help
Living Planet report Nederland : natuur en landbouw verbonden [Boek]
Strien, Willy van \ Doornbos, Sarah \ Foppen, Ruud \ Gmelig Meyling, Adriaan \ Herder, Jelger \ Hoorn, Berry van der \ Kalkman, Vincent \ Norren, Ellen van \ Oerlemans, Natasja \ Roos, Marco \ Sparrius, Laurens \ Swaay, Chris van Swaay \ Turnhout, Sander \ Vugteveen, Chris van \ Wallis de Vries, Michiel \ 2020
help
eDNA: game changer voor KRW-vismonitoring? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2020
Sinds 2013 vindt in Nederland onderzoek plaats naar de toepassing van eDNAmetabarcoding voor de Kaderrichtlijn Water-vismonitoring. De resultaten zijn veelbelovend: deze hightech-methode detecteert meer soorten waarbij zelfs de eDNA-verhoudingen tuss ...
help
Olijfgroene torpedo’s \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ 2020
Tussen 1945 en 1980 verdween de barbeel, Barbu barbus, bijna uit het Nederlandse water. Alleen in de Grensmaas en de Limburgse Roer handhaafden zich kleine restpopulaties. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gaat het met de barbe ...
help
Oevers voor vissen : Effectiviteit van natuurvriendelijke oevers onderzocht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Groen, M. \ Verhofstad, M. \ 2019
Om de natuurwaarden te verbeteren, hebben waterbeheerders in Nederland ruim 2.500 kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om te evalueren in hoeverre natuurvriendelijke oevers bijdragen aan de gewenste verbeteringen in de visstand is in Noord ...
help
Een zegen in de Delta - Nulmeting 2018 : Onderzoek naar de kraamkamerfunctie van de Zuid-Hollandse delta [Boek]
Ploegaert, S. \ Vos, M. \ Schiphouwer, M. \ Kranenbarg, J. \ Herder, J. \ 2019
Door verschillende habitats te onderzoeken langs de zoet-zout gradiënt wordt inzicht verkregen in welke vissoorten (als juveniel) aanwezig zijn in de verschillende estuariene zones. Naast variatie in saliniteit kan het habitat verschillen in bijvoorb ...
help
Padden.nu 2017 : 230.000 amfibieën veilig naar de overkant [Boek]
Leeningen, Rolf van \ Herder, Jelger \ 2018
help
eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
help
Zaaicollege : achtergrond \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Herder, C. den \ 2018
De zaaikwaliteit heeft bij groenbemesters niet de hoogste prioriteit. Ten onrechte, want de omstandigheden waarin het zaad moet kiemen en het gewas zich moet ontwikkelen zijn lastiger dan in het voorjaar. Met tiptop zaaiwerk kun je het verschil maken ...
help
Meer dan alleen de juiste machine \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Herder, C. den \ 2017
Mechanische onkruidbestrijding is niet alleen interessant voor biologische telers. Op een velddemonstrate in ‘t Oldambt zagen gangbare en bio­logische telers dat mechanische onkruidbestrijding meer is dan de inzet van het juiste werktuig op het juist ...
help
Padden.nu 2016 : Bijna 250.000 amfibieën veilig overgezet [Boek]
Herder, J. \ Leeningen, R. van \ 2017
Eind 2007 is het project Padden.nu gestart. Het belangrijkste doel is het samenbrengen en ondersteunen van werkgroepen die actief zijn in het beschermen van amfibieën. De spil van het project is de interactieve website www.padden.nu. Deze website vor ...
help
EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
help
Tastbare techniek op de Biotechniekdag \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Herder, C. den \ 2016
Op 1 december 2017 vindt voor het eerst de Biotechniekdag plaats. De Biotechniekdag vindt plaats in Tollebeek (NOP) in de bedrijfshal van opslagbedrijf Hagranop. Akkerbouwers kunnen elkaar hier ontmoeten en kennis nemen van noviteiten op mechanisatie ...
help
Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland : voorkomen Cobitis taenia en hybriden [Boek]
Herder, Jelger \ Bochove, Kees van \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Tot kort geleden werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. In mei 2015 werd bij toeval, in het kader van DNA onderzoek door Datura, een kleine modderkruiper aangetroffen met mitoch ...
help
Nieuwe Nederlandse modderkruipers : hybridisatie van een bijzondere vissoort \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Bochove, K. van \ 2016
Tot voor kort werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. Bij toeval werd in 2015 ontdekt dat er ook een andere hybridesoort voorkwam. In dit artikel gaan we in op het voorkomen van ...
help
Tot op het molecuul : revolutionaire bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Vos, M. de \ Wal, B. van der \ 2016
De methode environmental DNA (eDNA) is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij deze methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen die ze in het water achterlaten. De eerste toepassingen richtten zich op een enkele doelsoort zoals de gro ...
help
Padden.nu 2015 : meer dan een kwart miljoen amfibieën overgezet [Boek]
Leeningen, R. van \ Herder, J. \ 2016
Eind 2007 is het project Padden.nu gestart. Het belangrijkste doel is het samenbrengen en ondersteunen van werkgroepen die actief zijn in het beschermen van amfibieën. De spil van het project is de interactieve website www.padden.nu. Deze website vor ...
help
Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding \ Molecular ecology [Artikel]
Valentini, A. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ Civade, R. \ Herder, J. \ Thomsen, P.F. \ Bellemain, E. \ Besnard, A. \ Poulet, E. \ Roset, N. \ Copp, G.H. \ Geniez, P. \ Pont, D. \ Crivelli, A.J. \ Olivier, A. \ Acqueberge, M. \ Le Brun, M. \ Møller, P.R. \ Willerslev, E. \ Dejean, T. \ Argillier, C. \ Baudoin, J.-M. \ Peroux, T. \ 2016
Global biodiversity in freshwater and the oceans is declining at high rates. Reliable tools for assessing and monitoring aquatic biodiversity, especially for rare and secretive species, are important for efficient and timely management. Recent advanc ...
help
Valuing information for sewer replacement decisions \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2016
Decision-making for sewer asset management is partially based on intuition and often lacks explicit argumentation, hampering decision transparency and reproducibility. This is not to be preferred in light of public accountability and cost-effectivene ...
help
De vissen van Zuid-Holland [Boek]
Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
help
Living planet report : natuur in Nederland [Boek]
Oerlemans, N. \ Strien, W. van \ Herder, J. \ Gmelig Meyling, A. \ Hollander, H. \ Hoorn, B. van der \ Kalkman, V. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Turnhout, S. \ 2015
De argeloze krantenlezer zal in de afgelopen jaren soms door de bomen het bos niet meer hebben gezien: gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? Mede dankzij duizenden actieve vrijwilligers die hun waarnemingen in het veld systematisch va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.