help
Quickscan Meerprijs PlanetProof 2018 [Boek]
Hees, E. \ Vliet, J. van \ Leendertse, P. \ 2019
De roep om uitbetaling van een reële meerprijs aan telers voor bovenwettelijke (milieu)prestaties is breed hoorbaar. Niet alleen de telers maar ook verschillende maatschappelijke organisaties bepleiten een beloning van de extra inspanning. Met steun ...
help
Bezoekersonderzoek natuurgebieden Provincie Zeeland 2017 - definitieve rapport [Boek]
Schönknecht, C. \ Hees, A. van \ 2018
Voor u ligt het Bezoekersonderzoek natuurgebieden Provincie Zeeland 2017. Het onderzoek levert een schat aan informatie over de motieven en activiteiten van de bezoekers van de meeste van de onderzochte gebieden, over het profiel van deze bezoekers, ...
help
Naar een mental shift in de gewasbescherming? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hees, E. \ Leendertse, P. \ 2018
Gewasbescherming in Nederland is een onvermijdelijkheid. Vooral de schimmelgevoeligheid in ons vochtige klimaat is beperkend. De plaaginsecten spelen weliswaar een minder grote rol dan in warmere gebieden maar door de komst van allerlei exoten (bijv. ...
help
Fruitteeltkundige evaluatie onderstammen Xenia : 2de productiejaar (2017) [Poster]
Ravesloot, M. \ Steeg, P. van der \ Sluis, B. van der \ Anbergen, R. \ Hees, D. van \ Peeters, J. \ 2017
help
The geopolitics of raw materials for agriculture and food production [Boek]
Weijden, Wouter J. van der \ Hees, Eric \ Bastein, Ton \ Udo de Haes, HeliasA \ 2017
help
Briefadvies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’ [Brief]
Hees, M.A. van \ Bartelse, J.A. \ Graeff, J.J. de \ Hillebrand, R. \ 2017
help
Het veevoerconvenant: kansen, knelpunten en sturend vermogen [Boek]
Rougoor, cARIN \ Hees, Eric \ Schans, Frits van der \ 2016
help
Fruitteeltkundige evaluatie onderstammen Xenia® : 1ste productiejaar (2016) [Poster]
Ravesloot, M. \ Peeters, J. \ Anbergen, R. \ Hees, D. van \ Steeg, P. van der \ Sluis, B. van der \ 2016
help
Supermarkt aan zet voor duurzame gewasbescherming [Boek]
Hees, E. \ Leendertse, P. \ Leendertse, E. \ 2016
Op verzoek van Greenpeace heeft CLM een analyse gemaakt of en hoe de verduurzaming van gewasbescherming een sprong voorwaarts kan maken. Zo’n sprong is mogelijk wanneer de supermarkten de telers daarbij ondersteunen.
help
Decentrale organische restroomverwerking : re-organise [Boek]
Schrik, Y. \ Akker, J. van den \ Mulder, M. \ Lange, K. van \ Hees, M. van \ Oskam, I. \ Kasteren, H. van \ 2016
Wat zijn de mogelijkheden van het decentraal verwerken van organische reststromen? En wat levert dit op? Deze vragen staan centraal in het project RE-ORGANISE, geleid door de Hogeschool van Amsterdam. Ter voorbereiding onderzocht RE-ORGANISE wat er t ...
help
GLAMUR case-study report: the comparison of three Dutch pork cases (tasks 3.5) [Boek]
Oostindie, H. \ Horlings, I. \ Broekhuizen, R. van \ Hees, E. \ [2015]
This report presents the case study results of local-global pork chain performances in The Netherlands. As part of Work Package 3, this case study was carried out in cooperation with our Italian GLAMUR partner. In this study three chains are compared ...
help
Succes en falen van regionale projecten van agrarische ondernemers in de Biobased Economy [Boek]
Hees, E. \ Elbersen, W. \ Quist-Wessel, F. \ Vlaar, L. \ 2014
Voor u ligt een rapport over regionale initiatieven in Nederland in de Biobased Economy, over hun betekenis en over hun succes- en faalfactoren. De vraag was met name wat in de praktijk de knelpunten blijken te zijn voor de realisering van deze initi ...
help
Klimaatbestendig waterlandschap in wording : nawoord [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Dekker, J.N.M. \ Duel, H. \ Hees, I. van \ Zwart, IJ. \ 2014
Het Markermeer staat model voor de wijze waarop we in Nederland ons landschap beïnvloeden, en zelfs (her) scheppen: van een estuarien getijdengebied met een brakke lagune, naar een groot zoetwatermeer en nu op weg naar een 'robuust en veerkrachtig' s ...
help
Wit goud met behoud van schoon grondwater [Boek]
Hees, E. \ Hamont, J. van \ Leendertse, P. \ 2014
In Limburg wordt op grote schaal asperge geteeld. Ongeveer 375 bedrijven telen op 1750 ha. Veel pesticiden worden ook gebruikt. In 2008 (meest recente gegevens) was dat 14.000 kg, waarvan eenderde herbiciden. Die breken nauwelijks af, worden niet vas ...
help
Locatie-inventarisatie wellen geeft nieuwe pipinginzichten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hees, W. van \ Hendriks, M.A.B. \ Damen, P.J.M. \ 2013
Locatie-inventarisatie van wellen heeft nieuwe pipinginzichten gegeven. Een van de conclusies: doelgerichter terreinlaboratoriumonderzoek gecombineerd met uitgebreider geohydrologisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd voor selectie, ontwikkeling ...
help
Voedsel, grondstoffen en geopolitiek : rapportage aan het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving [Boek]
Hees, E. \ 2013
Het geopolitieke vraagstuk van de grondstoffen staat inmiddels op veel politieke agenda's, ook in de EU en Nederland, maar is bijna volledig gerelateerd aan grondstoffen voor de industrie, vooral de defensie- en technologische industrie. Er is alle a ...
help
Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage [Boek]
Hees, E. \ Vlaar, L. \ Leendertse, P. \ Zande, J. van de \ Hora, K. \ Hoekstra, M. \ Lagerwerf, M. \ Aasman, B. \ Pijnenburg, H. \ 2013
De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit in ...
help
The Process to Progress (up)date in crop protection research : samenvattingen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Keidel, H. \ Smant, G. \ Helder, H. \ Goverse, A. \ Bakker, J. \ Leeuwen, G. van \ Hees, E. \ Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Boshoven, J.C. \ Bolton, M. D. \ Thomma, B.P.H.J. \ Schoina, C. \ Bouwmeester, K. \ Govers, F. \ Ronde, D. de \ Agtmaal, M. van \ Hundscheid, M. \ Straathof, A. \ Boer, W. de \ Damme, M. van \ Faina, L. \ Thomma, B. \ Heijting, S. \ Kempenaar, C. \ Hanse, B. \ Buurma, J. \ Beekman, V. \ Velzen, D. van \ Luit, J. van der \ Monster, V. \ Berg, E. van den \ 2013
Verlsag van de KNPV-najaarsbijeenkomst 2013 met samenvattingen van de volgende sessies: Het grootste succes van... Gera van Os; Aaltjes, meer dan alleen schadelijk; Nieuwe inzichten in de functies van speekeseleiwitten van plant-parasitaire aaltjes, ...
help
Van mestbeleid naar bemestingsbeleid : relaas van een ontdekkingsreis [Boek]
Hees, E.M. \ Rougoor, C.W. \ Schans, F.C. van der \ Weijden, W.J. van der \ 2012
Nederland staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk mestbeleid. Vanaf 2014 zal het Vijfde Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn in werking treden en tot die tijd denken alle betrokkenen diep na over het nieuwe mestbeleid. He ...
help
Emissie broeikasgassen vanuit RWZI's [Boek]
Voorthuizen, E. van \ Hees, M. van \ Milosevic-Bilic, M. \ 2012
Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek op rwzi Kralingseveer naar de emissie van lachgas (een sterk broeikasgas) vanuit rioolwaterzuiveringen, alsmede naar de vorming van dit gas tijdens de procesvoering. Het doel was het inschatte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.