help
Ieder kind heeft recht op natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Henstra, A. \ 2017
Het verbinden van kinderen en natuur is een immens belangrijk onderwerp. Mensenrechtenjurist Annelies Henstra zet zich sinds 2007 in om het recht van ieder kind op natuur te laten vastleggen in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In 201 ...
help
Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015 : resultaten en ervaringen [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Henstra, B. \ Hoekema, F. \ Davids, L. \ Oud, H. \ 2015
help
Water quantity division in a rice irrigation scheme in Nickerie, Surinam : gaining insight in physical water division in order to fine-tune its management [Studentenverslag]
Henstra, T. \ 2013
help
Verslag veldwerkplaats 'opkrikken weidevogelgebieden' [Brochure]
Oosterveld, E. \ Rozema, A. \ Henstra, B. \ 2011
Het gaat al langere tijd niet erg goed met de weidevogels. Ondanks veel beheer loopt het aantal soorten en het voorkomen daarvan nog steeds terug. De achteruitgang in reservaten is over het algemeen wel wat minder dan in boerenland maar zonder aanvul ...
help
Lammertijd \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ Schaik, B. van \ 2006
Twee dierenartsen geven adviezen ter voorbereiding op de lammertijd
help
Waar een wil is, is een weg : succesvolle initiatieven in de transitie naar duurzame landbouw [Boek]
Langeveld, H. \ Henstra, P. \ 2006
De Nederlandse landbouw is volop in beweging. Veel bedrijven zoeken een nieuwe strategie, waarbij grote verschillen te zien zijn. Het milieu krijgt veel aandacht, maar evenzeer natuur, dierenwelzijn, diergezondheid en voedselkwaliteit. Dit WOT Natuur ...
help
CO2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf [Boek]
Appelman, W.A.J. \ Boer, P.D.M. de \ Henstra, B. \ Heslinga, D.C. \ Welle, R. van der \ 2004
CO2 buffering zal met de huidige mogelijkheden voor warmtebuffering geen optie zijn voor de bedrijven met onbelichte teelt die centraal gestaan hebben in de studie. Bedrijven waarbij wel kansen gezien worden zijn bedrijven met belichting en WKK en of ...
help
Rotkreupel \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 2004
Beschrijving van de preventieve aanpak van rotkreupel op een schapenbedrijf in een veenweidegebied dat al 20 jaar regelmatig te maken heeft met rotkreupek bij lammeren (en enkele schapen). Alert zijn en snel ingrijpen is nodig; vooral de beginsymptom ...
help
Striving for sustainablitity : lessons from pioneers in The Netherlands \ Changing rural areas : exploring future agriculture in the Netherlands and EU [Hoofdstuk uit boek]
Langeveld, J.W.A. \ Henstra, P. \ 2004
This paper reports on experiences from 20 pioneers in search for a more sustainable agriculture in The Netherlands. The major focus is on analyzing the constraints that pioneers are experiencing in their daily routine. Using the roadmap, four initiat ...
help
Effecten van bemestingsstrategieën op grasopbrengsten en stikstofverliezen onder gemaaid grasland : een simulatiestudie [Boek]
Conijn, J.G. \ Henstra, P. \ 2003
help
Lammertijd \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 2003
De hulp kan variëren van wat oprekken en/of trekkracht tot het inroepen van de dierenarts
help
NOx-emissies van aardgasgestookte industriële installaties : trends en onzekerheden in negen jaar individuele emissieregistratie \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Pulles, M.P.J. \ Heslinga, D.C. \ Henstra, B. \ 2002
Meer dan 7.000 registraties van emissies van NOx uit bijna 2.000 aardgasbranders in industriële verbrandingsinstallaties zijn in de loop van de jaren '90 verzameld voor emissieregistratie in Nederland
help
Myiasis of huidmadenziekte \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 2001
De veroorzaker van deze huidaandoening is de blauwgroene bromvlieg. Zonder behandeling gaan aangetaste dieren in circa 5 dagen dood
help
Diarree bij lammeren \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 2000
Door te grote opname van schapenbrok kunnen lammeren een verteringsstoornis krijgen
help
Verkeerd ontwormd \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 1999
Schade door bloedzuigende maagworm
help
Intermodal transport in Europe [Boek]
Henstra, D. \ Woxenius, J. \ 1999
help
Plotselinge sterfte onder lammeren \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 1997
Er zijn veel oorzaken van lammerensterfte. Dit artikel beperkt zich tot lammerendysenterie en enterotoxaemie
help
Flinke jeuk \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 1995
Wolschurft
help
Afgrijselijk gewriemel \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Henstra, S.J. \ 1993
Bestrijding en preventie van de huid-madeziekte bij schapen
help
Woningmarktonderzoek met behulp van woonbeelden : recente ervaringen in de regio Amsterdam \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Buys, A. \ Henstra, G. \ Singelenberg, J.P.J. \ 1988
Beschrijving van de ontwikkeling van de 'woonbeeldmethode' en van experimenten ermee. Achtergronden en opzet van onderzoeken naar het woonmilieu met behulp van de methode
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.