help
Verkenning van de haalbaarheid : bedrijfsoverdracht (deel 4) \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Karelse, A. \ Heins, D. \ 2020
Een bedrijf overdragen is voor elk bedrijf anders. Wat overal telt: de winstgevendheid moet goed zijn om plotseling twee directeuren te kunnen betalen. Nog belangrijker is hoe ze gaan samenwerken, want iedereen is anders. In deze aflevering: de verke ...
help
De juiste overnamesom : Waardebepaling van het bedrijf \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Karelse, A. \ Heins, D. \ 2020
Of het nu gaat om bedrijfsopvolging in de familie, verkoop van het bedrijf of overdracht aan een werknemer, uiteindelijk komt het onderwerp waardebepaling aan bod. Het bepalen van de waarde van het bedrijf is nodig om de juiste overnamesom te kunnen ...
help
Goed vastleggen : Bedrijfsoverdracht : Aktes en overeenkomsten \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Kareise, A. \ Heins, D. \ 2020
In het proces van bedrijfsoverdracht spelen ook de juridische aspecten een belangrijke rol. De rechtsvorm bepaalt mede welke aktes en overeenkomsten moeten worden opgesteld. Het is echter vooral belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken over ...
help
Een stap met langdurige gevolgen : Financiering van de bedrijfsovername \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Kareise, A. \ Heins, D. \ 2020
Een belangrijk punt in de bedrijfsovername is de financiering. De meeste opvolgers hebben niet de middelen om de overnamesom zelf te financieren. Dan komen externe financiers in beeld, zoals banken, leasemaatschappijen of familieleden. In dit artikel ...
help
Nieuwe bezems vegen schoon, toch? : Bedrijfsoverdracht, aan de slag \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Karelse, A. \ Heins, D. \ 2020
Wat verandert er in de praktijk van alledag als de overname juridisch is geregeld? Als het goed is, denk je vanaf de eerste stappen in het proces van bedrijfsoverdracht al na over deze onderwerpen, die we in deze tekst zullen benoemen. Nu worden ze i ...
help
Werknemer kost € 30,- tot € 50,- per uur : arbeidsbenutting heeft grote invloed \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2019
Uit het bedrijfsvergelijkende onderzoek CUMELA Kompas Analyse blijkt dat goede en betrokken medewerkers, voldoende marge en de productiviteit belangrijker zijn voor een goed rendement dan de kostprijs van uw arbeidskrachten. Toch is het belangrijk om ...
help
Inzet machines bepaalt rendement : bruto marge en machinekosten per fte spelen een hoofdrol : ondernemen met cumela \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2018
Goed draaiende agrarische loonbedrijven behalen een bedrijfseconomisch resultaat van ruim acht procent. Dit terwijl een gemiddeld agrarisch loonbedrijf niet verder komt dan een resultaat van minus 0,4 procent. Waar komen de verschillen vandaan en hoe ...
help
Onderzoek migratieperioden van de ruige dwergvleermuis in Nederland [Boek]
Heins, R. \ Bouwman, M. \ 2018
De Houtribdijk wordt tijdens het voor- en najaar door de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) gebruikt als migratieroute. De Houtribdijk voldoet inmiddels niet meer aan veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om ...
help
Omzet per fte bepaalt rendement : kosten arbeid en machines maakt geen verschil \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2017
Goed draaiende grondverzetbedrijven halen een bedrijfseconomische winst die boven de tien procent ligt. Daar staat tegenover dat het gemiddelde resultaat met 2,6 procent winst mager is. Waar komen de verschillen vandaan en hoe maak je de stap naar go ...
help
Cumelasector 2001-2014 : een gezonde groei : bedrijfseconomische ontwikkelingen in de cumelasector 2001-2014 \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2017
Als we kijken naar de financiële positie van cumelabedrijven over de periode 2001-2014 zien we een aantal ontwikkelingen. Een gezonde groei, een toenemend eigen vermogen, behoud van liquiditeit en een toename van investeringen in onroerend goed zijn ...
help
Goed bestuur : haal externe adviseurs binnen : goed bestuur op familiebedrijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2016
Laat iemand meekijken. Dat was een belangrijke conclusie van de bijeenkomst ‘Goed bestuur op familiebedrijven’ die CUMELA Nederland organiseerde met Hogeschool Windesheim. Een externe adviseur kan meepraten en meedenken over de langetermijnplannen, d ...
help
Bedrijfseconomische ontwikkelingen : een sector die groeit! \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ Stok, T. van der \ 2016
De cumelabedrijven zijn de afgelopen veertien jaar fors gegroeid en efficiënter georganiseerd. Dat blijkt uit een analyse van de bedrijfseconomische boekhouding over de periode 2001 tot 2014. Opvallend is de betere arbeidsbenutting en een omzet die j ...
help
De aanpak van faunavraagstukken bij Staatsbosbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rijks, M. \ Meeuwissen, T. \ Heins, M. \ 2014
Dieren worden vaak ingezet als onderdeel van het natuurbeheer, maar er kan veel meer. De tijd dat inhoudelijk goed doorwrochte ecologische visies op fauna automatisch op een brede maatschappelijke steun kunnen rekenen is voorbij. Staatsbosbeheer kies ...
help
Rendement verdwijnt door duurdere diesel : analyse resultaten toont effect van niet doorbelasten van stijging brandstofprijzen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2013
In vijf jaar tijd is het bedrijfsresultaat van de cumelasector gedaald van 3,0 procent positief naar 1,8 procent negatief. Uit een analyse blijkt dat dit verlies feitelijk maar aan één probleem is toe te schrijven: de enorm gestegen brandstofkosten. ...
help
Verdere daling rendement : slechtere arbeidsbenutting en stijging brandstofkosten drukken resultaten van cumelabedrijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2013
Opnieuw een teleurstellend jaar voor de cumelasector. Dit blijkt na verwerking van de resultaten van 130 bedrijven over het jaar 2012. De gemiddelde omzet per bedrijf bleef gelijk, maar door stijgende kosten voor arbeid en dieselbrandstof werd het re ...
help
Inspelen op veranderende omstandigheden : gemengde bedrijven lopen voorop bij de resultaten over 2011 \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Heins, D. \ 2012
Een hogere omzet, betere arbeidsbenutting en hogere machinekosten door gestegen brandstofprijzen kenmerken het jaar 2011 voor de cumelabedrijven. Het gevolg zijn iets betere resultaten dan in 2010. Als geheel is het resultaat echter nog onvoldoende. ...
help
Crossbreeding of dairy cattle [Presentatie]
Hansen, L. \ Heins, B. \ Hazel, A. \ [2008]
In juni 2008 heeft professor Les Hansen op twee plaatsen in Nederland een lezing gegeven over kruisingen bij melkvee. Les Hansen is verbonden aan de Universiteit van Minnesota en hij verwerkt de resultaten van de kruisingsproeven bij melkvee in het m ...
help
Ondernemen is topsport : CUMELA Jongerendagen 2008 \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ Heins, D. \ 2008
Verslag van de CUMELA Jongerendagen 2008, die twee dagen duurde
help
Ondernemers opgelet! : valkuilen, opletpunten en misverstanden \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Heins, D. \ 2007
Bedrijfsadviseurs valt op dat bedrijven vaak dezelfde fout maken. Een aantal fouten wordt besproken: sommige daarvan zijn eenvoudig te verhelpen, andere vergen grotere aanpassingen
help
De ideale werkbon bestaat niet : de optimale werkwijze bepaalt u zelf \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Heins, D. \ 2006
Voor een goede bedrijfsadministratie is een werkbon onmisbaar. Hoe moet een goede werkbon er uit zien en hoe verwerk je die? Voor iedere ondernemer ziet dat er weer anders uit. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden worden enkele belangrijke punt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.