Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 219

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Helm
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Spatio‐temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring \ Addiction / Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs [Artikel]
González-Mariño, I. \ Baz-Lomba, J.A. \ Alygizakis, N.A. \ Andrés-Costa, M.E. \ Bade, R. \ Barron, L.P. \ Been, F. \ Berset, J.-D. \ Bijlsma, L. \ Bodík, I. \ Brenner, A. \ Brock, A.L. \ Burgard, D.A. \ Castrignanò, E. \ Christophoridis, C.E. \ Covaci, A. \ Voogt, P. de \ Devault, D.A. \ Dias, M.J. \ Emke, E. \ Fatta-Kassinos, D. \ Fedorova, G. \ Fytianos, K. \ Gerber, C. \ Grabic, R. \ Grüner, S. \ Gunnar, T. \ Hapeshi, E. \ Heath, E. \ Helm, B. \ Hernández, F. \ Kankaanpaa, A. \ Karolak, S. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Krizman-Matasic, I. \ Yin Lai, F. \ Lechowicz, W. \ Lopes, A. \ López de Alda, M. \ López-García, E. \ Löve, A.S.C. \ Mastroianni, N. \ McEneff, G.L. \ Montes, R. \ Munro, K. \ Nefau, T. \ Oberacher, H. \ O'Brien, J.W. \ Olafsdottir, K. \ Picó, Y. \ Plósz, B.G. \ Polesel, F. \ Postigo, C. \ Benito Quintana, J. \ Ramin, P. \ Reid, M.J. \ Rice, J. \ Rodil, R. \ Senta, I. \ Simões, S.M. \ Sremacki, M.M. \ Styszko, K. \ Terzic, S. \ Thomaidis, N.S. \ Thomas, K.V. \ Tscharke, B.J. \ Nuijs, A.L.N. van \ Yargeau, V. \ Zuccato, E. \ Castiglioni, S. \ Ort, C. \ 2020
The analysis of wastewater to quantify drug loads provides near real‐time drug use estimates that globally correspond to prevalence and seizure data.
help
Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen [Boek]
Burg, W. ter \ Biesebeek, J.D. te \ Esburg, A.L.N. van \ Helm, J.J. van der \ Rietveld, A.G. \ 2017
help
Energiebesparing met LED belichting in gerbera : resultaten van 1ste jaar LED onderzoek [Boek]
García, Nieves \ Weerheim, Kees \ Helm, Frank van der \ Kempkes, Frank \ Visser, Pieter de \ Groot, Marco \ 2016
In de winter van 2013-2014 is met financiering door Kas als Energiebron bij Wageningen UR Glastuinbouw teeltonderzoek gedaan naar mogelijkheden energie te besparen in de teelt van gerbera, cv Kimsey. Onderzocht is de bijdrage van LED belichting, LED ...
help
Praktijkproef LED Alstroemeria : invloed licht spectrum op bladkwaliteit: bouwsteen voor energiebesparing [Boek]
García Victoria, N. \ Helm, F. van der \ Warmenhoven, M. \ [2015]
Een energiezuinige teelt van Alstroemeria vraagt om meer dan besparen op warmte. De totale energiebesparing zou tot 40% kunnen oplopen als men op belichting kan besparen en het licht optimaal door de plant kan worden benut. LED belichting kan een bes ...
help
LED belichting in Alstroemeria [Poster]
Helm, F. van de \ GarcíaBarendse, N. \ Warmenhoven, M. \ [2015]
Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwa ...
help
Lage intensiteit LED belichting in zomerbloemen en trekheesters : praktijkonderzoek naar effect van stuurlicht op vroegheid en kwaliteit [Boek]
Helm, F. van der \ Kromwijk, A. \ [2015]
Bij veel snijbloemen wordt productie en kwaliteit verbeterd door kunstmatig belichten in lichtarme perioden. Omdat voor veel seizoensbloemen belichten met assimilatiebelichting (SON-T) niet rendabel is of een te hoge investering vereist, is onderzoch ...
help
Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen : demonstratieproeven op vier bedrijven en kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw [Boek]
García Victoria, N. \ Helm, F. van der \ Streminska, M. \ Roelofs, T. \ [2015]
Het ontsmetten van de grond is een onvermijdelijke activiteit in de Nederlandse grondgebonden glastuinbouw tegen persistente grondgebonden ziekten (bijvoorbeeld Verticillium dahliae) en plagen (bijvoorbeeld wortelduizendpoot, Scutigerella immaculata ...
help
Het vraagstuk dierproeven : percepties van actoren over het probleem, het proces en de oplossing [Studentenverslag]
Helm, Tessa van der \ 2015
In augustus 2014 ontstond een grote publieke ophef omtrent het gebruik van honden in experimenten door de Universiteit Maastricht. Hierdoor richtte de aandacht zich ook op dierproeven in het algemeen. Het vraagstuk dierproeven lijkt nog niet eerder o ...
help
Stuurlicht Freesia : Energiek 2020 event [Poster]
Kromwijk, A. \ Helm, F. van de \ [2014]
Door lage intensiteit stuurlicht in de nacht te combineren met een lagere intensiteit groeilicht overdag dan normaal kan mogelijk dezelfde productie en kwaliteit worden behaald als bij een normaal gangbare hoge intensiteit groeilicht zonder stuurlich ...
help
Stuurlicht Sneeuwbal : Energiek 2020 event [Poster]
Kromwijk, A. \ Helm, F. van de \ [2014]
Bij de vroege trek van sneeuwbal blijft de kwaliteit achter doordat een deel van de bloemknoppen niet of ongelijk uitloopt en de bladkleur lichter is. Doelstelling van dit onderzoek is een uniformere en betere knopuitloop bij vroege trek en kwaliteit ...
help
LED belichting in Alstroemeria : Energiek 2020 event [Poster]
Helm, F. van de \ García, N. \ Warmenhoven, M. \ [2014]
Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwa ...
help
Stuurlicht en lage intensiteit LED-belichting bij zomerbloemen : Energiek 2020 event [Poster]
Helm, F. van de \ [2014]
Voor veel seizoenbloemen is jaarrondteelt niet mogelijk zonder belichting. Stuurlicht of lage intensiteit groeilicht kan een rendabele oplossing bieden. De komst van LED technologie in de glastuinbouw maakt het belichten met zowel lagere intensiteite ...
help
Beheersing luchtvochtigheid in Freesia en Anjer : praktijkproeven en deskstudie naar energiebesparing door "Het Nieuwe Telen" binnen het project "Uitbreiding Parapluplan toevoeren buitenlucht" [Boek]
Helm, F. van der \ Weel, P. van \ Kromwijk, A. \ Zwart, F. de \ Garcia, N. \ Pronk, H. \ [2014]
Het onderzoek in dit rapport maakt onderdeel uit van het programma Kas als Energiebron. Binnen dit programma valt dit onderzoek onder het transitie pad teeltstrategieën. Doel van dit programma is dat bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen profiteren ...
help
Egyptian greenhouse cultivation at a higher level with Dutch technology : annual report 2013 [Boek]
Elings, A. \ Helm, F. van der \ Blok, C. \ Meijer, R. \ Lahiani, Y. \ Janmaat, A. \ Zaki, M. \ Hassan, H. \ [2014]
Het project ‘Egyptische kasteelt op een hoger niveau met Nederlandse technologie’ wordt gecofinancierd door het Topsector programma ‘Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’. Het project wil door middel van toepassing van Nederlandse technologie een hoger niv ...
help
Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera [Boek]
Visser, P. de \ Helm, F. van der \ Buwalda, F. \ Lagas, P. \ [2014]
Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de ...
help
Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten [Boek]
Voogt, W. \ Balendonck, J. \ Heinen, M. \ Helm, F. van der \ Janse, J. \ Swinkels, G.-J. \ 2014
Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de d ...
help
Watergift en emissie : "de lysimeter en vochtsensoren" [Presentatie]
Helm, F. van der \ Voogt, W. \ Balendonck, J. \ Noort, F. van \ Janse, J. \ Winkel, A. van \ 2014
Powerpointpresentatie over watergift en emissie : de lysimeter en vochtsensoren. Het doel van de lysimeter en drainmeter is inzicht krijgen in de werkelijke uitspoeling : het verzamelen, meten, bemonsteren en analyseren, watergeefstrategie in één tee ...
help
Project emissiemanagement implementatie : "de lysimeter en vochtsensoren" : stand van zaken [Presentatie]
Voogt, W. \ Winkel, A. van \ Janse, J. \ Helm, F. van der \ Balendonck, J. \ Swinkels, G.-J. \ Schoenmakers, M. \ Zuidgeest, K. \ Barendse, J. \ Vernooy, A. \ 2014
Powerpointpresentatie over emissiemanagement implementatie van de lysimeter en vochtsensoren. Hoe is de stand van zaken?
help
Ontwikkeling teeltsystemen los van de grond Chrysant en Lisianthus : 6 maart 2014 [Presentatie]
Kromwijk, A. \ Helm, F. van der \ Vermeulen, T. \ 2014
Aan welke technisch eisen moet een systeem voldoen om het geschikt te doen zijn voor de teelt van Eustoma en chrysanten: Hergebruik drainwater moet mogelijk zijn net als goede oogstbaarheid van het gewas
help
Het Nieuwe Telen Lisianthus : energiebesparing en emissiebeperking bij de teelt van Lisianthus [Boek]
Helm, F. van der \ Eveleens, B. \ Snel, J. \ cop. 2013
Bij de teelt van lisianthus wordt 5 keer per jaar gestoomd om problemen met Fusarium en Myrothecium te voorkomen. Door stomen uit te bannen kan bij lisianthus 20 - 24 m 3 gas/m 2 /jaar energie bespaard worden. Met financiering van Kas als Energiebron ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.