help
Medicijnresten te lijf met (geavanceerde) oxidatie \ H2O online [Artikel]
Delfos, B. \ Neut, R. van der \ Hoekstra, M. \ Martijn, B. \ 2020
Met het traject Ge(O)zond Waterworden organische microverontreinigingen, met name medicijnresten, door oxidatie verwijderd uit effluent van RWZI Wervershoof. Onderzoek op laboratorium- en pilotschaal heeft uitgewezen dat ozonisatie van de effluentstr ...
help
Sturen met grondwater : bedrijvenproef Spengen, bevindingen en inzichten 2019 [Boek]
Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ 2020
Voor het derde jaar op rij draait de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert deze proef samen met het gebied uit. De proef heeft als doel de bodemdaling te remmen met drukdrainage (waterinfiltra ...
help
Beschrijving stikstofregistratiesysteem [Boek]
Hoekstra, B. \ 2020
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV / DG Stikstof) heeft aan Tauw gevraagd om een beschrijving op hoofdlijnen te geven van de werking van het stikstofregistratiesysteem. De beschrijving in dit rapport vindt plaats op methodis ...
help
Ecologische beoordeling snelheidsverlaging Rijkssnelwegen [Boek]
Bruinsma, L. \ Hoekstra, B. \ 2020
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan Tauw gevraagd om de effecten van de snelheidsmaatregel op de stikstofdepositie op hoofdlijnen ecologisch te beoordelen.
help
Effects of climate change on the distribution of crop wild relatives in the Netherlands in relation to conservation status and ecotope variation \ Global Ecology and Conservation [Artikel]
Treuren, R. van \ Hoekstra, R. \ Wehrens, R. \ Hintum, T. van \ 2020
Crop wild relatives (CWR) are wild plant taxa that are genetically related to a cultivated species and are considered rich sources of useful traits for crop improvement. CWR are generally underrepresented in genebanks, while their survival in nature ...
help
Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoekstra, N. \ Eekeren, N. van \ Jansma, A. \ Faber, R. \ 2020
Door vroeg in het seizoen te beweiden ontstaat er grasland dat in potentie geschikt is voor weidevogelkuikens: het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid, dan dat van maaipercelen. Daarnaast vormen hoge graspollen en mestbossen ...
help
Limits to the world’s green water resources for food, feed, fiber, timber, and bioenergy \ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Artikel]
Schyns, J.F. \ Hoekstra, A.Y. \ Booij, M.J. \ Hogeboom, R.J. \ Mekonnen, M.M. \ 2019
The objective of this study is to quantify the degree of human appropriation of the world’s limited green water flow. We answer three questions: What is the appropriation of green water by the human economy, specified geographically? What are the geo ...
help
De staat van de biodiversiteit in Overijssel [Boek]
Bremer, P. \ Dielissen, E. \ Dinther, B. van \ Lassche, A. \ Scholte Albers, P. \ Hoekstra, F. \ Gedeputeerde Staten van Overijssel \ 2019
In Overijssel komen veel planten, dieren en leefgebieden (habitats) voor. Maar hoe staat het daar nu mee? Op verzoek van Provinciale Staten (motie Bakker c.s 20.06.2018) hebben wij een eerste, beperkt, overzicht gemaakt van de staat van de biodiversi ...
help
Ruimtelijke spreiding pulsvisserij binnen 12-mijlszones [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
Factsheet Wageningen Economic Research.
help
Wetenschap: veel meer dan een mening [Boek]
Everdingen, J.J.E. van \ Hoekstra, Wiel \ Buiter, Rob \ Graaf, Astrid van de \ Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, \ 2019
help
Voorweiden voor weidevogels \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoekstra, N. \ Wit, J. de \ Houwelingen, K. van \ Manhoudt, A. \ 2019
Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzochtof beheerpakketten met voorweiden een goed alt ...
help
Big data: last of zegen? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Hoekstra, L. \ 2019
Er komen steeds meer data beschikbaar voor gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Te denken valt aan informatie over onder andere hittestress, wateroverlast, gezondheid en veiligheid. Met deze big data kan beter worden inge ...
help
Wat is duurzaamheid? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Hoekstra, L. \ 2019
Een plant kan biologisch gekweekt zijn, maar het kan nog steeds om een oleander uit Italië gaan.
help
Verwerking van haring [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
help
Schaal- en schelpdierindustrie [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
De Nederlandse deelsector schaal- en schelpdieren houdt zich hoofdzakelijk bezig met het verwerken en verhandelen van mosselen. Deze factsheet bevat ook schaaldieren omdat bedrijven, vaak van origine pure schelpdierverwerkers of -handelaars, deze sch ...
help
Rond- en platvisindustrie [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
help
Verwerking van Noordzeegarnalen [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
help
Tongvangsten binnen de 12-mijlszones (2011-2017) [Brochure]
Hoekstra, G. \ 2019
help
Blij met de crisis? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Hoekstra, L. \ 2019
Ze zeggen weleens: never waste a good crisis. Een crisis is juist nodig om tot verandering te komen. Zo weten we onderhand dat onze biodiversiteit steeds meer onder druk komt te staan. Dit is natuurlijk afschuwelijk. De gevolgen hiervan zijn niet te ...
help
Bouwstenen beweiding [Boek]
Schils, René \ Dixhoorn, Ingrid van \ Eekeren, Nick van \ Hoekstra, Nyncke \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Klootwijk, Cindy \ Philipsen, Bert \ Reenen, Kees van \ Şebek, Leon \ Stienezen, Macia \ Top, Marry van den \ Werf, Joop van der \ Zom, Ronald \ 2019
Goed weiden verlaagt de productiekosten van melk en draagt bij aan het positieve imago van de melkveehouderij. Maar beweiden is wel een vak! Om dit vak beter uit te kunnen oefenen zet het Bouwstenenboek Beweiding nieuwe kennis uit Amazing Grazing op ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.