Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Heijkoop
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nog meer energie uit afvalwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Heijkoop, D. \ Visser, A. \ Efferen, L. van \ 2015
Een energiefabriek: dat is een afvalwaterzuivering die zoveel energie produceert dat ze er minimaal zelf helemaal op kan draaien. Daarvan komen er steeds meer. Het streven naar energiefabrieken heeft de vernieuwing van het proces van gisting van rioo ...
help
Nut en noodzaak van slibonderzoek \ H2O online [Artikel]
Heijkoop, D. \ Koornneef, E. \ Roeleveld, P. \ 2015
In de afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren de aandacht verschoven van de waterlijn naar de sliblijn. Dit artikel betoogt dat toegepast labonderzoek, en de juiste vertaling van de resultaten naar maatregelen en businesscases, veel problemen kan v ...
help
Geur op rwzi's : inventarisatie geuremissie bij nieuwe onderdelen [Boek]
Berkhof, D. \ Heijkoop, D. \ 2013
Voor rwzi’s in Nederland is geur een belangrijk aandachtspunt. Om de geuremissie goed in te kunnen schatten is er een gestandaardiseerde methode vastgelegd op basis van een bedrijfstakonderzoek1 . Dit onderzoek is uitgevoerd in 1994 en sindsdien hebb ...
help
Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel : evaluatie en verificatie technische en economische haalbaarheid [Boek]
Luimes, P. \ Giesen, A. \ Heijkoop, D. \ Hooiveld, B. \ Eekert, M. van \ Woudstra, T. \ Oosting, K. \ Hammenga, A. \ 2013
Doel van dit project is het op laboratorium en pilotschaal onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een innovatief proces voor de verwijdering van ammonium uit rejectiewater en urine. Dit proces is gebaseerd op het verwijderen va ...
help
Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen : sturing op energietarieven [Boek]
Dijk, E.J.H. van \ Bentem, A.G.N. van \ Heijkoop, N.W. \ 2013
Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om de energiekosten op rwzi's te verlagen, vooral door het kosteneffectiever inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater, met name in de nachtelijke uren. Hierdoor kan een ...
help
Het watersysteem als elektriciteitsbuffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkoop, D. \ Malda, W. \ Beukema, P. \ 2011
Elektriciteit wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook uit windkracht en zonlicht. Energievragers (huishoudens, bedrijven) nemen deze elektrische energie af via het elektriciteitsnet. Deze vraag naar elektriciteit is variab ...
help
Effluentpolishing met algentechnologie - Deelstudierapporten [Boek]
Uijterlinde, C.A. \ Heijkoop, N.W. \ 2011
Een zuiveringstechnologie op basis van algenkweek kan aan deze voorwaarden voldoen, is mogelijk veelbelovend voor vergaande verwijdering van N en P uit afvalwater en levert potentieel een grote kostenbesparing op. Er is echter geen ervaring met deze ...
help
Energiekosten omlaag door sturing en slim contract : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Heijden, E. van der \ Stapel, W. \ Heijkoop, D. \ 2011
In de afvalwaterketen wordt veel energie gebruikt bij het transport en de zuivering van afvalwater. Vooral het zuiveren van afvalwater kost veel energie in de vorm van gas, olie, diesel en elektriciteit. Het aandeel van elektrische energie is daarvan ...
help
Effluentpolishing met algentechnologie [Boek]
Uijterlinde, C.A. \ Heijkoop, N.W. \ 2010
Tussenrapportage met de eerste resultaten van het project ‘Effluentpolishing met algentechnologie'. Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van vergaande nutriëntenverwijdering uit effluent door algen, onder Nederlandse omstan ...
help
Polderanalyse: de schakel tussen beleid en beheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hollanders, P. \ Heijkoop, D. \ Kooiman, S. \ 2009
Een maatregel in het watersysteem, bijvoorbeeld een aanpassing van de gemaalcapaciteit of de aanleg van berging, is vaak gebaseerd op modelberekeningen. Aan de gebruikte modellen liggen aannames ten grondslag, bijvoorbeeld over hoeveelheden inlaatwat ...
help
Oriënteringsonderzoek variabel stuwen Maas [Boek]
Heijkoop, N.W. \ Wils, R.A. \ Kerk, A.J.C. van de \ 2008
Bij laag water op de Maas weegt Rijkswaterstaat Limburg als beheerder zo goed mogelijk de verschillende belangen af. Daarvoor ontwikkelde zij ondermeer beleid en draaiboeken, en zijn verschillende onderzoeken verricht om verdere verbeteringsvoorstell ...
help
Vollenhoven en Hendrik van Lunteren : de vondst van drie onbekende kaarten \ Historische woonsteden & tuinen : tijdschrift van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België en van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen en de Nederlandse Kastelenstichting [Artikel]
Groningen, C. van \ Heijkoop, F. \ 2007
help
Vollenhoven. Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Groningen, C. van \ Heijkoop, F. \ 2007
help
Natuurvriendelijke oevers in sierteeltcentrum Boskoop : verslaglegging 2000-2004 [Boek]
Schuring, W. \ Dekker, K. \ Heijkoop, L. \ Leijden, J. van \ Valk, M. van der \ Zijden, A. van der \ 2005
Bedrijfstechnische, economische en ecologische aspecten bepalen het succes van de natuurvriendelijke oevers. De vegetatie heeft zich goed ontwikkeld en gaf geen extra onkruiddruk op het naastgelegen perceel. Een toename van het aantal muskusratten is ...
help
Natuurvriendelijke oevers in Boskoop en omgeving \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Schuring, W. \ Heijkoop, L. \ Zijden, A. van der \ 2005
Boomkwekers uit Boskoop wilden de natuur op hun percelen meer kansen geven. Zij experimenteerden samen met PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) op vierhonderdvijftig meter oever met vijftien verschillende inrichtingen. De ingezaaide en ingeplant ...
help
Realisatie van ruimtelijke bestemmingen vergt integraal grondbeleid : opschoning van politiek-historisch belaste dossiers? [Grondproblematiek en -politiek] \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Heijkoop, J. \ 2000
Auteur pleit voor een herbezinning op de wijze waarop in Nederland ruimtelijke bestemmingen worden gerealiseerd
help
Libellen en planten langs natuurvriendelijke oevers in Gouda \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Heijkoop, W. \ Sparrius, L.B. \ Revert, W. \ 1997
Natuurvriendelijke oevers in de stad, wat levert dat nu op. Dat was een vraag die de stadsecooog van de gemeente Gouda regelmatig moest beantwoorden. ln de literatuur kan echter geen antwoord op deze vraag worden gevonden. Het veldwerk heeft van 2000 ...
help
Plan Blauwe Netwerk reguleert randstedelijke recreatie : verbetering vaarroutes in Groene Hart \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Heijkoop, J. \ Meyer, S. \ 1996
help
Resultaten vijf jaar onderzoek : belangrijke bron voor beleidsinformatie \ Woningraad : maandblad van de Nationale Woningraad [Artikel]
Heijkoop, A. \ 1988
De belangrijkste uitkomsten van het NWR-onderzoek naar huurprijzen, huursamenstelling en huurachterstanden
help
Natuur- en landschapsbehoud Alblasserwaard-Vijfheerenlanden : en de melkveehouderij dan? [Studentenverslag]
Heijkoop, J. \ Erasmus Universiteit \ 1981
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.