help
Levende gist in vleesveerantsoenen : Voerwijzer \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Heijmans, T. \ 2018
Aan de hand van praktijkcases schrijven verschillende voeradviseurs van Aveve (B.) en Agrifi rm (Nl.) over rantsoenberekeningen in de vleesveehouderij. Deze editie beschrijft Toine Heijmans van Agrifi rm de rol van gist in het rantsoen.
help
Aandacht voor natuur bij verbreding A12 Ede - Grijsoord [Brochure]
Heijmans, J.-W. \ 2014
Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de regio. Hiervoor verbreedt Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord.
help
Plantaardig, dieronvriendelijk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Westendorp, S. \ Heijmans, J. \ 2012
Hoewel vergiftiging door (gedroogde) planten bij pluimvee nauwelijks voorkomt, zijn er wel enkele voor pluimvee riskante soorten.
help
Nitraatrichtlijn : op weg naar het laatste actieprogramma? [Presentatie]
Heijmans, M. \ 2012
Powerpointpresentatie van de informatiedag Masterplan Mineralenmanagement op 28-11-2012.
help
'Plant-aardig' maar 'kip-onvriendelijk' : giftige planten : giftige planten kunnen kippenleven vergallen \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Westendorp, S. \ Heijmans, J. \ 2012
Naar aanleiding van de bekende toxiciteit van Jacobskruiskruid voor onder meer paard, rund en schaap, kwam de vraag op of ook pluimvee gevoelig is voor deze plant. En zijn er ook andere giftige planten waar we bij kippen en ander gevogelte rekening m ...
help
Pluimveedierenarts Jos Heijmans: aandacht voor te hoge NCD-titers bij vleeskuikens \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Heijmans, J. \ 2011
Voor alle bedrijfspluimvee in Nederland geldt een vaccinatieplicht voor NCD. Daarnaast is het verplicht het effect van de vaccinatie te laten controleren door bepaling van de HAR-NCD-titer. Uit de analyse van de titers bij vleeskuikens blijkt dat er ...
help
Leg en vlees getroffen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Boelm, G.J. \ Heijmans, J. \ 2011
Het aantal infectieuze laryngotracheitis (ILT) besmettingen blijft toenemen. Gezamenlijk optrekken van leg- en vleeskuikensector lijkt noodzakelijk.
help
Kwaliteit inzending is de basis : sectieonderzoek bij pluimvee \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Heijmans, J. \ Molenaar, R.J. \ 2011
Als u of uw dierenarts ziekte bij uw kippen vermoedt, is het stellen van een juiste diagnose onmisbaar om tot een gerichte aanpak te komen. Secties waarbij selectief monsters genomen worden voor vervolgonderzoek, vormen hierbij een belangrijk hulpmid ...
help
Coryza- en Salmonella Gallinarum-uitbraken in 2009 \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Heijmans, J. \ Molenaar, R. \ 2010
In de tweede helft van 2009 raakten achttien legbedrijven besmet met Coryza en elf met Salmonella Gallinarum. Naar aanleiding van deze uitbraken werd er een ophokplicht ingesteld voor bedrijven binnen drie kilometer van een besmet bedrijf. Daarnaast ...
help
Monitoring IB-serotypen levert nuttige informatie op \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Heijmans, J. \ 2010
Drs. Jos Heijmans, pluimveedierenarts over monitoring van IB-serotypen en wat dat betekent voor pluimveehouders.
help
Nieuwe verteringsproblemen bij vleeskuikens en vleeskalkoenen? \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bruijn, N. de \ Heijmans, J. \ 2010
Verteringsproblemen vormen al jarenlang een belangrijk probleem in de vleeskuikensector, maar meestal zijn deze met adequate behandeling goed te verhelpen. Momenteel heeft een deel van de behandelingen echter niet het beoogde effect en houden de prob ...
help
Population and systems ecology II: ecology of communities, ecosystems and landscapes [Collegedictaat]
Berendse, F. \ Heijmans, M.M.P.D. \ Ruijven, J. van \ 2009-2010
This reader contains subjects like: life on earth, ecological processes at global level, biotic communities, ecosystems, long-term changes in ecosystems, landscapes: their formation and structure, spatial relationships and processes, human influence, ...
help
Darmproblemen bij kalkoenen door coccidiose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Gruys, E. \ Heijmans, M.W.G.H. \ Janssen, B. \ Kuijpers, S. \ Potten, L. \ Stroom-Kruyswijk, J.H. van der \ Vereecken, M. \ Vriens, R.F.L.M. \ 2009
help
State of the art review on climate change impacts on natural ecosystems and adaptation [Boek]
Heijmans, M.M.P.D. \ Berendse, F. \ 2009
Klimaatverandering is onvermijdbaar geworden en Nederland is dan ook begonnen met het aanpassen van de watersystemen en de kustverdediging om de kwetsbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verminderen. Deze adaptatiestrategieën om Nederland k ...
help
Nieuwe ziekten uit de oude doos \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Heijmans, M. \ 2009
Vlekziekte, blackhead, cholera, worminfecties, Salmonella gallinarum, botulisme: het zijn 'gouden tijden' voor de pluimveedierenarts. Allerlei ziekten die we al bijna waren vergeten en alleen nog maar uit de handboeken kenden, duiken namelijk steeds ...
help
In search of tranquilidad : a research on household livelihood security in the Northern Bolivian Amazon [Studentenverslag]
Weert, S. \ 2009
help
Mestmonsters voor Brachyspira-onderzoek \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Heijmans, J. \ 2009
De bacterie Brachyspira is de veroorzaker van Aviaire Intestinale Spirochaetose (AIS). Hierbij is sprake van een (chronische) darmontsteking met als gevolg een verminderde opname van voedingsstoffen en daardoor tekorten en weerstandsvermindering. De ...
help
Kipsignalen : praktijkgids voor diergericht pluimvee houden [Boek] - 1e dr
Bestman, M. \ Ruis, M. \ Heijmans, J. \ Middelkoop, K. van \ cop. 2009
Goed management begint met het oppikken van signalen in de praktijk. Voor pluimveehouders betekent dit alert zijn in de stal en kijken en luisteren naar dieren, aandacht voor hun gedrag, als groep en individueel. Dit levert veel informatie op over ge ...
help
Leghennen van de fokkerij tot het ei \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Heijmans, M. \ Stokvis, B. \ 2008
In dit 2e artikel van een serie van 2 wordt besproken hoe de legkip tot stand komt op fokbedrijven en hoe de leghen vervolgens wordt opgefokt
help
Leghennen: een dynamische sector \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Heijmans, M. \ Bruijn, N. de \ 2008
In dit 1e deel van een serie van 2, waarin een overzicht van de Nederlandse legsector wordt gegeven, wordt ook het probleem van chronische darmontsteking bij leghennen besproken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.