help
Een ven aan het infuus : historie en beheer van twee bijzondere Brabantse vennen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Helmich, M. \ 2000
Het beheer van de twee vennen (het Groot Meer en het Klein Meer) is gericht op het in stand houden van zeldzame plantensoorten uit de Oeverkruidklasse. De vennen vallen vanaf 1990 onder de Natuurbeschermingswet
help
Hydrologische bufferzones tegen verdere verdroging natuurgebieden : praktijkstudie provincie Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Helmich, F.A.M. \ 1997
help
Optimalisatie freatisch grondwaterstandsmeetnet waterschap "De Vechtlanden" : hoofdstudie [Boek]
Helmich, M. \ Kompagnie, W. \ 1996
help
De vroedmeesterpad in de Meertensgroeve \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Helmich, M. \ 1993
help
Verdrogingsbestrijding : een zaak van lange adem en alle hens aan dek \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dewachter, M.M.F. \ Heeren, A.G.G. \ Helmich, F.A.M. \ 1992
help
De avifauna van het gebied Reusel en Stroom in het landgoed "De Utrecht" [Boek]
Poppel, A. van \ Helmich, M. \ 1989
help
Waterkering en waterbeheersing in enkele uiterwaardgebieden : deel 2: bestuurlijke aspecten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Helmich, F. \ 1987
help
Inventarisaties van de roek in Noord-Brabant \ De roodborsttapuit [Artikel]
Helmich, M. \ 1987
help
Mobile Datenerfassung in der Mastpruefungsanstalt Forchheim \ Schweinezucht und Schweinemast [Artikel]
Oster, A. \ Helmich, M. \ 1987
help
Waterkering en waterbeheersing in enkele uiterwaardgebieden : deel 1: technische aspecten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Helmich, F. \ 1987
help
Ruilverkaveling Teteringen : natuur, landschap en cultuurhistorie [Boek]
Helmich, M. \ 1986
help
Een eenvoudige kartering van de vegetatie in een aantal voor natuurbouw in aanmerking komende waterlopen en hun oevers in de ruilverkaveling "Weerselo-Dulder" [Boek]
Helmich, M.K.N.M. \ Laar, J.A.J. van de \ 1984
help
Landinrichting en natuurevaluatie \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wijland, F. van \ Laar, J.A.J. van de \ Helmich, M.K.N.M. \ 1984
Ingegaan wordt op enkele achtergronden, de hoofdlijnen van de thans gevolgde werkwijze en enkele perspektieven voor de toekomst van de natuurevaluatie in het kader van de HELP (= Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen)
help
Vegetatiekundig onderzoek "Maasheggen" in de ruilverkaveling "Land van Cuyk" [Boek]
Gooijer, H.H. de \ Helmich, M. \ 1982
help
De invloed van de Markerwaardinpoldering op de zoet - zoutverdeling in de diepe ondergrond : een quasi-stationaire berekening van een oost-west profiel door midden Noord-Holland [Boek]
Helmich, F.A.M. \ 1979
help
Ruilverkaveling Waterland - West, de Wijde Wormer en het Wormer- en Jisperveld : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Mulder, J.R. \ Helmich, M.K.N.M. \ Hurk, J.A. van den \ 1978
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.