help
Dossier Nederland in 2120 [Dossier]
Hattum, T. van \ 2020
Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen. E ...
help
How does a circular economy lead to less greenhouse gas and climate repair? [Video]
Hattum, T. van \ 2020
Tim van Hattum, Program Leader Green Climate Solutions: “Al of us combine our consuming with a tremendous amout of energy. The energy we use is generated mainly by with fossil fuels. Our CO2 emissions have to be reduced drastically. We could make ove ...
help
Wageningen climate solutions : wetenschappers over klimaatverandering : 13 verhalen over onderzoek naar klimaatverandering [Boek]
Boo, Marion de \ Hattum, Tim van \ Gerders, Lenny \ Koelstra, Anja \ Heinen, Priscilla \ Nat, Linda van der \ Wilkinson, Clare \ Groenenboom, Annemieke \ Janse, Inge \ Nieuwenhuizen, Jeroen van de \ Paans, Arjan \ Roskamp, Hanny \ Sikkema, Albert \ Tielens, Joris \ Zijl, Kenneth van \ 2019
help
Programmeringsstudie klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied : programmeringsstudie voor de kennis- en innovatie agenda Landbouw, Water, Voedsel [Boek]
Hattum, Tim van \ Hack, Mirjam \ Veraart, Jeroen \ Verhagen, Jan \ Schaap, Ben \ 2019
help
Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 [Boek]
Baptist, Martin \ Hattum, Tim van \ Reinhard, Stein \ Buuren, Michaël van \ Rooij, Bertram de \ Hu, Xiaolu \ Rooij, Sabine van \ Polman, Nico \ Burg, Sander van den \ Piet, GerJan \ Ysebaert, Tom \ Walles, Brenda \ Veraart, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ Bregman, Bram \ Bos, Bram \ Selnes, Trond \ 2019
Wageningen University & Research heeft dit verhaal geschreven gebaseerd op expertkennis: een toekomstvisie voor Nederland in 2120, waarin natuur en natuurlijke processen een hoofdrol spelen. Een visie die bedoeld is om te inspireren. Het schetst een ...
help
A nature-based future for the Netherlands in 2120 [Boek]
Baptist, Martin \ Hattum, Tim van \ Reinhard, Stein \ Buuren, Michaël van \ Rooij, Bertram de \ Hu, Xiaolu \ Rooij, Sabine van \ Polman, Nico \ Burg, Sander van den \ Piet, GerJan \ Ysebaert, Tom \ Walles, Brenda \ Veraart, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ Bregman, Bram \ Bos, Bram \ Selnes, Trond \ 2019
help
Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn [Boek]
Gerritzen, Marien \ Verkaik, Jan \ Reimert, Henny \ Gunnink, Henk \ Hattum, Theo van \ Jong, Ingrid de \ 2019
help
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Hattum, T. van \ Buuren, M. van \ Sterk, M. \ Bos, B. \ Vertegaal, P. \ Janmaat, R. \ 2019
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
help
Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers : de leerervaringen [Boek]
Veraart, J.A. \ Klostermann, J. \ Sterk, M. \ Janmaat, R. \ Oosterwegel, E. \ Buuren, M. van \ Hattum, T. van \ 2019
Het klimaat verandert en Nederland krijgt steeds vaker te maken met periodes van droogte, hitte en extreme neerslag. Dat is nu al actueel. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, op deze wijze is aanpass ...
help
Ammonia and odour emission from a veal calves housing system with V-shaped manure belt and ‘Groene Vlag’ slatted floor [Boek]
Mosquera, J. \ Hattum, T. van \ Nijeboer, G.M. \ Hol, J.M.G. \ Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ 2019
This report presents the results of measurements performed at one animal facility for veal calves using the control-case approach, to estimate the ammonia and odour emission reduction of a floor (Groene Vlag) combined with a V-shaped manure belt unde ...
help
Metropolitan solutions : droge voeten in een groene stad [Video]
Hattum, T. van \ 2017
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperke ...
help
Groene dromen : VPRO Tegenlicht [Video]
Hattum, R. van \ Meyer Swantee, G. \ 2017
Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Maar wat als er, zoals na de mislukte overname van Unilever, kritiek ontstaat dat een bedri ...
help
Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen [Boek]
Rommers, Jorine \ Jong, Ingrid de \ Houwers, WIm \ Hattum, Theo van \ Greef, Karel de \ 2017
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de pr ...
help
Effect of floor type on the ammonia and odour emission from veal calves housing [Boek]
Mosquera, J. \ Hattum, T. van \ Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ 2017
help
Building with Nature pilot Friese IJsselmeerkust : eindrapportage Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust [Boek]
Wiersma, Ane \ Forzoni, Andrea \ Talens, Renée \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Slobbe, Erik van \ 2017
In de periode 2011 t/m 2017 zijn er op twee locaties voor de Friese IJsselmeerkust experimenten uitgevoerd met zandmotoren. Deze pilots bij Workum en Oudemirdum zijn uitgevoerd in het kader van het Building with Nature programma en zijn bedoeld om ke ...
help
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
help
Beprijzen van water voor de landbouw [Brochure] - Geactualiseerde versie februari 2016
Linderhof, V. \ Snellen, B. \ Schippter, P.N.M. \ Hattum, T. van \ Veraart, J. \ 2016
Deze deltafact behandelt de achtergronden en mogelijkheden om water te beprijzen dat door de landbouw wordt gebruikt voor beregening. De nadruk hierbij ligt op het gebruik van oppervlaktewater en de haalbaarheid om water te beprijzen in tijden van wa ...
help
Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities [Boek]
Hattum, Tim \ Blauw, Maaike \ Bergen Jensen, Marina \ Bruin, Karianne de \ 2016
help
Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust? [Boek]
Wiersma, Ane \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Slobbe, Erik van \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen ...
help
Monitoring van het helingsproces van de navelstrengen van geitenlammeren [Boek]
Verkaik, Jan \ Dixhoorn, Ingrid van \ Gunnink, Henk \ Hattum, Theo van \ Ouweltjes, Wijbrand \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.