Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hofhuis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Niet elke rups is een processierups \ Vlinders [Artikel]
Hofhuis, H. \ Veling, K. \ Deijk, J. van \ 2019
Er is de afgelopen zomer veel te doen geweest over de inmiddels welbekende eikenprocessierups. Elke rups met haren is al snel eng en iets waar je voor op moet passen. Veel rupsen met haren zijn echter geen enkel gevaar, sterker nog: je tuin wordt er ...
help
Leidraad beheersing eikenprocessierups : update 2019 [Boek]
Spijker, J.H. \ Hellingman, S. \ Hellingman, G. \ Hofhuis, H. \ Jans, H. \ Kuppen, H. \ Vliet, A.J.H. van \ 2019
Deze Leidraad beheersing eikenprocessierups is een complete vernieuwing van de voorheen door de NVWA in samenwerking met Alterra (Wageningen University & Research) en Vlinderstichting uitgegeven Leidraad beheersing eikenprocessierups (oorspronkelijk ...
help
Algemene resultaten van het onderzoek “TBE door tekenbeten” onder werknemers met een beroepsmatig hoog risico op tekenbeten in Nederland [Brief]
Hofhuis, A. \ 2018
Brief met toelichting op algemene resultaten van het onderzoek “TBE door tekenbeten” onder werknemers met een beroepsmatig hoog risico op tekenbeten in Nederland
help
Tekenencefalitis, een nieuwe ziekte in Nederland? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Brandwagt, D. \ Spit, S. \ Hofhuis, A. \ Sprong, H. \ Stroo, C.J. \ Gassner, F. \ Fanoy, E. \ 2017
In het voorjaar 2016 werd voor het eerst de aanwezigheid van het tekenencefalitisvirus in de natuur in Nederland aangetoond. Na een landelijk alert werden in juli 2 patiënten gemeld die naar alle waarschijnlijkheid tekenencefalitis (tick-borne enceph ...
help
Epidemiology of Lyme borreliosis and other tick-borne diseases in the Netherlands [Proefschrift]
Hofhuis, Agnetha \ 2017
help
Examining the relationship between circular performance and financial performance of the European private sector [Studentenverslag]
Hofhuis, Mats \ 2017
help
Tekenradar.nl, een webplatform over tekenbeten en de ziekte van Lyme \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Harms, M.G. \ Fonville, M. \ Vliet, A.J.H. van \ Bennema, S. \ Hofhuis, A. \ Beaujean, D. \ Sprong, H. \ Pelt, W. van \ Wijngaard, C.C. van den \ 2014
Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. Tekenradar.nl geeft informatie over tekenbeten ...
help
Epidemiologie van tekenbeten en erythema migrans \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Pelt, W. van \ Giessen, J.W.B. van der \ Herremans, M.M.P.T. \ Notermans, D.W. \ Sprong, H. \ 2011
De ziekte van Lyme is een infectie, die meerdere orgaansystemen kan aantasten en zeer diverse symptomen kan veroorzaken. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de beet van een teek die Borrelia burgdorferi bij zich draagt. Sinds begin jaren negentig doet ...
help
Hoe krijgen we ooit de Lymediagnostiek onder de knie? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Herremans, M.M.P.T. \ Notermans, D. \ Hofhuis, A. \ Sprong, H. \ 2011
Over de waarde van de lymediagnostiek is veel discussie en het goed beoordelen van een lymeserologie-uitslag is lastig, omdat het niet één ziektebeeld maar verschillende uitingen kent. Daar komt bij dat ook de prestaties (sensitiviteit/specificiteit) ...
help
Aantal huisartsconsulten blijf toenemen : is voorlichting en curatief beleid genoeg? : ziekte van Lyme in Nederland 1994-2009 \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Hofhuis, A. \ Harms, M.G. \ Giessen, J.W.B. van der \ Sprong, H. \ Notermans, D.W. \ Pelt, W. van \ 2010
Landelijk onderzoek onder huisartsen toont aan dat de incidentie van tekenbeten en erythema migrans tussen 1994 en 2009 sterk is toegenomen. De belangrijkste risicogebieden liggen in een strook langs kust en in het noorden en oosten van het land, met ...
help
De smaak en wraak van rauwe melk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Heuvelink, A.E. \ Hofhuis, A. \ Hoekstra, T. \ 2008
In juli 2007 deed de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) brononderzoek naar aanleiding van een groot aantal zieken na een bedrijfsuitje. Tijdens het uitje was een lunch genuttigd op een melkveebedrijf en werd door de deelnemers ook een glaasje tankmelk ...
help
Risico na een tekenbeet? Veel patiënten gaan ter geruststelling naar de huisarts \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Tiessen, J.J. \ Reekers, R.A. \ Hofhuis, A. \ Broer, J. \ 2008
Dit artikel beschrijft onderzoek naar de kennis van het risico op het oplopen van een tekenbeet, de ziekte van Lyme en de handelswijze na een tekenbeet. Het onderzoek vond plaats in huisartsenpraktijken in hoogrisicogebieden voor het oplopen van een ...
help
Explosies voorkomen : terugdringen van gastro-enteritis veroorzaakt door filet américain \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Hofhuis, A. \ 2007
In het najaar van 2005 vonden in Nederland twee explosies van gastro-enteritis plaats: één door Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) O157, de ander door Salmonella typhimurium DT104. Bij beide explosies bleek consumptie van filet américai ...
help
Twee landelijke explosies van gastro-enteritis door filet americain in 2005: mogelijkheden voor het terugdringen van gastro-enteritis door rauwe rundvleesproducten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Kivi, M. \ Doorduyn, Y. \ Pelt, W. van \ Havelaar, A.H. \ Stenvers, O.F.J. \ Lesuis, R. \ Notermans, S. \ Nieuwland, L.R. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In het najaar van 2005 vonden vrijwel gelijktijdig 2 landelijke explosies van gastro-enteritis plaats: één veroorzaakt door Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) O157 en één door Salmonella Typhimurium DT104. Bij beide explosies bleek consu ...
help
De Europese wetgever slaat om van minimum-harmonisisatie naar volledige harmonisatie: kunstgreep of noodzaak? \ Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [Artikel]
Hofhuis, Y. \ 2007
In dit artikel wordt besproken in hoeverre het gebruik van minimumharmonisatie schadelijk is voor de werking van de interne markt. In de eerste plaats wordt besproken in hoeverre op de Europese wetgever een verplichting rust om in consumentenwetgevin ...
help
Antioxidanten bij radiotherapie: een literatuuronderzoek naar de invloed van hoge doseringen antioxidanten op de effectiviteit en op de bijwerkingen van radiotherapie \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Hofhuis, A. \ Zuur, A.L. \ Panis, C.J.G. \ Weijs, P.J.M. \ Kruizenga, H.M. \ 2004
Er bestaat geen eenduidige, goed onderbouwde mening over het gebruik van hoge doseringen antioxidanten gedurende de periode van radiotherapie. Het doel van dit literatuuronderzoek was het formuleren van een advies aan diëtisten over dit onderwerp. In ...
help
Resultaten vleesstieren in 1988 nog verder gedaald \ Landbode : landbouwweekblad van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij en de Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders [Artikel]
Bodegraven, D.E. van \ Hofhuis, G.J.M. \ 1989
Bespreking van cijfers afkomstig van 47 bedrijven in Overijssel en Flevoland met een LEI-deelboekhouding
help
Winning en zuivering van oevergrondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofhuis, B.J. \ 1985
Het winnen van oevergrondwater en oeverfiltraat bevindt zich tussen twee bekende vormen van winning, oppervlaktewaterwinning en grondwaterwinning in. Het is tot nu toe een goede en veilige winning gebleken
help
Recreatieve invloed op de vegetatie in het midden duingebied van Terschelling [Boek]
Hofhuis, J.C.J. \ Houwer, J. \ 1973
Vegetatie-inventarisatie Staatsbosbeheer
help
Dr. ir. A.P. Meijers gepromoveerd op: Onderzoek naar organische stoffen in rivier- en drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofhuis, B.J. \ 1970
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.