Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 427

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hermans
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Presentaties congres Building green smart and healthy [Presentatie]
Snep, R. \ Duijn, B. van \ Maasland, G. \ Hermans, T. \ Hoeven, F. van der \ Mulder, I. \ Hekhuis, J. \ Heijnen, A. \ Dijk, R. van \ Beugels, B. \ Hiemstra, J. \ Gout, M. \ Kort, R. de \ Dings, G. \ Wit, D. de \ Maas, J. \ Palacios, J. \ Wijten, G. \ 2019
Presentaties congres Building green smart and healthy, 31 januari 2019. Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten! / Robbert Snep, Greening Buildings on the Inside / Bert van Duijn, MVRDV / Gideon Maasland, ...
help
Planten voor een prima binnenklimaat : industriële spoor [Boek]
Vries, Sjerp de \ Hermans, Tia \ Jeurissen, Leonn \ Kraan, Jolanda \ Oppedijk, Berry \ Duijn, Bert van \ 2019
Een conceptueel model is uitgewerkt dat het korte-termijn-, middellange en langetermijneffect van planten op het binnenklimaat en gezondheid en welzijn van mensen beschrijft. Bij drie bedrijven en acht zorginstellingen is het model via interventieond ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Voorlanden voor hoogwaterbescherming \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vuik, V. \ Jonkman, B. \ Willemsen, P.W.J.M. \ Borsje, B.W. \ Janssen, S.K.H. \ Hermans, L.M. \ Bouma, T.J. \ 2019
In Nederland zijn honderden kilometers aan waterkering toe aan versterking. De aanleg van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, is een mogelijkheid om de belasting op dijken te verminderen. Daarmee dalen overstromingsrisico’s en gaan natu ...
help
Het gebruik van natuur voor gezondheid en praktijk : gebruik, beleving en gezondheid voorafgaand aan de herinrichting van een wijkpark in Breda [Boek]
Kruize, H. \ Dop, T. van den \ Hermans, C.L.M. \ Vries, S. de \ Wendel-de Vos, G.C. \ Berg, A. van den \ 2018
help
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren [Boek]
Cusell, Casper \ Hermans, Annemiek \ Schep, Sebastiaan A. \ Geest, Gerben J. van \ 2018
Het aquatisch ecosysteem kan in verschillende ‘toestanden’ verkeren. Voor het definiëren van ecologische doelen, maar ook voor het beschrijven van de actuele situatie is het nuttig om te kunnen refereren aan een natuurlijke toestand of aan een van de ...
help
Rioleringskennis in beweging \ Water governance [Artikel]
Leeuwis-Tolboom, J. \ Eem, H. van der \ Esch, K.-J. van \ Hermans, R. \ Jaarsma, M. \ 2017
De gemeentelijke watertaken veranderen in hoog tempo. Het gaat niet meer alleen om aanleg en onderhoud van riolering, maar ook over klimaatadaptatie, duurzaamheid, asset management, enzovoort. Daarbij verandert ook de gemeentelijke organisatie en de ...
help
Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
help
Monitoring en evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement : eindrapportage voor project "Ontwerp van een monitorings- en valuatiekader voor het Deltaprogramma - deel Adaptief Deltamanagement" [Boek]
Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Maat, Judith ter \ Haasnoot, Marjolijn \ Kwakkel, Jan \ 2016
Na een aantal jaren van beleidsontwikkeling is voor het Deltaprogramma nu een nieuwe fase aangebroken van kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het bel ...
help
Een oogprobleem, wat nu? \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Hermans, H. \ 2016
Oogproblemen bij paarden komen regelmatig voor en het is belangrijk om bij een paard met een oogprobleem een dierenarts te raadplegen, zodat zo snel mogelijk een adequate behandeling kan worden ingesteld.
help
Populatie Grutto holt achteruit [Brochure]
Och, R. van \ Melman, D. \ Hermans, T. \ [2016]
Infographic over weidevogels door Wageningen Environmental Research.
help
Koers houden in de delta : ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma [Boek]
Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
De volgende twee vragen dienden als vertrekpunt voor deze studie: 1. Hoe kan een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma er uitzien, waarmee de betrokken partijen in de toekomst de vinger aan de pols kunnen houden om te weten of ze met ...
help
The complementing value of consumer travel exhibitions as information and distribution channels : a case study of the Vakantiebeurs in Utrecht [Studentenverslag]
Hermans, Dennis \ 2016
help
Bodem en reststromen [Boek]
Gombault, M. \ Gosselink, K. \ Kleijer, G. \ Hermans, B. \ 2016
Onderzoek naar de betekenis van biotische reststromen voor bodemvruchtbaarheid.
help
Nutriënten: bronnenanalyse en afleiding van achtergrondconcentraties als basis voor het bijstellen van KRW-doelen \ H2O online [Artikel]
Schipper, P. \ Boekel, E. van \ Ee, G. van \ Hermans, J. \ 2015
In de helft van de regionale wateren blijven nutriënten een beperkende factor om KRW-doelen te bereiken. Is een groot deel daarvan misschien natuurlijk? Een belangrijke vraag, omdat de KRW de mogelijkheid geeft om achtergrondbelasting van nutriënten ...
help
Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : achtergronddcument [Boek]
Hermans, Tia \ Lemmens, Lidwien \ Postma, Annette \ 2015
Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauweli ...
help
GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs [Boek]
Hoving, I. \ Kempenaar, C. \ Heijting, S. \ Been, T.H. \ Philipsen, A.P. \ Vlemminx, H.C.A. \ Roerink, G.J. \ Hermans, G.J.F.M. \ 2015
In dit rapport is een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt naar een integraal adviessysteem voor precisielandbouw betreffende de productie van ruwvoer (gras en maïs) voor de melkveehouderij in Nederland. Technologie is niet beperkend meer om precisielan ...
help
Sierteeltstrategie 2020 maakt bankenrapport op \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Hermans, D. \ 2015
Sierteeltstrategie 2020 (*) is een denktank die de uitdagingen en noden van de sierteeltsector in kaart brengt om oplossingen te kunnen aanreiken voor de toekomst. Op basis van sterke signalen uit het bedrijfsleven, en in het bijzonder vanuit de sier ...
help
“Na tien jaar moet je de boel opnieuw organiseren" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Hermans, J. \ 2015
Hoe hou je jezelf scherp? Dat is een belangrijke vraag die Jaap Hermans, bedrijfsleider op het bedrijf dat hij samen met zijn broer en neef runt, zichzelf regelmatig stelt. Nu ze gezamenlijk het bedrijf al ruim tien jaar runnen, is het volgens hem ti ...
help
Reactie Motie 30400 VIII, nr. 52 /Groen Onderwijs OCW [Brief]
Dijkhuizen, A. \ Hermans, L. \ 2015
Een brief aan de staatssecretaris van Economische zaken waarin hem wordt verzocht om de motie die voorstelt het groene onderwijs te verschuiven van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.