help
Het waterschap in netwerken \ Water governance [Artikel]
Steen, M. van der \ Heijer, I. den \ 2019
Waterschappen zijn functionele overheden met een goed afgebakende taak. Ze nemen beslissingen en voeren projecten uit rond water, waterveiligheid, kwaliteit, over het watersysteem en over de zuivering van afvalwater. Vanuit die context zijn waterscha ...
help
Datareport Kustgenese 2.0. [Boek]
Werf, J. van der \ Álvarez Antolínez, J.A. \ Brakenhoff, L. \ Gawehn, M. \ Heijer, K. den \ Looff, H. de \ Maarsseveen, M. van \ Meijer-Holzhauer, H. \ Mol, J.-W. \ Pearson, S. \ Prooijen, B. van \ Santinelli, G. \ Schipper, C. \ Tissier, M. \ Tonnon, P.K. \ Vet, L. de \ Vermaas, T. \ Wilmink, R. \ Wit, F. de \ 2019
Rijkswaterstaat, Deltares en de partners van het STW SEAWAD onderzoeksproject, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, ontwikkelen in het programma Kustgenese 2.0 (KG2) kennis van het Nederlandse kustsysteem. Een b ...
help
Hepatitis A-uitbraak op een zorgboerderij \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Verhaegh-Haasnoot, A. \ Bongartz, M. \ Heijer, C.D.J. den \ 2018
In juni 2017 was er in Limburg een uitbraak van hepatitis A onder cliënten met een verstandelijke beperking van een zorgboerderij. De uitbraak speelde in 2 GGD-regio’s op het moment dat er een landelijk tekort was aan hepatitis A-vaccin en laat zien ...
help
Monitoring pilot Houtribdijk [Boek]
Penning, Ellis \ Bijlsma, Penning \ Heijer, Kees den \ Lange, Marieke de \ Vuik, Marieke de \ 2018
Voor een deel van de Houtribdijk is een pilot zandstrand gerealiseerd met als doel om kennis, en toets- en ontwerptools te ontwikkelen, die kunnen bijdragen aan het sneller en beter onderbouwd realiseren van zandige versterkingswerken voor de grotere ...
help
Netinnovatie Kottervisserij [Boek]
Marlen, B. van \ Molenaar, P. \ Bol, R. \ Dammers, M. \ Groeneveld, K. \ Machiels, M.A.M. \ Heijer, W.M. den \ 2016
Als reactie op de aanlandplicht heeft de kottersector via de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) het initiatief opgepakt om de selectiviteit van de vistuigen te verhogen om zo weinig mogelijk discards te vangen en aan te landen. Na een ontwerpfas ...
help
The state of the coast = Toestand van de kust : case study: Wadden islands [Boek]
Giardino, Alessio \ Santinelli, Giorgio \ Heijer, Kees den \ 2015
In this study, the morphodynamic development of the coastline of the Wadden islands has been assessed using an indicator approach. The scope of this analysis is to derive useful information by looking at past morphological changes (natural and anthro ...
help
Van foto naar film : modern doelmatig waterkeren : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heijer, F. den \ 2014
De recente Deltabeslissing waterveiligheid met de nieuwe normering biedt meer flexibiliteit in waterkeringbeheer dan het oude normenstelsel. De zorgplichtige biedt gelegenheid om de ervaring en inspectie van de waterkeringbeheerder sterker te verbind ...
help
(Proef)diergebruik in het grijze voortgezet onderwijs : een oriënterende studie naar het gebruik van levende gewervelde dieren in biologielessen van het grijze voortgezet onderwijs [Studentenverslag]
Doekes, H. \ Zwaan, I. \ 2013
In welke mate worden (proef)dieren ingezet tijdens biologielessen in het grijze voortgezet onderwijs en wat zijn de beweegredenen en kennis van de docenten met betrekking tot het inzetten van deze dieren? Wat zijn de relaties tussen het (proef)dierge ...
help
The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction [Proefschrift]
Heijer, C. den \ 2013
Coastal areas have traditionally been an attractive place for people to live, but if these areas are low-lying, they are also prone to flooding. In the Netherlands, half of the population lives in coastal areas below mean sea level. Dunes are the pri ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
Alternatieve benadering voor maatgevende waterstanden Nederlandse kust \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ledden, M. van \ Jong, M. de \ Heijer, K. den \ Gelder, P. van \ 2012
Het stormseizoen is weer begonnen in Nederland. De duinen en dijken langs de Nederlandse kust kunnen in deze periode zwaar belast worden door een combinatie van hoge stormvloed en zware golven. Op dit moment worden deze waterkeringen getoetst en ontw ...
help
Eenduidigheid in berekening van nazorgkosten : rekenmodel nazorgkosten klaar voor gebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boer, R.C.B. de \ Martens, J.M.P. \ Heijer, R.P. \ 2010
Door de ontwikkeling van multifunctioneel naar functiegericht saneren is de nazorgopgave voor bodemsanering toegenomen. Nazorgverplichtingen maken veelal een groot deel uit van de totale saneringskosten, omdat nazorgactiviteiten langjarig dienen plaa ...
help
Artikel 12 Wildlife [Poster]
Heijer, M. den \ 2010
Tegenwoordig wordt er bij ecologisch en biologisch veldonderzoek al meer gebruik gemaakt van (non)invasieve onderzoeksmethoden variërend van bijvoorbeeld het vangen, merken, verdoven, inbrengen van een zender tot het afnemen van bloed bij dieren. De ...
help
Green & the city : verslag xpeditie verkenning naar nieuwe economische dragers voor de groene ruimte [Boek]
Heijer, I. den \ Provincie Zuid-Holland \ 2010
Green & the City is een verkenning naar nieuwe economische dragers voor de groene ruimte. In het project staat het versterken van de stad-land relatie centraal en de economische potenties van deze relatie. Door het duidelijk identificeren, uitdragen ...
help
Verantwoord diergebruik in veldonderzoek [Boek]
Heijer, M. den \ Berghuis, M. \ Wijk, B. van \ [2010]
Tegenwoordig wordt er bij ecologisch en biologisch veldonderzoek steeds meer gebruik gemaakt van (non)invasieve onderzoeksmethoden variërend van bijvoorbeeld het vangen, merken, verdoven, inbrengen van een zender tot het afnemen van bloed bij dieren. ...
help
Tussenrapportage Artikel 12 Wildlife [Boek]
Heijer, M. den \ 2009
In maart 2009 is het KIGO project Artikel 12 Wildlife van start gegaan. Dit project is onderdeel van het GKC programma ‘Welzijn van dieren’. Aanleiding voor dit project is dat in toenemende mate bij ecologisch en biologisch veldonderzoek gebruik gema ...
help
EUREKA structureert implementatie van nieuwe onderzoekstechnieken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Enden, B. van der \ Stuut, R. \ Heijer, R.P. \ 2009
Binnen het bodemonderzoek zijn nieuwe onderzoekstechnieken ter beschikking gekomen. De kunst is om deze technieken op de juiste wijze in te zetten. Het project EUREKA moet daar een belangrijke stimulans in gaan geven
help
Geofysisch bodemonderzoek: wat heb je eraan? : gebruikersinformatienu op bodemrichtlijn.nl \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]Bijbehorende website
Heijer, R.P. \ 2009
Geofysische onderzoekstechnieken zijn niet nieuw. Voor milieu-hygiënisch bodemonderzoek worden ze echter mondjesmaat toegediend. Dat is jammer omdat ze veel te bieden hebben. De aanpak van een bodemonderzoek wordt met deze technieken anders. De nieuw ...
help
Allerheiligenvloed 2006 : achtergrondverslag van de stormvloed van 1 november 2006 [Boek]
Heijer, F. den \ 2007
Op 31 oktober en 1 november 2006 trok een zware storm over ons land, met hoge waterstanden langs de kust als gevolg. Van de stormvloed, de Allerheiligenvloed 2006, is door de SVSD een stormvloedflits en stormvloedrapportage gemaakt waarin in detail v ...
help
Thema Machines in de stad \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
Smit M. \ Heijer, A. den \ Tan, E. \ Hoeven, F. van der \ 2006
De stad als aanjager van economische en planologische processen. Door de aanwezigheid van grote ondernemingen als: ziekenhuis, universiteit of luchthaven. Voor deze grote clusters die een wezenlijk onderdeel vormen van de stadseconomie en stadsidenti ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.