help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
The effect of size ratio on the binary glass transition [Studentenverslag]
Frijns, Raoul A.M. \ Higler, Ruben \ Sprakel. Joris \ 2016
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ Arts, G. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ 2012
Dit rapport is een geactualiseerde versie van ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’. Het is het resultaat van een evaluatie van de maatlatten in de aanloop naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplan ...
help
Nooit te oud om te leren : seniorstudenten \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Berg, M. van den \ Higler, R. \ 2011
Ze zijn fanatiek, supergemotiveerd en weten precies wat hun doel is : de seniorstudenten. Wie zijn deze oudere jongeren en wat hopen ze op hun leeftijd nog tussen de collegebanken te vinden?
help
Verspreidingsatlas Nederlandse kokerjuffers (Trichoptera) [Boek]
Higler, L.W.G. \ 2008
Omdat jarenlang sprake was van waterverontreiniging, is de soort afgenomen. Van kokerjuffers zijn er thans 181 soorten bekend; door verder onderzoek wordt een stijging van dat aantal verwacht
help
A two-year survey of Trichoptera caught on light in the Kaaistoep (The Netherlands) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Higler, L.W.G. \ Spijkers, H. \ Wielink, P. van \ 2008
A screen and light source were operated at a fixed place in the Kaaistoep, a nature reserve near the city of Tilburg (province Noord-Brabant, TheNetherlands). Some 75 nights per year have been spent catching insects by hand, and among these many cadd ...
help
Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (trichoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Wiggers, R. \ Hoek, T.H. van den \ Maanen, B. van \ Higler, L.W.G. \ Kleef, H. van \ 2006
Nieuwe en zeldzame waarnemingen van kokerjuffers in Nederland
help
De Nederlandse kokerjufferlarven : determinatie en ecologie [Boek]
Higler, B. \ Vinke, G. \ 2005
Kokerjufferlarven leven in het water, zijn niet zo makkelijk te vinden en zijn daardoor een onbekende groep insecten. Toch zijn het boeiende diertjes en indicatoren voor schoon water. Dit boek geeft een compleet beeld van alle 150 Nederlandse soorten ...
help
European corridors : example studies for the Pan-European Ecological Network : background document [Boek]
Bloemmen, M.H.I. \ Sluis, T. van der \ Baveco, H. \ Bouwman, I.M. \ Greft, J. van der \ Groot Bruinderink, G. \ Higler, B. \ Kuipers, H. \ Lammertsma, D. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Smits, N. \ Swaay, C. van \ Wingerden, W.K.R.E. van \ 2004
The concept of corridors is assessed in relation to corridor requirements for different species groups. A typology is further developed, and apllied for representative species. A strategy for corridor development is presented for species with a (Euro ...
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - III: Inventarisatie van hydrologische herstelprojecten [Boek]
Nijboer, R.C. \ Diepen, L.T.A. van \ Higler, L.W.G. \ 2004
Dit rapport is het derde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten van een inventarisatie en verzameling van projecten binnen Nederland waarbij hydrologische maatregelen genomen zijn. D ...
help
Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren : invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor Kaderrichtlijn Water typen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Higler, L.W.G. \ Hoek, Tj.H. van den \ 2003
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft als taak het monitoren van de toestand en de trend van de Nederlandse natuur. Voor deze monitoring worden indicatoren gebruikt. In dit rapport zijn bestaande indicatoren ge-evalueerd en potentiële nieuwe in ...
help
Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland : platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera) [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ Nijboer, R.C. \ Hoek, T.H. van den \ 2003
Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) ...
help
Nutriënten in stromende wateren : overzicht van normen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Higler, L.W.G. \ 2002
Dit rapport geeft een overzicht van normen voor beken. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Typegerichte normstelling en stroomgebiedbenadering. Allereerst zijn bestaande normen voor nutriënten in stromende wateren bijeen gebracht ...
help
Scenario's voor natuur : katern spankrachtstudies \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Klijn, F. \ Rooij, S.A.M. van \ Higler, L.W.G. \ 2002
Hoofdlijnen uit het rapport "Ruimte voor de rivier", dat Alterra en WL hebben uitgevoerd
help
Dispersie en migratie van aquatische insecten in stilstaande en stromende wateren : een verkennende literatuurstudie [Boek]
Elbersen-van der Straten, J.W.H. \ Higler, L.W.G. \ 2002
In het kader van het DWK-programma 'Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer' van het Ministerie van LNV wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft met name RWS, RIZA, ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het systeem. He ...
help
Definitiestudie ecologische effecten van laagwater : een verkenning van de effecten van laagwater op de levensgemeenschappen van regionale wateren [Boek]
Higler, L.W.G. \ Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2002
Effecten van laagwater en in extreme gevallen gedeeltelijke of totale droogval op aquatische levensgemeenschappen zijn in het algemeen negatief. Soorten verdwijnen of hele ecosystemen veranderen (bij verzilting). Het toelaten van peilwisselingen, die ...
help
De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat [Boek]
Higler, L.W.G. \ 2002
Klimaatverandering in stroomgebieden van de gematigde zone zal resulteren in hogere (zomer)temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. In dit literatuuronderzoek wordt geanalyseerd welke effecten op kunnen treden op de makrofaunagemeenschap ...
help
Riparian vegetation of streams and the macroinvertebrate cummunity structure \ Ecohydrology & hydrobiology [Artikel]
Bis, B. \ Higler, L.W.G. \ 2001
help
Geen narigheid met nattigheid : over de bedreigingen van water in de woonomgeving [Boek]
Klein, J. de \ Koster, S. \ Higler, B. \ Weeren, B.J. van \ 2001
Stedenbouwkundigen hebben het water ontdekt als sierend en recreatief element in nieuwe woonwijken. Toch hoor je ook steeds vaker negatieve berichten over al dat nieuwe oppervlaktewater. Deze brochure gaat in op de vraag of deze veronderstellingen re ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.