elk jaar weer opduiken. Elke bladschimmel kan voor opbrengstderving zorgen. Om dat te voorkomen is de Nederlandse bladschimmelbeheersing gebaseerd op het waarnemen in d ...
help
Het najaar: nadenken over het bouwplan \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Wilting, P. \ Raaijmakers, E. \ 2018
Het najaar is een goed moment om na te denken over het bouwplan. Nu is de herinnering aan wat er speelde op percelen waar volgend jaar de bieten komen nog levendig. Eventuele maatregelen kunt u nu nog nemen om opbrengstderving in de bietenteelt van 2 ...
help
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2018
De veranderingen van de marktordening in de Europese Unie en het verwachtte effect daarvan op de suikerbietenteelt waren in 2005 de reden om te starten met het IRS-project ‘Verbetering Rendement Suikerbietenteelt’. Het recente wegvallen van de markto ...
help
Goed onderhoud zaaimachine loont \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2017
Eén van de pijlers onder een hoge opbrengst is een homogeen en gelijkmatig gewas. Dit staat of valt met het juist gebruik van precisiezaaimachines. Om de kwaliteit van het uitgevoerde werk goed te houden, is onderhoud aan deze machines nodig. Een kle ...
help
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Leijdekkers, M. \ 2017
Wanneer u op meerdere momenten de bieten levert, zijn er verschillende afwegingen om te bepalen welk perceel(sdeel) u het beste als eerste kunt rooien en leveren en welke bieten succesvol te bewaren zijn.
help
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit [Presentatie]
Zinger, L. de \ Hanse, B. \ 2017
Wortelrot kan snelle achteruitgang van de kwaliteit van suikerbieten veroorzaken. Uitbreiding van wortelrot aan de hoop kan bij langere bewaring oplopen boven de 10% met als gevolg dat een partij niet meer leverbaar is aan de fabriek. Kennis van de s ...
help
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus [Presentatie]
Hanse, B. \ 2017
Deze presentatie geeft een update van de situatie met betrekking tot de resistentiedoorbrekende varianten. Op een aantal locaties is een 5de RNA bij het A-type aangetroffen (normaal heeft dit type 4 strengen RNA) wat het virus agressiever maakt. Voor ...
help
Effectieve bladschimmelbeheersing [Presentatie]
Hanse, B. \ 2017
Ook in 2017 was er veel aantasting door bladschimmels. De meeste aantastingen werden veroorzaakt door cercospora en stemphylium. Deze presentatie gaat in op de beheersing van de bladschimmels aan de hand de achtergronden over de bladschimmelbeheersin ...
help
Beheersing van Rhizoctonia wortelrot in suikerbieten \ CSM informatie [Artikel]
Hanse, B. \ 2017
Op een groot deel van het suikerbietenareaal komt rhizoctonia voor. Deze bodemschimmel veroorzaakt wortelrot met dramatische gevolgen voor opbrengst en levering van de suikerbieten. Een groot deel van de schade kan worden beperkt door de inzet van rh ...
help
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Raaijmakers, E. \ Hanse, B. \ Wilting, P. \ 2017
Bij aantasting door insecten is het niet altijd mogelijk om het insect terug te vinden die de schade veroorzaakt. Dit komt doordat de aantasting enkele dagen tot weken na het ontstaan zichtbaar wordt. Dat maakt de juiste diagnose lastig. In dit artik ...
help
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2017
Elk jaar komen de bladschimmels terug en is het nodig om in de gaten te houden dat ze geen schade doen. Daarom is de Nederlandse bladschimmelbeheersing gebaseerd op het waarnemen in de suikerbieten. Opbrengstderving voorkomen is de insteek van de bla ...
help
Een goede start is het halve werk \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Swaaij, N. van \ Hanse, B. \ 2017
De juiste aandacht voor de grondbewerkingen in het voorjaar, op tijd zaaien en goed zaaiwerk zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle teelt van suikerbieten. Een vroege en uniforme opkomst draagt bij aan een hoge suikeropbrengst.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.